posts/2021/2021-10-01-kocmanova.jpg
1. října 2021

Klára Kocmanová: Není normální zadlužit se kvůli bydlení na celý život!

Klára Kocmanová je středočeskou pirátskou lídryní v letošních volbách do Poslanecké sněmovny. Pracovala jako asistentka senátorky Adély Šípové, předtím byla koordinátorkou středočeských Pirátů. Je členkou středočeského krajského předsednictva. Je jí 28 let a bydlí v Kutné Hoře. Dlouhodobě se zaměřuje na sociální témata. Jako poslankyně se chce zaměřit na zavedení zákona o podpoře bydlení, na transformaci velkokapacitních ústavů na menší. Také bude prosazovat změnu legislativy v oblasti domácího a sexualizovaného násilí.

posts/2021/2021-09-30-kopriva.jpg
30. září 2021

František Kopřiva: Předsednictví v EU je příležitost ke zviditelnění důležitých témat a našeho pohledu na věc!

František Kopřiva je na 3. místě naší kandidátky do Poslanecké sněmovny. Je mu 25 let. Už v roce 2017 se stal jedním z nejmladších poslanců. Působí jako místopředseda výboru pro evropské záležitosti. Snaží se motivovat svoji generaci k tomu, aby se o politiku zajímala a mohla ovlivnit veřejné mínění. Je pro něj velice důležitá svoboda, i proto by se chtěl nadále věnovat lidskoprávním tématům. Také se stal držitelem titulu Genderman roku 2020. V následujícím volebním období se chce soustředit na hladký průběh českého předsednictví v Radě EU i na rozumné investování peněz z evropských fondů. Role České republiky v Evropě je pro něj stěžejní.

posts/2021/2021-09-29-zandl.jpg
29. září 2021

Patrick Zandl: Digitalizace otevírá netušené možnosti!

Patrick Zandl je číslem 5 na kandidátce koalice Pirátů a Starostů v letošních volbách do Poslanecké sněmovny. Internet ho fascinoval od vysokoškolských studií a bývá označován za jednoho z otců zakladatelů českého internetu. Zakládal první tuzemskou internetovou televizi a první český technický zpravodajský server, který se stal největším digitálním vydavatelským domem v Česku. Nyní je koordinátorem vývoje u předního světového výrobce 3D tiskáren. Vyrůstal v Pardubicích a teď bydlí v Brandýse nad Labem, kde je zastupitelem.

posts/2021/2021-09-28-drtina.cz.jpg
28. září 2021

Štěpán Drtina: Kultura a kreativní průmysl musí být nedílnou součástí moderní ekonomiky!

Štěpán Drtina kandiduje za Piráty z 6. místa v letošních volbách do Poslanecké sněmovny a zvolil si heslo: “Kultura nebude sedět v koutě”. Vystudoval Pedagogickou a Filozofickou fakultu v Hradci Králové. Nyní pracuje jako asistent pirátské poslankyně Lenky Kozlové. Zkušenosti nabral také v komunální politice v Kutné Hoře, kde se stal radním pro kulturu a památkovou péči a předsedou památkové komise. Jako poslanec by se rád věnoval především otázkám kultury, památkové péče, nezávislosti veřejnoprávních médií a duševního zdraví.

posts/2021/2021-09-27-vanca.jpg
27. září 2021

Matouš Vanča: Stát neumí pomáhat rozvoji regionů, chci to změnit!

Matouš Vanča je 31letý kandidát na 8. místě za středočeské Piráty ve volbách do Poslanecké sněmovny. Svůj celoživotní zájem o české i cizokrajné parlamentní procedury ho přivedl až na pozici tajemníka poslaneckého klubu Pirátů. Jeho rukama prochází všechny návrhy zákonů. Eviduje celý legislativní proces a zabezpečuje přípravu poslaneckého klubu na každý jednací den. Je také zastupitelem v obci Čestlice. Studoval herectví na Pražské konzervatoři, absolvoval historii a religionistiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a poté politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd tamtéž.

posts/2021/2021-09-24-michailidu1.jpg
24. září 2021

Dominika Poživilová Michailidu: Chci narovnat vztah mezi veřejností, zemědělci a ochranáři přírody!

