Jiří Snížek: Nový železniční Koridor D204 uleví přetížené dopravě na Benešovsku!

Jiří Snížek: Nový železniční Koridor D204 uleví přetížené dopravě na Benešovsku!

Radní pro regionální rozvoj Jiří Snížek a místopředseda Výboru pro dopravu Jan Lička podpořili výstavbu nového železničního Koridoru D204. Ten by měl ulehčit dopravě mezi Benešovem a Prahou, rozšířit trať o 3 nové zastávky a vlaky v novém úseky budou moct jezdit až 200 km/h.

Stávající trať je přetížená a populace regionu bude růst

Ačkoliv spoje mezi Benešovem a Prahou jezdí ve zhruba v půlhodinových intervalech, často se stává, že na některé cestující už ve vlacích nezbývá místo. Počet obyvatel v regionu bude navíc nadále růst. Podle prognózy Přírodovědecké fakulty UK přibyde ve Středočeském kraji 900 tisíc obyvatel do roku 2050.

Osobní dopravě by podle návrhu Správy železnic měl ulevit Koridor D204. Ten bude součástí konvenční trati Praha - Brno - Břeclav. Nová trasa se napojí v Bystřici u Benešova a vzniknou na ní tři nové zastávky: ve Velkých Popovicích, v Nespekách a v lokalitě Lipany.

> “Vznikne úplně nová trať, kde budou vlaky jezdit rychleji, až 200 km/h. Nová trať pomůže Středočechům přímo v dotčených obcích, kde budou zastávky. A zároveň bude sloužit jako spádová zastávka pro okolní obce. Lidé přijedou autem na zastávku a dál už budou pokračovat rychlým vlakem do Prahy,” uvedl Jiří Snížek, náměstek hejtmanky Středočeského kraje a radní pro regionální rozvoj.

Do jednání o nové trati zapojujeme veřejnost dotčených obcí

Nová železniční trasa je navržena tak, aby neprotínala centra jednotlivých obcí a v souladu s naším programem co nejméně zasahovala do krajiny a života místních. Jiří Snížek uspořádal tři setkání s lidmi z obcí, které by měly být součástí koridoru.

> "Cílem setkání je seznámit občany s plány na novou trať. Chceme jim také ukázat, jak do celého procesu mohou zasáhnout: kdy mohou podat připomínku, k čemu se mohou odvolat, kdy mohou jít na veřejné projednání," komentoval setkání s veřejností Snížek.

Projekt je fázi příprav a bude ho projednávat centrální komise Ministerstva dopravy a na podzim také zastupitelstvo Středočeského kraje. To bude hlasovat o aktualizaci zásad územního rozvoje, která by umožnila stavbu trati.

> "Pro oblast Benešova je to velká příležitost. Na dostavbu neslavné D3 čekáme velmi dlouho a lidé jsou z těch slibů už unavení. Toto je alternativa, jak se dostat do Prahy rychleji," doplnil zastupitel Jan Lička, místopředseda Výboru pro dopravu.

Cena Koridoru D204 se pohybuje kolem 40 miliard korun, hlavním investorem je Správa železnic. Výstavba by podle plánů mohla začít v roce 2035 a první cestující by ji využili kolem roku 2040.

<iframe width="100%" height="403" src="https://light.polar.cz/videa/prahatv/zpravy/publikovano/2022/01/13/k02386_kraj_chysta_stavbu_noveho_zeleznicniho_koridoru_lq.mp4" frameborder="0"></iframe>

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje
16.06.2022

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje

Setkání starostů s vedením Středočeského kraje se dnes na Výstavišti v Lysé nad Labem zúčastnily zhruba tři stovky zástupců obcí. Šlo o poslední společné setkání před komunálními volbami, které se budou konat letos v září. Součástí akce byl i tradiční veletrh služeb, kde se starostky a starostové mohli zastavit u stánků krajských příspěvkových organizací, vybraných odborů Krajského úřadu a dalších hostů.

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!
01.06.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!

V roce 2021 ve Středních Čechách vzrostl počet domácích i zahraničních hostů. Tuzemští návštěvníci tvořili 90 % klientely ubytovacích zařízení. Abychom mohli v tomto rostoucím trendu pokračovat i v příštích letech a cestovní ruch nepřinášel negativní dopady do života měst a obcí, je třeba podpořit infrastrukturu v této oblasti.Proto jsme z rozpočtu Středočeského kraje vyčlenili 20 milionů korun do Programu pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury. V roce 2022 mohou z tohoto programu žádat výhradně obce na podporu karavaningu, rekreační plavby, budování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení a poprvé také i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s projekty IROP II.