3
17. července 2024

Kvalitu ovzduší v Rakovníku nejvíce ohrožují lokální topeniště

Středočeský kraj má k dispozici výsledky měření kvality ovzduší v Rakovníku za rok 2023. Z výsledků vyplývá, že na imisní zátěži v Rakovníku mají převážně vliv lokální topeniště. Mobilní monitorovací zařízení na měření kvality ovzduší pořídil Středočeský kraj už v roce 2017.

Jana-Skopalikova
15. července 2024

Středočeští Piráti podporují ochranu 230 zvláště chráněných území

Bezmála 230 zvláště chráněných území aktuálně spravuje Středočeský kraj. Jejich celková rozloha je více než 7 300 hektarů. Náklady na péči za loňský rok byly vyčísleny na 18,5 milionu korun.

vodovody
4. července 2024

Piráti podpořili rozdělení 141 milionů na vodohospodářskou infrastrukturu

Přes 141 milionů korun vyhradil pro letošní rok Středočeský kraj na dotace do oblasti životního prostředí a na drobné vodohospodářské projekty. Obce o ně mohly žádat prostřednictvím Středočeského Infrastrukturního fondu. Zastupitelstvo dnes schválilo rozdělení dotací konkrétním subjektům.

zachranna-stanice-1
25. června 2024

Piráti prosadili dotaci na podporu, rozšíření a modernizaci záchranné stanice pro živočichy

Středočeský kraj přispěje celkem 4,6 mil. korun na modernizaci a rozšíření tří záchranných stanic pro živočichy. Dnes o tom rozhodlo krajské zastupitelstvo, když schválilo rozdělení dotací pro žadatele ze Středočeského Fondu pro životní prostředí a zemědělství – tématické zadání „Kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí“.

makové pole
19. června 2024

Piráti při hlasování podpořili výstavu „Naše pole“ ve Zbýšově u Čáslavi

Středočeský kraj podpoří částkou 200 tisíc korun zemědělskou výstavu „Naše pole“, která se konala od 18. do 19. června v obci Šebestenice nedaleko Čáslavi. Na poskytnutí individuální dotace se 13. června shodli radní.

vodovody
6. června 2024

Piráti poskytnou přes 141 milionů na vodní infrastrukturu

Přes 141 milionů korun vyhradil pro letošní rok Středočeský kraj na dotace do oblasti životního prostředí a na drobné vodohospodářské projekty. Obce o ně mohly žádat prostřednictvím Středočeského Infrastrukturního fondu. Rada dnes projednala ověřené žádosti a doporučila je ke schválení krajskému zastupitelstvu.

obrázek-číslo-3
3. června 2024

Kraj chce podporovat zpětný odběr elektrozařízení v obcích

Středočeský kraj uzavře dohodu o partnerství se společností Elektrowin, která provozuje kolektivní systém na zpětný odběr odpadních elektrospotřebičů v České republice. Cílem je intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení ve Středočeském kraji. Radní dnes s uzavřením dohody souhlasili.

vodovody
16. května 2024

Piráti schválili vyhlášení veřejných zakázek na stavbu vodovodu podél D3

V souvislosti s chystanou stavbou dálnice D3 ve Středočeském kraji se připravuje i stavba vodovodního přivaděče D3. Radní dnes schválili vyhlášení tří veřejných zakázek na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost ke stavbám v celkové hodnotě přes 62 milionů korun.

voda
13. května 2024

Kraj chce přispět na lepší zásobování Milovic pitnou vodou

Středočeský kraj chce podpořit zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice do vodojemu U Lišek, který je první etapou projektu „Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi“. Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk požádala kraj o individuální účelovou dotaci ve výši 6,5 mil. korun. Radní žádost podpořili, konečné slovo bude mít zastupitelstvo.

zivotni-prostredi
7. května 2024

Kraj podpoří péči o více než tisíc středočeských stromů

Výsadba nových stromů přispívá k lepšímu životnímu prostředí v obcích, důležitá je však i následná péče o stromy. Kromě pravidelné zálivky se jedná třeba o výchovný řez či opravy kůlů a dalších prvků kotvení. Stromy nejen zlepšují ovzduší, ale také pomáhají zadržovat vodu a vyrovnávat teplotní extrémy. Obce mohou žádat o částku 1 500 Kč na péči o jeden vysazený strom. Zastupitelé schválili rozdělení 1,9 milionů korun mezi 13 obcí.

