Aktuality

Jana Skopalíková: Soutěž v třídění odpadu letos dozná změn!
02.02.2022

Jana Skopalíková: Soutěž v třídění odpadu letos dozná změn!

Připravovaný 17. ročník soutěže středočeských obcí v třídění odpadu, který zhodnotí, jak si obce vedly v roce 2021, proběhne podle aktualizovaných kritérií. Jednou ze zásadních změn v soutěži My třídíme nejlépe je úprava velikostních kategorií tak, aby se pokud možno vyrovnaly počty obcí v jednotlivých kategoriích. Dochází také ke změnám v bodování. Novinkou je i pravidlo dvakrát a dost, podle kterého dostanou šanci na lepší umístění další obce.

Od února můžete žádat o podporu z dalších fondů Středočeského kraje!
01.02.2022

Od února můžete žádat o podporu z dalších fondů Středočeského kraje!

Fond hejtmanky, Fond na podporu obecního bydlení či Infrastrukturní fondy, tentokrát na drobné vodohospodářské projekty a na podporu rozvoje a obnovy základních škol. To jsou další ze Středočeských fondů, které se v únoru otevřou novým žadatelům. Kromě toho je stále možnost čerpat z Fondu obnovy venkova, který je určen na podporu rozvoje obcí do 2000 obyvatel.

Jana Skopalíková: Pomáhám obcím v procesu přípravy vyhlášení Národního parku Křivoklátsko!
01.02.2022

Jana Skopalíková: Pomáhám obcím v procesu přípravy vyhlášení Národního parku Křivoklátsko!

Středočeský kraj završil avizovaná jednání s obcemi, kterých by se týkalo vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Vyhlášení zhruba šestiny území stávající chráněné krajinné oblasti národním parkem podpořili krajští zastupitelé už loni v červnu. Nejcennější část Křivoklátska by tak získala nejvyšší stupeň ochrany. O záměru zahájit proces vyhlašování národního parku dnes informovalo Ministerstvo životního prostředí.

Jana Skopalíková: Na rekonstrukci klíčové vodovodní shybky na Mělnicku dáme 10 milionů!
20.01.2022

Jana Skopalíková: Na rekonstrukci klíčové vodovodní shybky na Mělnicku dáme 10 milionů!

Středočeský kraj chce poskytnout dotaci 10 milionů korun na rekonstrukci vodovodní přípojky v blízkosti obce Obříství. Ta je součástí páteřního řadu Hostín – Dolany, který je jedním ze základních prvků skupinového vodovodu KSKM (Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník) a zásobuje vodou zhruba 200 000 obyvatel kraje.

Jana Skopalíková: Pomáháme obcím monitorovat kvalitu ovzduší!
11.01.2022

Jana Skopalíková: Pomáháme obcím monitorovat kvalitu ovzduší!

Pečky 11. 1. 2022 – Středočeský kraj provozuje již 4. rokem mobilní monitorovací stanici pro měření kvality ovzduší. Po Čelákovicích, Úžicích a Nymburku byla letos instalována v Pečkách na Kolínsku. Město s necelými pěti tisíci obyvateli nejvíce trápí znečištění způsobené automobilovou dopravou, ale těší se i na porovnání hodnot škodlivin mezi letní a zimní sezonou, ze kterých lze vyčíst podíl lokálních topenišť na zhoršení kvality ovzduší.

Od středy 12. ledna se otevřou další fondy Středočeského kraje. Kraj rozdělí přes 200 milionů korun.
06.01.2022

Od středy 12. ledna se otevřou další fondy Středočeského kraje. Kraj rozdělí přes 200 milionů korun.

Životní prostředí, sociální služby či podpora sportu a volného času, to vše jsou oblasti, v rámci kterých mají zájemci možnost v průběhu ledna podávat své žádosti o finanční prostředky. Zároveň se otevírá Fond prevence na podporu projektů prevence kriminality a adiktologických služeb. O finanční prostředky mohou žádat rovněž sbory dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany.

Jana Skopalíková: Podpořili jsme moderní projekty v environmentální výchově!
16.12.2021

Jana Skopalíková: Podpořili jsme moderní projekty v environmentální výchově!

Praha 16. prosince 2O21 - Rada Středočeského kraje schválila dvě žádosti o poskytnutí individuální dotace na podporu moderních vzdělávacích projektů EVVO (Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta). Jedná se o projekty, které se snaží reagovat na pandemii Covid-19 a s tím související omezení realizace EVVO ve Středočeském kraji.

Jiří Snížek: Smlouva s IPR je další důležitý krok v projektu DTM!
16.12.2021

Jiří Snížek: Smlouva s IPR je další důležitý krok v projektu DTM!

Praha 16. prosince 2O21 - Na dnešním zasedání schválila Rada Středočeského kraje třístrannou Smlouvu o spolupráci při vytvoření a zajištění provozu, správy a aktualizace datového obsahu informačního systému digitální technické mapy. Na činnosti by kraj spolupracoval nejen s hlavním městem Prahou, ale také Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Podpisu smlouvy musí předcházet kladné stanovisko obou zastupitelstev.

Klára Kocmanová: Pozor na půjčkové tsunami!
13.12.2021

Klára Kocmanová: Pozor na půjčkové tsunami!

Praha 13. prosince 2O21 - Členka sněmovního Výboru pro sociální politiku středočeská Pirátka Klára Kocmanová upozorňuje na novou vlnu exekucí, které mohou zatížit Českou republiku v průběhu roku 2022. Staronovým rizikem jsou reklamy na půjčky, které v období před zimními svátky zaplavují veřejný prostor. Piráti apelují na občany, aby v období rostoucí inflace a zvýšené marketingové aktivity před svátky přistupovali k půjčkám obezřetně. Podle poslankyně Kocmanové existuje alternativa nákupu dárků v podobě výměny nepotřebných věcí a sousedské výpomoci. Piráti se v uplynulém volební období aktivně zabývali zmírňováním následků dluhových spirál a exekucí jak na jednotlivce, tak na státní rozpočet. Záměr řešit problematiku exekucí, šedé ekonomiky a poradenství je rovněž součástí koaliční smlouvy koalic SPOLU a PirSTAN.

Jana Skopalíková: Zahájila jsem diskusi s obcemi o záměru vyhlášení NP Křivoklátsko!
10.12.2021

Jana Skopalíková: Zahájila jsem diskusi s obcemi o záměru vyhlášení NP Křivoklátsko!

Středočeský kraj zahájil avizovaná jednání s obcemi, kterých by se týkalo vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Ten by měl zabírat zhruba šestinu stávající chráněné krajinné oblasti, a to právě v přírodně nejcennějším území. Vyhlášení Národního parku Křivoklátsko podpořili středočeští zastupitelé letos v červnu.