Středočeský kraj přispěje celkem 4,6 mil. korun na modernizaci a rozšíření tří záchranných stanic pro živočichy. Dnes o tom rozhodlo krajské zastupitelstvo, když schválilo rozdělení dotací pro žadatele ze Středočeského Fondu pro životní prostředí a zemědělství – tématické zadání „Kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí“.

Cílem nového tematického zadání Kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí je posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury. Jednou z oblastí, kde mohli žadatelé využít naši finanční podporu, byla i modernizace ekocenter a záchranných stanic pro handicapované živočichy na území Středočeského kraje. A právě této oblasti se všechny došlé žádosti týkaly. Záchranné stanice a ekocentra považujeme za velmi důležitou součást péče o životní prostředí. Kromě toho, že působí v oblasti osvěty a prevence, tak ještě každoročně pomohou tisícům živočichů,“ vysvětlila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Krajská dotace ve výši 2 miliony korun půjde na projekt Modernizace a rozšíření záchranné stanice pro živočichy Huslík, kterou provozuje ZO ČSOP Polabí. Projekt zahrnuje stavby voliér pro hendikepované živočichy a s tím související stavební úpravy, zpevněné plochy a přístřešek, vybudování chodníku a nových výběhů v přírodním areálu. Modernizace a rozšíření záchranné stanice pro živočichy je důležitým krokem k zajištění lepší péče o zraněné, nemocné nebo ohrožené živočichy. V uplynulém roce přijali na stanici Huslík 2 246 živočichů.

ZO ČSOP Vlašim rovněž připravila projekt na rozšíření a modernizaci záchranné stanice pro živočichy. Od kraje na něj získá dotaci ve výši 2 miliony korun. Cílem je zvýšit kapacity pro přijímání a péči o hendikepované živočichy, včetně velkých šelem, jako jsou vlci a rysi. Plán zahrnuje výstavbu nových zařízení, včetně speciálního zázemí pro velké šelmy, voliér pro různé druhy živočichů a modernizaci stávajících objektů. Projekt předpokládá také ekologizaci provozu, například instalací tepelných čerpadel a fotovoltaických panelů, aby byl provoz areálu udržitelnější a ekonomicky efektivnější.

Ochrana fauny ČR Hrachov na Příbramsku dostane na kofinancování projektu Modernizace a rozvoj záchranné stanice OF ČR příspěvek ve výši bezmála 600 000 korun.