Jana-Skopalikova-2
2. září 2022

Jana Skopalíková: Kvalitu ovzduší v Rakovníku bude celý příští rok sledovat monitorovací zařízení

Kvalitu ovzduší v Rakovníku bude celý příští rok sledovat monitorovací zařízení. Půjde o páté město v regionu, kam Středočeský kraj měřící stanici umístí.

2022-06-08-lidice
8. června 2022

Lucie Cirkva Chocholová: Lidice budou žít!

Povědomí historicky významných událostí vyprchává, pokud se s neochvějnou pravidelností nepřipomíná. To je také jeden z úkolů politiky, připomínat události a výročí, uvědomovat si jejich význam a udržovat je v paměti občanů.

Lucie Cirkva Chocholová
1. června 2022

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!

V roce 2021 ve Středních Čechách vzrostl počet domácích i zahraničních hostů. Tuzemští návštěvníci tvořili 90 % klientely ubytovacích zařízení. Abychom mohli v tomto rostoucím trendu pokračovat i v příštích letech a cestovní ruch nepřinášel negativní dopady do života měst a obcí, je třeba podpořit infrastrukturu v této oblasti.Proto jsme z rozpočtu Středočeského kraje vyčlenili 20 milionů korun do Programu pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury. V roce 2022 mohou z tohoto programu žádat výhradně obce na podporu karavaningu, rekreační plavby, budování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení a poprvé také i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s projekty IROP II.

posts/2022/2022-05-16-kladno.jpg
16. května 2022

Kladenští Piráti se Starosty: OPRAVÍME KLADNO!

Piráti a Starostové budou ve volbách do kladenského zastupitelstva kandidovat společně pod názvem Opravíme Kladno. Koalici povede kulturní organizátor a nakladatel Roman Hájek (Piráti).

posts/2022/2022-05-12-tomas.jpg
12. května 2022

Tomáš Zmuda: Spustili jsme online rozklikávací rozpočet středočeských příspěvkových organizací!

Na základě iniciativy Pirátů schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vstup do spolku Otevřená města jako vůbec prvního kraje v ČR. První projekt, který jsme začali realizovat bylo nasazení rozklikávacího rozpočtu CityVizor. Kraj jako takový má již od jara 2021 rozklikávací rozpočet od společnosti Gordic. V kraji máme cca 270 příspěvkových organizací a u všech jednou za 3 měsíce konsolidujeme účetní data.

posts/2022/2022-05-05-tomas.jpg
5. května 2022

Tomáš Zmuda: Benešovští patologové se zase mohou těšit do práce!

Patologové benešovské nemocnice pracují v novém moderním prostředí Budova patologicko-anatomického oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje je po kompletní rekonstrukci. V pondělí 2. května 2022 se oddělení po obnově interiéru slavnostně otevřelo za účasti statutárního náměstka hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka a předsedy Výboru pro zdravotnictví Tomáše Zmudy, který zhodnotil zdařilou rekonstrukci těmito slovy:

posts/2022/2022-04-27-jirka.jpg
27. dubna 2022

Jiří Snížek: Vymezení koridoru pro vysokorychlostní železnici prodiskutujeme s občany!

Náměstek hejtmanky pro regionální rozvoj a územní plánováníJiří Snížek předloží Radě kraje 9. aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (9AZURSK). Jejím předmětem je vymezení koridoru pro plánovanou vysokorychlostní trať Praha - Brno. Jelikož se tato změna dotkne života mnoha středočeských občanů, bylo svoláno veřejné projednání této aktualizace. To proběhne ve středu 11. května od 16:00 v sále hasičské zbrojnice v Uhlířských Janovicích na adrese Hasičská 778.

posts/2021/2021-12-16-jirka.jpg
14. dubna 2022

Jiří Snížek: Digitální technická mapa ulehčí práci při přípravě staveb!