Dominika Poživilová Michailidu je pirátská kandidátka z 9. místa v letošních volbách do Poslanecké sněmovny. Je zastupitelkou v obci Krnsko. Věci veřejné se tak staly nedílnou součástí jejího života. Na manželově rodinné farmě má na starosti administrativu a komunikaci s úřady. Tam se také začala více zajímat o souvislosti mezi zemědělstvím a životním prostředím. Je vystudovanou výtvarnicí, i proto má blízko také ke kultuře.

posts/2021/2021-09-23-karim.jpg
23. září 2021

Martin Karim: Nedopustím, aby byli senioři ohroženi chudobou!

Martin Karim je 55letý pirátský kandidát do Poslanecké sněmovny z 11. místa. Pracuje jako právník - metodik v oblasti mezinárodněprávního oddělení České správy sociálního zabezpečení a vlastní daňově poradenskou firmu. Aktuálně studuje tzv. velký doktorát (Ph.D.) se zaměřením na právo sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Titul doktora práv (JUDr.) získal tamtéž, ale jeho almou mater je Panevropská vysoká škola v Bratislavě.

posts/2021/2021-09-20-licka.jpg
20. září 2021

Jan Lička: Doprava musí být propojená, nadčasová a nadstranická!

Jan Lička kandiduje za Piráty do Poslanecké sněmovny z 13. místa. Je mu 40 let a bydlí na statku ve Struhařově nedaleko Benešova. V rámci České pirátské strany vede Resortní tým (RT) Dopravy, se specializací na mobilitu a nové technologie. Koordinuje i krajské expertní týmy (KET) dopravy a je místopředsedou místního sdružení (MS) Benešov. V roce 2020 se získal mandát v Zastupitelstvu Středočeského kraje a stal se místopředsedou Výboru pro dopravu. Vystudoval obor Mezinárodní obchod - logistika na Vysoké škole ekonomické v Praze.

posts/2021/2021-09-17-tomas.jpg
17. září 2021

Petr Tomáš: Zdravotníkům musíme nabídnout dobrou odměnu a kvalitní pracovní prostředí!

Petr Tomáš je pirátský kandidát z 15. místa v letošních volbách do Poslanecké sněmovny. Celý život se profesně pohybuje v oblasti zdravotnictví, které vystudoval. Od roku 1990 působil jako záchranář ve Středočeském kraji. Nyní podniká v oblasti zdravotní techniky, věnuje se školení a defibrilátorům. V poslanecké sněmovně se chce věnovat stabilizaci zdravotnictví a je pro něj podstatná investice do lidí...

posts/2021/2021-09-15-netusil.jpg
15. září 2021

Daniel Netušil: Udržitelný cestovní ruch je šancí k rozvoji všech regionů!

Daniel Netušil je 29letý pirátský kandidát do Poslanecké sněmovny ze 17. místa. Má zkušenosti z komunální politiky jako neuvolněný radní v Benešově a také jako středočeský krajský zastupitel. Vystudoval obor Řízení regionálních projektů na ČVUT a pracuje jako metodik projektového řízení na Generálním ředitelství Národního památkového ústavu.

posts/2021/2021-09-13-kubaljak.jpg
13. září 2021

Václav Kubaljak: Musíme investovat do nových řešení ve školách!

Václav Kubaljak je náš kandidát z 19. místa do poslanecké sněmovny. Vystudoval chemii a biologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Je mu 32 let a žije ve Struhařově. Nyní pracuje jako konzultant e-learningu na volné noze. Je předsedou místního sdružení (MS) Benešov a Krajského expertního týmu (KET) školství Středočeského kraje. Působí také ve Výboru pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost Středočeského kraje.

posts/2021/2021-09-10-kvitova.jpg
10. září 2021

Tereza Kvitová: Zjednodušme proces zařazování žadatelů o adopci a pěstounství!

Tereza Kvitová je naše kandidátka z 21. místa do poslanecké sněmovny. Vyrůstala v Praze a po maturitě vystudovala Pomocné vědy historické na Filosofické fakultě brněnské Masarykovy univerzity. Její láska ke kultuře a historii ji přivedla až na pozici předsedkyně Krajského expertního týmu (KET) pro kulturu a cestovní ruch a členky Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch. Též je předsedkyní Místního sdružení (MS) Kolín. Bydlí s rodinou ve Vinařicích u Týnce nad Labem.

posts/2021/2021-09-08-lehejcek.jpg
8. září 2021

Jiří Lehejček: Klíčovým nástrojem prevence sucha je zdravá půda!

