Jiří Snížek: Digitální technická mapa ulehčí práci při přípravě staveb!

Jiří Snížek: Digitální technická mapa ulehčí práci při přípravě staveb!

Digitální technická mapa, jeden z nejdůležitějších IT projektů České republiky, který by se měl stát nástrojem, jenž umožní urychlit stavební řízení a zjednoduší starostům i občanům zjišťování vedení inženýrských sítí, získává jasnější obrysy.

Na začátku července příštího roku plánuje Středočeský kraj ve spolupráci s hlavním městem Prahou spustit jedinečný IT projekt Digitální technické mapy. Jde o nástroj nejen pro starosty obcí, ale i pro občany, kteří si budou moci mnohem rychleji a snáze od svého počítače ověřit, jaké technické sítě vedou v blízkosti jejich parcely. Zjistí, co by mohli ohrozit, nebo naopak jak složité či jednoduché bude připojit se k vodovodu, vodě, plynu anebo k datovým sítím. Města a obce si naopak budou moci, na základě souboru praktických a cenných informací, lépe připravit jednotlivé investiční akce. > „Pokud si budou chtít vybudovat nový chodník anebo kanalizaci, mohou si lehce dohledat veškeré potřebné informace, zahrnout do přípravy a naplánovat práce. Jak známo, nejnákladnější stránkou každé investice jsou výkopové práce pro uložení podzemních struktur a také celá délka řízení pro schválení takového záměru,“ popsal základní principy projektu Jiří Snížek, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Nutný sběr informací

Jak si geografický systém představit? Jde o vrstvy, které jsou vloženy na klasickou mapu. Kromě základního prostorového uspořádání území bude tento informační systém obsahovat údaje o stavebních a technických objektech a zařízeních dopravní a technické infrastruktury a o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech, které se v dané oblasti nachází. To budou například inženýrské sítě, budovy, chodníky, dopravní ostrůvky. Další vrstvy pak mohou nabídnout i běžně dostupné letecké snímky anebo třeba i důlní díla a skládky odpadů. Středočeský kraj už řadu měsíců shromažďuje a pořizujeme podklady i informace o území, a to z kraje i za jednotlivé obce a města. Nedílnou součástí je i spolupráce s dalšími subjekty a nutná administrativa. > „S Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a hlavním městem jsme již uzavřeli smlouvu o spolupráci při vytvoření a zajištění provozu, správy a aktualizace datového obsahu,“ uvedl Jiří Snížek.

Část zaplatí EU

Krajská rada už také na svém dnešním zasedání schválila uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při zadávání veřejné zakázky a o plnění některých závazků ze zmíněné smlouvy o spolupráci. Dále si radní vyslechli průběžné informace o realizaci projektu. Nadto kraj vypíše zakázku na konsolidaci dat. Na profilu zadavatele by se měla objevit v závěru tohoto týdne. Termín podání nabídek je stanoven na 16. května 2022. > „Konsolidací se myslí převzetí a kontrola stávajících dat. Půjde o informace od správců dopravní a technické infrastruktury a data od měst mající vlastní DTM. Jde o nejefektivnější a nejlevnější způsob sběru informací,“ konstatuje radní Jiří Snížek s tím, že půjde o prvotní datové naplnění krajské Digitální technické mapy.

Pokud vše dobře půjde, smlouva bude uzavřena v červenci letošního roku. Financování půjde na vrub státu, kraje i Evropské unie.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje
16.06.2022

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje

Setkání starostů s vedením Středočeského kraje se dnes na Výstavišti v Lysé nad Labem zúčastnily zhruba tři stovky zástupců obcí. Šlo o poslední společné setkání před komunálními volbami, které se budou konat letos v září. Součástí akce byl i tradiční veletrh služeb, kde se starostky a starostové mohli zastavit u stánků krajských příspěvkových organizací, vybraných odborů Krajského úřadu a dalších hostů.

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!
01.06.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!

V roce 2021 ve Středních Čechách vzrostl počet domácích i zahraničních hostů. Tuzemští návštěvníci tvořili 90 % klientely ubytovacích zařízení. Abychom mohli v tomto rostoucím trendu pokračovat i v příštích letech a cestovní ruch nepřinášel negativní dopady do života měst a obcí, je třeba podpořit infrastrukturu v této oblasti.Proto jsme z rozpočtu Středočeského kraje vyčlenili 20 milionů korun do Programu pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury. V roce 2022 mohou z tohoto programu žádat výhradně obce na podporu karavaningu, rekreační plavby, budování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení a poprvé také i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s projekty IROP II.