Digitální technická mapa, jeden z nejdůležitějších IT projektů České republiky, který by se měl stát nástrojem, jenž umožní urychlit stavební řízení a zjednoduší starostům i občanům zjišťování vedení inženýrských sítí, získává jasnější obrysy.

posts/2022/2022-04-01-tomas.jpg
1. dubna 2022

Tomáš Zmuda: Středočeský krajský úřad začal používat systém Redmine

Od dubna 2022 je na krajském úřadě nasazen jednotný systém pro zadávání a evidenci úkolů - Redmine. To znamená jejich efektivnější a přehlednější řízení. Zatímco menší i větší firmy již systémy pro řízení úkolů používají dlouho a neumí si bez nich práci představit, ve státní správě se s nimi většinou teprve seznamuje. Problémem bývají nejen historicky nastavené procesy a myšlení, ale i to, že SW tohoto typu nejsou pro specifické požadavky úředníků přizpůsobené. Jiný je pro uživatele způsob práce i uživatelské rozhraní.

posts/2021/2021-12-16-jirka.jpg
10. března 2022

Jiří Snížek: Podporujeme meziobecní spolupráci prostřednictvím Místních akčních skupin

Rada Středočeského kraje schválila žádost o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Krajskému sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Středočeského kraje (NS MAS) na činnost v letošním roce, a to v celkové výši 2 miliony korun. Částka bude rozdělena jak na provoz Krajského sdružení, tak mezi jednotlivé organizace. Zelenou musí dát ještě zastupitelstvo.

posts/2021/2021-12-08-lucie.jpg
28. února 2022

Lucie Cirkva Chocholová: Dotace do kultury a památek jsme letos rozdělili již v únoru!

Podporujeme kulturu a cestovní ruch Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání schválilo dotace na podporu kultury, památek, knihoven a cestovního ruchu. Podařilo se nám nastavit transparentní kritéria hodnocení přihlášených projektů, která jsou všem žadatelům známá již při vypsání dotační výzvy. Těmito kritérii říká kraj, jaké typy projektů chce podporovat, aby bylo dosaženo efektivní podpory při obnově památek, rozvoji kultury nebo podpory cestovního ruchu. V letošním roce jsme v oblasti kultury podpořili 213 projektů mezi které bylo rozděleno 53 milionů Kč. V cestovním ruchu šlo o 53 projektů v celkové výši podpory téměř 14,5 milionů korun. Původní předpokládaná alokace v rámci cestovního ruchu však byla vyšší, a to celkem ve výši 18,5 mililonů korun. Znamená to, že se do dotačních řízení nepřihlásil dostatek kvalitních projektů. Je to pro nás známka toho, abychom se zaměřili na lepší informování o těchto dotačních výzvách. Všechny projekty hodnotili jak členové výborů Středočeského kraje, tak i odborníci z Národního památkové ústavu, ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska nebo zástupci Asociace turistických informačních center či CzechTourismu.

posts/2022/2022-02-10-lucie.jpg
10. února 2022

Lucie Cirkva Chocholová: Nebudeme tolerovat papalášský přístup k dotacím!

Dotační programy v oblasti kultury, památek a cestovního ruchu vypisuje Středočeský kraj s dostatečným předstihem a vždy jsou žadatelům dopředu známa jasná bodová hodnotící kritéria. Nastavením těchto kritérií říká kraj jaké typy projektů chce podporovat. Každý dotační program hodnotí komise složená z členů výboru, což jsou z velké části zkušení lidé s rozmanitou odborností. V komisích máme také zástupce odborné veřejnosti např. zástupce NPÚ, zástupce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, zástupce Asociace turistických informačních center, zástupkyně CzechTourism a dalších odborníků. Součástí hodnotící komise jsou také zástupci opozice. Každou žádost posuzuje samostatně několik hodnotitelů a výsledné hodnocení je průměrem individuálních hodnocení.

posts/2022/2022-02-07-zeleny.jpg
7. února 2022

Milan Zelený: Pomáháme znevýhodněným prožívat plnohodnotný život!