Jiří Lehejček - pirátský kandidát do poslanecké sněmovny z 23. místa středočeské kandidátky je místopředsedou IFOAM EU - celoevropské sektorové organizace ekologického zemědělství. Pracuje také jako akademik, kde se zabývá paleoklimatologií Arktidy (rekonstrukcemi klimatu) a vyučuje ochranu životního prostředí, funkce lesa nebo kvartérní ekologii. Vystudoval fyzickou geografii a geoekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a pěstování lesa na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU, kde získal také doktorát za práci Dendrochronologie arktické tundry.

posts/2021/2021-09-06-cernohous.jpg
6. září 2021

Radek Černohous: Je nezbytné prosadit teritorialitu exekutorů!

Radek Černohous je náš kandidát do poslanecké sněmovny z 25. místa. Je členem středočeského krajského expertního týmu (KET) pro sociální politiku a v roce 2019 byl předsedou místního sdružení Kladno. V současné době pracuje jako operátor pro obsluhu a technickou údržbu výrobní linky v potravinářství. Ve volném čase si rád přečte knihu, rekreačně sportuje a fotografuje.

posts/2021/2021-09-03-hazlinska.jpg
3. září 2021

Veronika Hažlinská: Ve zdravotnictví je neuvěřitelné množství naprosto zbytečné administrativy!

Veronika Hažlinská je pirátská kandidátka do letošních voleb do Poslanecké sněmovny z 27. místa. Je jí 25 let a v současné době je na rodičovské dovolené. Na 1. LF v Praze vystudovala Obor porodní asistence. Má zkušenosti z porodních sálů i jako komunitní porodní asistentka. Porodnictví je pro ni povoláním i životním posláním, proto také založila občasnou iniciativu Chci svoji porodní asistentku, která se snaží zlepšit dostupnost péče porodní asistentky všem ženám.

posts/2021/2021-09-01-lajbner.jpg
1. září 2021

Zdeněk Lajbner: Transparenci státu, soukromí občanům!

Zdeněk Lajbner je pirátský kandidát do letošních voleb do Poslanecké sněmovny z 29. místa. Je mu 43 let a pracuje jako vědecký pracovník v zahraničí. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde získal doktorát. Piráty považuje za jedinou globální politickou sílu, která se snaží zastavit rostoucí tendence k autoritářství i oklešťování lidských práv a systematicky vrací moc do rukou občanů.

posts/2021/2021-08-30-luftova.jpg
30. srpna 2021

Simona Luftová: Méně biflování a více rozvíjení vlastního potenciálu!

Simona Luftová je naše kandidátka v letošních volbách do Poslanecké sněmovny na 31. místě. Je jí 48 let. Přes 10 let pracuje jako středoškolská učitelka a také koordinuje mezinárodní vzdělávací projekty pro studenty a učitele v rámci programu Erasmus+. V dětství žila a studovala v Jihoafrické republice. Začátkem 90. let se už jako dospělá vrátila do Československa a vystudovala politologii na Fakultě sociální věd a rozšiřující pedagogické vzdělávání na Pedagogické fakultně Univerzity Karlovy.

posts/2021/2021-08-27-prokop.jpg
27. srpna 2021

Jan Prokop: Digitalizaci státní správy musíme řešit koncepčně!

Jan Prokop je náš letošní kandidát do Poslanecké sněmovny z 33. místa. Je mu 40 let a bydlí v Brandýse nad Labem. Pracuje jako správce ICT ve státní správě. Je aktivním členem spolku Boleslavský Klíček a ve volném čase rád modelaří a věnuje se akvaristice. Do konce roku 2020 byl předsedou našeho středočeského mediálního odboru.

posts/2020/adel.jpg
8. října 2020

Adéla Šípová: Ve druhém kole rozhodne naděje, že se dají věci dělat poctivě

Na vlnách pozitivní kampaně a snahy ve změnu politické kultury na Kladně doplula do druhého kola senátních voleb v kladenském obvodu Pirátka a patriotka Adéla Šípová. Čerstvě čtyřicetiletá advokátka chce v Senátu zúročit své zkušenosti s pomocí potřebným a zasadit se o hospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

posts/2020/Simona_Luftova_Pirati.jpg
1. října 2020

Simona Luftová: Pro změnu vzdělávání v Česku je důležité nebát se myslet a jednat mimo zažité hranice

Simona Luftová učí více než deset let na střední škole a vyšší odborné škole. Jedno z jejích hlavních témat do voleb je proto i oblast vzdělávání a školství.