Středočeský kraj uzavře dohodu o partnerství se společností Elektrowin, která provozuje kolektivní systém na zpětný odběr odpadních elektrospotřebičů v České republice. Cílem je intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení ve Středočeském kraji. Radní dnes s uzavřením dohody souhlasili.

Spolupráce se zaměří na několik oblastí . „Společně s Elektrowinem chceme například zkvalitnit informovanost obyvatel Středočeského kraje při nakládání s odpadními elektrozařízeními, zaměříme se na to, aby v obcích byly shromažďovací nádoby, podpoříme zabezpečení sběrných sborů a chystá se i osvětová akce Recyklujte s hasiči, kdy jednotlivé hasičské sbory mohou získat bezplatně nádoby na elektroodpad včetně pravidelného vyvážení. Cílem je přispět k tomu, aby se třídění vysloužilých elektrospotřebičů ještě více dostalo do povědomí veřejnosti,“ uvedla krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Projekt bude jedním z nástrojů pro plnění cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 – 2025 a bude realizován na základě uzavřené dohody o partnerství a vzájemné spolupráci. Společnost ELEKTROWIN vyčlení na realizaci projektů ze svého rozpočtu částku více než 300 000 korun, pro Středočeský kraj z Dohody o partnerství nevyplývají žádné finanční závazky.

Radní schválili také společný projekt Středočeského kraje a společnosti ASEKOL rovněž zaměřený na rozvoj sběru použitých elektrozařízení. Pro letošní rok společnost ASEKOL vyčlení na realizaci projektů zhruba 700 000 korun a Středočeský kraj poskytne finanční částku ve výši 40 000,00 Kč bez DPH.