Jiří Snížek: Podporujeme meziobecní spolupráci prostřednictvím Místních akčních skupin

Jiří Snížek: Podporujeme meziobecní spolupráci prostřednictvím Místních akčních skupin

Rada Středočeského kraje schválila žádost o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Krajskému sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Středočeského kraje (NS MAS) na činnost v letošním roce, a to v celkové výši 2 miliony korun. Částka bude rozdělena jak na provoz Krajského sdružení, tak mezi jednotlivé organizace. Zelenou musí dát ještě zastupitelstvo.

Dotace ve výši 2 000 000 Kč bude v případě schválení zastupitelstvem rozdělena na dvě částky. Částka ve výši maximálně 500 000 Kč bude využita Krajským sdružením NS MAS na podporu provozu Krajského sdružení NS MAS, a na realizaci společných projektů přispívajících k podpoře regionálního rozvoje Středočeského kraje. Částka ve výši 1 500 000 Kč bude rozdělena Krajským sdružením NS MAS mezi jednotlivé organizace MAS působící na území Středočeského kraje.

> „Podpořené akční skupiny využijí přidělenou dotaci na podporu rozvoje území a cestovního ruchu na svém území. Konkrétně například na podporu regionální produkce, agroturistiku, zhotovení propagačních materiálů pro podporu České republiky či pořádání a propagaci kulturních akcí a jarmarků. V neposlední řadě také na spolupráci při prosazování „chytrých” nástrojů veřejné správy a podporu přístupu k rychlému internetu ve venkovském prostředí Středočeského kraje,“ vysvětluje náměstek pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek.

Přidělení dotace musí schválit ještě Zastupitelstvo Středočeského kraje.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje
16.06.2022

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje

Setkání starostů s vedením Středočeského kraje se dnes na Výstavišti v Lysé nad Labem zúčastnily zhruba tři stovky zástupců obcí. Šlo o poslední společné setkání před komunálními volbami, které se budou konat letos v září. Součástí akce byl i tradiční veletrh služeb, kde se starostky a starostové mohli zastavit u stánků krajských příspěvkových organizací, vybraných odborů Krajského úřadu a dalších hostů.

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!
01.06.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!

V roce 2021 ve Středních Čechách vzrostl počet domácích i zahraničních hostů. Tuzemští návštěvníci tvořili 90 % klientely ubytovacích zařízení. Abychom mohli v tomto rostoucím trendu pokračovat i v příštích letech a cestovní ruch nepřinášel negativní dopady do života měst a obcí, je třeba podpořit infrastrukturu v této oblasti.Proto jsme z rozpočtu Středočeského kraje vyčlenili 20 milionů korun do Programu pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury. V roce 2022 mohou z tohoto programu žádat výhradně obce na podporu karavaningu, rekreační plavby, budování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení a poprvé také i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s projekty IROP II.