Rada Středočeského kraje schválila poskytnutí dotací na realizaci a provoz kontaktních míst POSEZ (Pomoc seniorům a zdravotně postiženým) na rok 2022. Celkem 1 624 800 korun se rozdělí nově již mezi sedm kontaktních míst.

posts/2022/2022-02-01-zastupitele1.jpg
1. února 2022

Od února můžete žádat o podporu z dalších fondů Středočeského kraje!

Fond hejtmanky, Fond na podporu obecního bydlení či Infrastrukturní fondy, tentokrát na drobné vodohospodářské projekty a na podporu rozvoje a obnovy základních škol. To jsou další ze Středočeských fondů, které se v únoru otevřou novým žadatelům. Kromě toho je stále možnost čerpat z Fondu obnovy venkova, který je určen na podporu rozvoje obcí do 2000 obyvatel.

posts/2021/2021-12-16-jirka.jpg
21. ledna 2022

Jiří Snížek: Nový železniční Koridor D204 uleví přetížené dopravě na Benešovsku!

Radní pro regionální rozvoj Jiří Snížek a místopředseda Výboru pro dopravu Jan Lička podpořili výstavbu nového železničního Koridoru D204. Ten by měl ulehčit dopravě mezi Benešovem a Prahou, rozšířit trať o 3 nové zastávky a vlaky v novém úseky budou moct jezdit až 200 km/h.

posts/2022/2022-01-06-fondy.jpg
6. ledna 2022

Od středy 12. ledna se otevřou další fondy Středočeského kraje. Kraj rozdělí přes 200 milionů korun.

Životní prostředí, sociální služby či podpora sportu a volného času, to vše jsou oblasti, v rámci kterých mají zájemci možnost v průběhu ledna podávat své žádosti o finanční prostředky. Zároveň se otevírá Fond prevence na podporu projektů prevence kriminality a adiktologických služeb. O finanční prostředky mohou žádat rovněž sbory dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany.

posts/2021/2021-11-24-klara.jpg
24. listopadu 2021

Klára Kocmanová bude ve sněmovních výborech řešit sociální otázky a životní prostředí. Jakub Michálek naváže na svou práci v Ústavně právním výboru

Praha, 24. listopadu 2021 - Sněmovna schválila v úterý nové obsazení sněmovních výborů. Pirátská poslankyně Klára Kocmanová bude působit ve Výboru pro životní prostředí a Výboru pro sociální politiku. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek naváže na svou práci z minulého volebního období v Ústavně právním výboru, kde se bude nadále zasazovat o férovější stát i justici a boj proti korupci.

posts/2021/2021-11-05-wagenknecht.jpg
5. listopadu 2021

Piráti volají po urychleném řešení krize energetiky!

Piráti volají po urychleném řešení krize energetiky. Trpí hlavně peněženky českých domácností. Navrhují vlastní řešení

posts/2021/2021-10-27-dobris.jpg
27. října 2021

Jezdíme za vámi po kraji! Piráti nerozhodují od stolu!

V rámci pravidelných výjezdů do středočeských obcí s rozšířenou působností (ORP) navštívili včera Jiří Snížek - náměstek hejtmanky pro regionální rozvoj a územní plánování, Jana Skopalíková - radní pro životní prostředí a zemědělství a Lucie Cirkva Chocholová - předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Dobříšsko.

posts/2021/2021-10-25-lucie.jpg
25. října 2021

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme kulturu a cestovní ruch

Pro podporu kultury a cestovního ruchu zřizuje Středočeský kraj dva fondy. Středočeský fond kultury a obnovy památek a Středočeský fond podpory cestovního ruchu. Tyto fondy obsahují tematicky zaměřenou podporu jednotlivých oblastí v předpokládané výši 66,5 mil. Kč. Všechny předložené projekty jsou hodnocené podle jasně definovaných kritérií, která jsou žadatelům známa dopředu.