Středočeský kraj podpoří částkou 200 tisíc korun zemědělskou výstavu „Naše pole“, která se konala od 18. do 19. června v obci Šebestenice nedaleko Čáslavi. Na poskytnutí individuální dotace se dnes shodli radní.

„Na letošním 24. ročníku výstavy Naše pole, který se uskutečnil ve dnech 18. až 19. června ve Zbýšově u Čáslavi, měli návštěvnici možnost vidět více než 800 odrůd zemědělských plodin a seznámit se s více než stovkou pokusů zaměřených na ochranu a výživu rostlin,“ zve na akci Jana Skopalíková, radní pro oblast životního prostřední a zemědělství. Zajímavostí bude také výstava koní pro hospodářské využití a III. česko-slovenské mistrovství v orbě koňmi. Hlavním tématem letošního ročníku jsou tzv. meziplodiny, díky kterým se zvyšuje kvalita půdy a daří se zadržovat vodu v zemi.

„Středočeský kraj výstavu podpoří dotací ve výši 200 tisíc korun, přičemž celkové náklady akce činí 1,98 milionu korun. Organizátoři využijí finanční podporu na pokrytí nákladů odborných seminářů pro účastníky a programu pro žáky zemědělských škol, na Československé mistrovství v orbě s koňmi a také na technické vybavení a zabezpečení výstavy,“ doplňuje radní Skopalíková.