Adventní program
3. prosince 2023

Začal advent, galerie a muzea Středočeského kraje nabízí bohatý program

Letos začátek adventu připadá na tuto neděli, bude přitom nejkratší, protože čtvrtá adventní neděle připadá zároveň i na Štědrý den. Svíčka, kterou v první adventní (železnou) neděli zapalujeme se nazývá Naděje a podle starých zvyků by ji mělo zapálit nejmladší dítě rodiny. Svíčky by se také měly zapalovat proti směru hodinových ručiček.

hrabal
28. září 2023

Návrh obnovy chaty Bohumila Hrabala vyhrál studentskou soutěž!

Na příští rok se plánuje otevření chaty Bohumila Hrabala v Kersku. Objekt zakoupil Středočeský kraj před dvěma roky od soukromého majitele. Protože už od počátku bylo zřejmé, že se jedná o velmi specifický projekt a bude třeba hledat rovnováhu mezi atraktivní prezentací a narušením genia loci, jmenoval kraj odbornou radu.

Lucie Cirkva
20. září 2023

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme kulturu

Zastupitelstvo kraje na svém posledním jednání schválilo podporu kultury pro rok 2024 s celkovou doporučenou alokací 12 mil. Kč. Středočeský kraj chce nadále podporovat takové kulturní počiny, které jsou nekomerčního charakteru a jsou jedinečné s nadlokální dosahem.

Lucie Cirkva Chocholová
29. června 2023

Zapojíme veřejnost do strategického plánování v kultuře

Středočeský kraj zadal tvorbu zásadního dokumentu potřebného pro strategické plánování v oblasti kultury, kulturního dědictví a kulturně kreativních odvětví. Prostor dostanou místní samosprávy, komunity i další aktéři. Do tvorby se zapojí i předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová.

muzejní noc
18. května 2023

Lucie Cirkva Chocholová: Oslavte Mezinárodní den muzeí návštěvou některé z Muzejních nocí

Dnes slavíme Mezinárodní den muzeí, do kterého se každoročně zapojují muzea po celém světě. Letošním tématem je udržitelnost a well-being.

hrabalova chata
28. dubna 2023

Oprava Hrabalovy chaty navrátí místu autentičnost, prostřednictvím reportáže do ní můžete nahlédnout již dnes

Řešení expozičního modelu Hrabalovy chaty připravil tým pod vedení prof. Václava Girsy. Cílem projektu je navrátit chatě původní vzhled, v jakém ji užíval Bohumil Hrabal, a nabídnout návštěvníkům autentický zážitek. S otevřením stálé expozice kraj počítá na jaře příštího roku u příležitosti 110. výročí narození slavného spisovatele.

hrabal-kersko
28. března 2023

Výročí narození Bohumila Hrabala: zpřístupnění chaty v Kersku se blíží

Středočeši mají to štěstí, že mají na dosah místo vzniku našich nejvýznamnějších literárních děl 20. století. Neopakovatelnou poetiku do svých děl jako jsou Postřižiny nebo Slavnosti sněženek vetkl Bohumil Hrabal na své chatě v Kersku, kde žil a tvořil mezi lety 1966 a 1996. Výročí narození slavného spisovatele si připomínáme 28. března. Malá nemovitost s nepopiratelným geniem loci se stále těší zájmu veřejnosti, nahlédnout do ní ale mohla jen při výjimečných příležitostech. To se brzy změní, Hrabalova chata se dočká obnovy.

Lucie Cirkva Chocholová
14. března 2023

Lucie Cirkva Chocholová: Středočeský kraj transparentně rozdělil přes dvacet milionů na kulturu a cestovní ruch

Hudební festivaly, sportovní události i svatováclavská pouť. Dotace na podporu kultury a cestovního ruchu pro rok 2023 ve Středočeském kraji znají své adresáty. Na únorovém zasedání je schválili krajší zastupitelé. Sedm akcí se díky vysokému hodnocení komise kvalifikovalo pro tzv. návaznou víceletou dotaci pro tutéž akci, a to až do roku 2025.

klub
16. listopadu 2022

Již dva roky měníme politickou kulturu ve Středočeském kraji

Jsou to přesně dva roky, kdy jsme pro vás jako středočeští Piráti začali pracovat v zastupitelstvu kraje. A nejen to, jsme součástí jeho vedení, stále držíme kurz a plníme program, navíc bez korupčních kauz nebo jiných skandálů!

