dožínky
10. října 2023

Na Středočeských dožínkách na Výstavišti v Lysé nad Labem převzali ocenění zemědělští hospodáři

V Lysé nad Labem se v sobotu 7. října konal další ročník Středočeských dožínek. Během akce převzali zástupci pěti vybraných firem ocenění Zemědělský hospodář Středočeského kraje za rok 2023. Současně byly otevřeny nominace do dalšího ročníku soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje.

monitorovací stanice
30. srpna 2023

Kvalitu ovzduší v Dobříši bude příští rok sledovat monitorovací zařízení

Dalším středočeským městem, kde bude krajské monitorovací zařízení na měření kvality ovzduší, bude v roce 2024 Dobříš. Rada kraje dnes schválila smlouvu s městem Dobříš o výpůjčce pozemku, kde bude zařízení umístěno.

stromy
16. srpna 2023

Kraj uzavře memorandum k rozvoji městské zeleně

Středočeský kraj uzavře Memorandum o porozumění s VOŠ a Střední zemědělskou školou Benešov. Subjekty se zaváží ke společné podpoře rozvoje městské zeleně v rámci své činnosti a možností a budou v tomto ohledu prohlubovat a rozvíjet svou spolupráci. Spolupracovat budou i v případě inovací. Radní na svém jednání schválili znění dokumentu.

voda
16. srpna 2023

Kraj přispěje na nový přivaděč pitné vody na Úvalsku

Středočeský kraj poskytne svazku obcí „Úvalsko“ dotaci 9 836 000 Kč na výstavbu vodovodního přiváděcího řadu DN 300 Jirny – PČS Fibichova. Jedná se o změnu technického řešení zásobování obyvatel pitnou vodou napojených na Úvalský vodovod, jelikož současný technický stav potrubí je nevyhovující a v případě poruchy na stávajícím vodovodním řadu by byla celá oblast bez pitné vody. Nově budovaná vodovodní síť bude o délce přesahující 6 km. Krajská rada s poskytnutím dotace souhlasila a doporučila ji ke schválení zastupitelstvem.

stromy
1. srpna 2023

Jana Skopalíková: Obec Sokoleč získá podporu na péči o vysazené stromy

Středočeský kraj finančně podporuje obce v péči o nově vysazené stromy. Na každý strom, který byl pořízen za peníze z národních zdrojů, mohou získat dar 1 500 korun. Radní na dnešním zasedání schválili žádost obce Sokoleč.

lom-Homolák
17. července 2023

Patnáct méně známých výletních míst do přírody po kraji

Pro milovníky přírody přinášíme tipy na známá i méně tradiční místa v našem kraji. Ať už hledáte jen hodinovou procházku, nebo půldenní výlet, mysleli jsme na všechny.

toric-vcelonosny
3. července 2023

Jana Skopalíková: Ve Středočeském kraji vykvetly vzácné orchideje tořiče včelonosné

Na pozemcích kraje ve Vrchbělé na Mladoboleslavsku vykvetly vzácné orchideje. Jde o kriticky ohrožený druh, který se v České republice objevuje jen výjimečně. Loni bylo na místě objeveno osm rostlin, letos už je to více než šedesát.

snrče
15. června 2023

Kraj dá více peněz stanicím pro handicapované živočichy

Středočeský kraj navýší příspěvky na péči o volně žijící zraněné živočichy na území Středočeského kraje. Péči bude pro příštích 6 let zajišťovat šest záchranných stanic. Celková částka, kterou kraj ze svého rozpočtu vydá, překračuje 20 milionů korun. Nové smlouvy, které dnes schválili radní, zohledňují aktuální náklady na péči a provoz těchto zařízení.

vodovody
9. června 2023

Jana Skopalíková: Rada podpořila návrhy na rozdělení dotací pro životní prostředí

Další návrhy na rozdělení dotací v oblasti životního prostředí a zemědělství pro letošní rok dnes projednala rada kraje. Doporučila zastupitelstvu, aby předložené návrhy schválilo. Dohromady jde o 132 milionů korun.