Jana-Skopalikova
Skopalíková pstruzi
26. dubna 2024

Středočeský kraj se opět finančně podílí na záchraně pstruha obecného potočního

Středočeský kraj také v letošním roce podpoří záchranu populace pstruha obecného. Radní dnes rozhodli o poskytnutí dotace ve výši 150 000 korun na projekt Českého rybářského svazu.

ac06d14a3ed7f0ce08cfd5f189f1945c
24. dubna 2024

Čtenáři vysbírali přes 4 tisíce mobilů, nejlepší byly knihovny v Kralupech, Rudné a Úněticích

Přesně 4112 starých mobilních telefonů přinesli v uplynulých měsících do svých oblíbených knihoven čtenáři ve Středočeském kraji. Do sběrové akce nazvané Odlož mobil v knihovně, kterou společně organizoval Středočeský kraj a kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL, se v regionu zapojilo přes 130 institucí ve městech i v menších obcích. Kvůli spravedlivějšímu hodnocení byly knihovny rozděleny podle velikosti. Mezi nejmenšími obcemi uspěla knihovna v Úněticích, další dvě kategorie opanovaly knihovny v Kralupech nad Vltavou a Rudné. Knihovny si rozdělí odměny v celkové výši 30 000 korun.

337cs_1_big
22. dubna 2024

Středočeský kraj vyčlenil milion korun na podporu aktivit zaměřených na třídění odpadu

Středočeský kraj chce v letošním roce zintenzivnit aktivity zaměřené na třídění odpadu, a to opět prostřednictvím spolupráce se společností EKO-KOM. Ta zajistí soutěž pro obce, vzdělávací semináře a podpoří intenzifikaci regionálního systému nakládání s komunálními a ostatními odpady. Kraj na spolupráci vyčlení částku 1 milion korun, příspěvek společnosti EKO-KOM je 1,2 mil. Kč.

stromy (2)
12. dubna 2024

Kraj podpoří péči o více než tisíc středočeských stromů

Výsadba nových stromů přispívá k lepšímu životnímu prostředí v obcích, důležitá je však i následná péče o stromy. Kromě pravidelné zálivky se jedná třeba o výchovný řez či opravy kůlů a kotvení. Stromy nejen zlepšují ovzduší, ale také pomáhají zadržovat vodu a vyrovnávat teplotní extrémy. Obce mohou žádat o částku 1 500 Kč na péči o jeden vysazený strom. Krajští radní schválili rozdělení 1,9 milionů korun mezi 13 obcí.

Hrabří
10. dubna 2024

Stráň u Hrabří poblíž Vysokého Chlumce je nově zvláště chráněným územím

Středočeský kraj bude mít nové zvláště chráněné území v kategorii přírodní památka. Stráň u Hrabří se nachází na Sedlčansku a vyskytuje se zde silně ohrožený druh vstavače kukačky. Za poslední tři roky zde kvetlo mezi 500 až 1000 jedinci tohoto druhu. Nařízení kraje o zřízení přírodní památky dnes projednali radní.

carousel-item-2-image-big
9. dubna 2024

Vzdělávací projekty věnující se ochraně přírody či ekologii získají krajskou podporu

Projekty zaměřené na enviromentální výchovu si rozdělí finanční podporu v celkové výši 9 milionů korun. Radní na dnešním zasedání schválili 41 žádostí.

Škola udržitelného rozvoje
4. dubna 2024

Proběhlo vyhlášení výsledků soutěže Škola udržitelného rozvoje. Středočeské školy mají o enviromentální výchovu zájem

V rámci 16. ročníku Setkání koordinátorů environmentální výchovy byly vyhlášeny (27. 3. 2024) výsledky soutěže Školy udržitelného rozvoje. Cílem soutěže je motivovat školy a školská zařízení v aktivitách podporující ekologii a udržitelný rozvoj.

stromy
27. března 2024

Středočeský kraj opět věnuje obcím peníze na péči o nově vysazené stromy

Středočeský kraj věnuje obcím další finance na péči o nově vysazené stromy. Zastupitelé dnes schválili poskytnutí částky celkem bezmála 460 000 korun pro čtyři obce. Peníze jsou vyhrazené ve Středočeském Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů.

Potravinářský výrobek roku
25. března 2024

Certifikát Potravinářský výrobek Středočeského kraje získalo 12 výrobců

Certifikátem Potravinářský výrobek Středočeského kraje se může ode dneška pyšnit 12 výrobců. Vyhlášení výsledků krajské soutěže s téměř dvacetiletou tradicí bylo součástí výstavy Jarní zemědělec v Lysé nad Labem. Certifikáty převzali zástupci oceněných firem od radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jany Skopalíkové. Soutěž Potravinářský výrobek Středočeského kraje je zaměřena na podporu propagace malých a středních potravinářských výrobců v regionu.