klapka
8. listopadu 2022

Schválili jsme transparentní podporu nejen pro filmové projekty

Za posledních pět let žádalo Středočeský kraj o podporu sedm filmových projektů. Většinou se na krajský úřad obrací filmaři, kteří natáčí na území kraje nebo se ho předmět filmu nějakým způsobem dotýká.

posts/2021/2021-12-08-lucie.jpg
28. února 2022

Lucie Cirkva Chocholová: Dotace do kultury a památek jsme letos rozdělili již v únoru!

Podporujeme kulturu a cestovní ruch Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání schválilo dotace na podporu kultury, památek, knihoven a cestovního ruchu. Podařilo se nám nastavit transparentní kritéria hodnocení přihlášených projektů, která jsou všem žadatelům známá již při vypsání dotační výzvy. Těmito kritérii říká kraj, jaké typy projektů chce podporovat, aby bylo dosaženo efektivní podpory při obnově památek, rozvoji kultury nebo podpory cestovního ruchu. V letošním roce jsme v oblasti kultury podpořili 213 projektů mezi které bylo rozděleno 53 milionů Kč. V cestovním ruchu šlo o 53 projektů v celkové výši podpory téměř 14,5 milionů korun. Původní předpokládaná alokace v rámci cestovního ruchu však byla vyšší, a to celkem ve výši 18,5 mililonů korun. Znamená to, že se do dotačních řízení nepřihlásil dostatek kvalitních projektů. Je to pro nás známka toho, abychom se zaměřili na lepší informování o těchto dotačních výzvách. Všechny projekty hodnotili jak členové výborů Středočeského kraje, tak i odborníci z Národního památkové ústavu, ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska nebo zástupci Asociace turistických informačních center či CzechTourismu.

posts/2022/2022-02-10-lucie.jpg
10. února 2022

Lucie Cirkva Chocholová: Nebudeme tolerovat papalášský přístup k dotacím!

Dotační programy v oblasti kultury, památek a cestovního ruchu vypisuje Středočeský kraj s dostatečným předstihem a vždy jsou žadatelům dopředu známa jasná bodová hodnotící kritéria. Nastavením těchto kritérií říká kraj jaké typy projektů chce podporovat. Každý dotační program hodnotí komise složená z členů výboru, což jsou z velké části zkušení lidé s rozmanitou odborností. V komisích máme také zástupce odborné veřejnosti např. zástupce NPÚ, zástupce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, zástupce Asociace turistických informačních center, zástupkyně CzechTourism a dalších odborníků. Součástí hodnotící komise jsou také zástupci opozice. Každou žádost posuzuje samostatně několik hodnotitelů a výsledné hodnocení je průměrem individuálních hodnocení.

posts/2021/2021-12-08-lucie.jpg
8. prosince 2021

Lucie Cirkva Chocholová: Jak získat podporu kulturních projektů ve Středočeském kraji?

Praha 8. 12. 2021 - Podporu kultury umožňuje náš kraj prostřednictvím Středočeského fondu kultury a obnovy památek. Z fondů je možné žádat na obnovu památek, vybavení knihoven, kulturní akce či publikace. Každý přihlášený projekt hodnotí komise na základě bodových kritérií, která jsou všem žadatelům známá předem již při vyhlášení programu. Podávání žádostí se uskuteční od 9. prosince 2021 do 3. ledna 2022. Žádosti můžete podávat v elektronické podobě. Další možnost jak podpořit kulturní projekty nabízí Středočeský Fond podpory cestovního ruchu, konkrétně Program 2022 pro poskytování dotací na podporu významných kulturních, společenských a sportovních akcí přispívajících k rozvoji cestovního ruchu. U těchto projektů není hodnocen jejich přínos v oblasti kultury, ale přínos pro cestovní ruch. Podporu tak mohou získat ty projekty, které mají potenciál přivést do regionu turisty za účelem návštěvy kulturních akcí. I v tomto případě je možné podávat žádosti od 9. prosince 2021 do 3. ledna 2022

posts/2021/2021-10-25-lucie.jpg
25. října 2021

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme kulturu a cestovní ruch

Pro podporu kultury a cestovního ruchu zřizuje Středočeský kraj dva fondy. Středočeský fond kultury a obnovy památek a Středočeský fond podpory cestovního ruchu. Tyto fondy obsahují tematicky zaměřenou podporu jednotlivých oblastí v předpokládané výši 66,5 mil. Kč. Všechny předložené projekty jsou hodnocené podle jasně definovaných kritérií, která jsou žadatelům známa dopředu.

