Přes 141 milionů korun vyhradil pro letošní rok Středočeský kraj na dotace do oblasti životního prostředí a na drobné vodohospodářské projekty. Obce o ně mohly žádat prostřednictvím Středočeského Infrastrukturního fondu. Zastupitelstvo dnes schválilo rozdělení dotací konkrétním subjektům.

Vodohospodářské stavby jsou velmi nákladné a pro obce a jejich obyvatele přitom naprosto zásadní. I proto Středočeský kraj nastavuje celkovou alokaci v maximální možné míře, která je pro krajský rozpočet únosná s ohledem na ostatní oblasti, jako je zdravotnictví, silnice, doprava nebo školství. Ve srovnání s loňským rokem se celková suma v těchto dvou tematických zadáních navýšila o téměř 10 milionů korun,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

V rámci tematického zadání Životní prostředí bylo řádně podáno 35 žádostí. Obce žádaly například o dotace na nové vodovody, kanalizace, intenzifikace čistíren odpadních vod a podobně. Celková částka, která je navržena k rozdělení, je bezmála 70 milionů korun.

V rámci tematického zadání Drobné vodohospodářské projekty navrhla hodnotící komise podpořit 44 žádostí v celkové výši 71,5 mil. korun. Jde například o prodloužení vodovodních přípojek nebo výstavba nových, rekonstrukce čistíren odpadních vod nebo rekonstrukce vodárny.