Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!

1. června 2022
Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!

V roce 2021 ve Středních Čechách vzrostl počet domácích i zahraničních hostů. Tuzemští návštěvníci tvořili 90 % klientely ubytovacích zařízení. Abychom mohli v tomto rostoucím trendu pokračovat i v příštích letech a cestovní ruch nepřinášel negativní dopady do života měst a obcí, je třeba podpořit infrastrukturu v této oblasti. Proto jsme z rozpočtu Středočeského kraje vyčlenili 20 milionů korun do Programu pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury. V roce 2022 mohou z tohoto programu žádat výhradně obce na podporu karavaningu, rekreační plavby, budování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení a poprvé také i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s projekty IROP II.

Co si mohou obce z dotace pořídit?

Stanoviště pro obytná auta

Konkrétně se jedná o vybudování nových stanovišť. Reagujeme tak na obrovský nárůst v tomto segmentu cestovního ruchu. V minulých letech stoupl prodej obytných vozů a karavanů až o 200 % a jejich pronájmy pak zhruba o polovinu. Z mnohých průzkumů vyplývá také fakt, že karavanisté jsou aktivními turisty, kteří jsou v místě stání ochotní utratit peníze.

Vývaziště

Obce si mohou z této podpory vybudovat plovoucí vývaziště na dopravně významné vodní cestě. Tento typ infrastruktury podpoří, u nás tolik oblíbenou formu turistiky, vodáctví.

Vybavení kempů

zejména pak vybudování, rekonstrukci nebo modernizaci infrastruktury kempu, jako např. sociálního zařízení, revitalizace zelených ploch či další vybavení, dále pak přípojky pro karavany.

Záchytná parkoviště v turisticky atraktivní lokalitách a pořízení dopravního a orientačního značení

Aby se lidem v obcích nesnížila s přílivem turistů kvalita jejich života mají obce možnost si toky turistů na svém území vhodně usměrňovat. Právě k tomu má sloužit toto tematické zadání, které pomůže vybudovat závory, platební parkovací automaty, revitalizaci přilehlých ploch, ale také pořízení a instalaci dopravních či orientačního značení poblíž turisticky atraktivních cílů.

Projektová příprava

V tomto zadání chceme podpořit ty obce, které se chystají na přípravu velkých projektů v rámci Evropských fondů či národních zdrojů a je pro ně překážkou nedostatek finančních prostředků na projektovou přípravu, která je u těchto dotačních výzev podmínkou. Samozřejmostí je, že půjde o projekty v oblasti doprovodné infrastruktury na podporu cestovního ruchu.

Pravidla podpory umožňují žádat do více tematických zadání. Ovšem maximálně do výše 2 mil. korun. U všech projektů je třeba dodržet minimální spoluúčast 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Z dotace je možné hradit investiční i neinvestiční náklady. Předložené projekty budou posouzeny hodnotící komisí podle daných hodnotících kritérií, která jsou vždy dopředu všem známá. Předmětem hodnocení je mimo jiné i to zda se jedná o projekt v turisticky atraktivní lokalitě či potencionálně atraktivní lokalitě, připravenost projektu či bodové zvýhodnění pro menší obce. Kompletní hodnotící kritéria najdete na webových stránkách Středočeského kraje v dokumentech ke stažení.

Příjem žádosti bude probíhat od 10. června do 8. července 2022.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje
16.06.2022

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje

Setkání starostů s vedením Středočeského kraje se dnes na Výstavišti v Lysé nad Labem zúčastnily zhruba tři stovky zástupců obcí. Šlo o poslední společné setkání před komunálními volbami, které se budou konat letos v září. Součástí akce byl i tradiční veletrh služeb, kde se starostky a starostové mohli zastavit u stánků krajských příspěvkových organizací, vybraných odborů Krajského úřadu a dalších hostů.

Jiří Snížek: Rozšíření vodárenské soustavy dostalo od zastupitelstva zelenou
30.05.2022

Jiří Snížek: Rozšíření vodárenské soustavy dostalo od zastupitelstva zelenou

Středočeský kraj podporuje propojení vodohospodářských soustav tak, aby občané měli dostatek pitné vody. V souladu s tímto názorem krajské zastupitelstvo na svém dnešním zasedání odsouhlasilo návrh na vydání 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Navrhované řady v rámci záměru Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3 kraje propojují dva skupinové vodovody, a to Posázavský skupinový vodovod a Skupinový vodovod Javorník – Benešov s možným napojením na jihočeskou vodárenskou soustavu.