posts/2021/2021-10-22-lucie.jpg
22. října 2021

Zveme vás na Den Středočeského kraje se spoustou akcí

Ve čtvrtek 28. října nebude ve středních Čechách prostor na nudu. Na území celého Středočeského kraje se uskuteční spousta zajímavých akcí, které stojí za návštěvu. Řada muzeí a galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje, bude mít symbolické vstupné 1 Kč a některé zcela volný vstup. Na co se můžete těšit v jednotlivých okresech?

posts/2021/2021-09-28-drtina.cz.jpg
28. září 2021

Štěpán Drtina: Kultura a kreativní průmysl musí být nedílnou součástí moderní ekonomiky!

Štěpán Drtina kandiduje za Piráty z 6. místa v letošních volbách do Poslanecké sněmovny a zvolil si heslo: “Kultura nebude sedět v koutě”. Vystudoval Pedagogickou a Filozofickou fakultu v Hradci Králové. Nyní pracuje jako asistent pirátské poslankyně Lenky Kozlové. Zkušenosti nabral také v komunální politice v Kutné Hoře, kde se stal radním pro kulturu a památkovou péči a předsedou památkové komise. Jako poslanec by se rád věnoval především otázkám kultury, památkové péče, nezávislosti veřejnoprávních médií a duševního zdraví.

posts/2021/2021-09-21-drtina.jpg
21. září 2021

Štěpán Drtina: Budu bojovat za ochranu a rozvoj naší kultury!

Kulturu tvrdě zasáhla opatření proti covidu-19. Financování kultury u nás navíc dlouhodobě neodpovídá vyspělým státům. Rozdělování dotací není srozumitelné a transparentní. Kultura je přitom nedílnou součástí demokratického státu a kulturního dědictví. Zásadně přispívá ke vzdělanosti, rozvoji občanské společnosti a v souvislosti s rozvojem kulturních a kreativních odvětví nabývá na významu její ekonomický potenciál. Společně s Ondřejem Chrástem budeme za ochranu a rozvoj naší kultury ve sněmovně bojovat!

posts/2021/2021-09-10-kvitova.jpg
10. září 2021

Tereza Kvitová: Zjednodušme proces zařazování žadatelů o adopci a pěstounství!

Tereza Kvitová je naše kandidátka z 21. místa do poslanecké sněmovny. Vyrůstala v Praze a po maturitě vystudovala Pomocné vědy historické na Filosofické fakultě brněnské Masarykovy univerzity. Její láska ke kultuře a historii ji přivedla až na pozici předsedkyně Krajského expertního týmu (KET) pro kulturu a cestovní ruch a členky Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch. Též je předsedkyní Místního sdružení (MS) Kolín. Bydlí s rodinou ve Vinařicích u Týnce nad Labem.

posts/2021/2021-08-24-drtina.jpg
20. srpna 2021

Štěpán Drtina: Kultura nebude sedět v koutě!

Kultura nebude sedět v koutě! Společně s pražským kandidátem Ondrou Chrástem máme plán. Níže píšeme, jak se kultura dostala do současného stavu, co s tím chceme dělat a proč je její podpora důležitá.

posts/2021/2021-08-12-RK.jpg
12. srpna 2021

Radní schválili dotace pro vodohospodářské projekty, nákup sanitek i nové členy školských rad

Praha čtvrtek 12. srpna - Dnes se uskutečnilo další zasedání Rady Středočeského kraje. Naši radní podpořili návrh na udělení investičních dotací do vodohospodářské infrastruktury, nákup deseti sanitních vozů typu B. Byli jsme i pro návrh, aby české vodáctví bylo zapsáno na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Středočeského kraje. Naši podporu získal také návrh na jmenování nových členů do školských rad na roky 2021-2024.