Mereni1
5. června 2023

První měření v Milovicích neprokázalo přítomnost azbestových vláken v ovzduší

Ve vzorcích prvního kontrolního měření ovzduší v milovickém areálu nebyla identifikována žádná azbestová vlákna. Kraj k měření ovzduší v lokalitách, kde docházelo k demolici staveb, přistoupil na základě informací Policie ČR o výskytu eternitových úlomků s obsahem azbestu v okolí.

voda
5. června 2023

Jana Skopalíková: Kraj přispěje na obnovu přivaděče pitné vody do Kladna

Společnost Vodárny Kladno – Mělník požádala Středočeský kraj o individuální účelovou dotaci ve výši 10 mil. Kč na obnovu vybrané části přivaděče pitné vody do Kladna o délce 2 640 m. Současný technický stav potrubí je nevyhovující. Vodovodní přivaděč propojuje pražskou vodárenskou soustavu a soustavu KSKM (Kladno, Slaný, Kralupy, Mělník. Rada dnes s poskytnutím dotace souhlasila a doporučila ji ke schválení zastupitelstvem.

my tridime nejlepe
Rath
25. května 2023

Karcinogenní dědictví Davida Ratha? Kdo může za azbest v Milovicích?

Zpráva, že březnová návštěva policie na úřadu Středočeského kraje souvisí s azbestem v Milovicích, vyvolala vlnu obav. Jeho původ není tajemstvím a těžko uvěřit tomu, že by firma najatá na demolici budov, jejichž součástí byl i eternit, o této hrozbě nevěděla.

pstruzi 24
24. května 2023

Jana Skopalíková: Středočeský kraj se podílí na záchraně pstruha obecného potočního, v říčkách je nová násada

Na 11 tisíc malých pstruhů obecných potočních dnes a včera rybáři vypustili do říček na Mnichovohradišťsku, Příbramsku, Mělnicku i Benešovsku. Jde o další plánovanou podporu stávající populace pstruha obecného a její rozvoj v rybářských revírech ve Středočeském kraji. Projekt Českého rybářského svazu podpořili krajští radní loni v září a schválili poskytnutí dotace ve výši 150 000 korun na nákup násady.

semínkovna
16. května 2023

Poznejte Semínkovny. Najdete v nich osivo, ale i vyšší smysl. Ve středočeském kraji je jich 52

Jaro je již v plném proudu a vy ještě přemýšlíte, čím svou zahrádku oživit? Než vyrazíte do nejbližšího hobbymarketu, seznamte se Semínkovnou – iniciativou na podporu svobodného sdílení osiva, domácího semenaření a přírodního zahradničení. Je blíže, než si myslíte.

IMG_20210528_102732
27. dubna 2023

Jana Skopalíková: Louka u Vojkova na Říčansku bude nově přírodní památkou

Středočeský kraj bude mít nové zvláště chráněné území v kategorii přírodní památka. Ponese název Louka u Vojkova a nachází se na Říčansku. Nařízení kraje o zřízení přírodní památky dnes projednali radní.

stromy
13. dubna 2023

Jana Skopalíková: Kraj i letos přispívá obcím na péči o nově vysazené stromy

Celkem 324 tisíc korun chce poskytnout Středočeský kraj pěti obcím, které požádaly o peníze na následnou péči o nově vysazené stromy. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na tento účel v rozpočtu kraje na rok 2023 je 2 miliony korun. Rozdělení dnes projednali radní, konečné slovo bude mít zastupitelstvo.

snrče
12. dubna 2023

Klára Kocmanová: Ukončete každoročního zabíjení desetitisíců srnčat!

Sekání luk v období jara přináší každoroční smrt nebo zmrzačení desetitisíců mladých srnčat. V tomto období totiž srny rodí mláďata, která pak ukrývají před predátory ve vysoké trávě. Srnčata však nejsou schopna utéct před velkými zemědělskými stroji, jejich instinktem je přikrčit se k zemi. To má zmíněné tragické následky.

20220601_092432
11. dubna 2023

Jana Skopalíková: Projekty zaměřené na životní prostředí dostaly od rady zelenou, konečné slovo k dotacím musí dát zastupitelstvo

Návrhy na rozdělení prvních dotací v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2023 dnes projednala rada kraje. Doporučila zastupitelstvu, aby předložené návrhy schválilo. Dohromady jde o 27,5 milionu korun.

Jana a Lucie
5. dubna 2023

Středočeský kraj inicioval systematickou podporu geoparků jako atraktivního způsobu prezentace geologického dědictví Země

Do středních Čech zasahují hned tři geoparky, Geopark Barrandien, Kraj blanických rytířů a geopark Český ráj, který je součástí globální sítě geoparků pod patronací UNESCO.