Aktuality "covid19"

Nenechme samoživitele na holičkách

Nenechme samoživitele na holičkách

Letošní rok a jarní karanténa přinesla mnoho nečekaných situací, které do té doby nezažil nikdo z nás. Jednou z tichých skupin lidí, kterých se to dotklo velmi citelně, jsou rodiče samoživitelé. Zmatky okolo ošetřovného, nejistá situace mnoha firem, nejistota, kdy se otevřou školy a školky, kdo do nich bude moct chodit, to bylo jen špičkou ledovce.

Kutnohorský místostarosta Vít Šnajdr: Politika je o hledání řešení

Kutnohorský místostarosta Vít Šnajdr: Politika je o hledání řešení

Vítek Šnajdr (* 1972) vystudoval PřF UK, obor učitelství biologie, a PF UHK, obor vychovatelství s etopedií. Pracoval dlouhou dobu ve školství, naposledy šest let jako ředitel základní školy. V současné době zastává post prvního místostarosty pro školství v Kutné Hoře. V jeho gesci jsou oblasti školství, sportu, kultury, památkové péče, životního prostředí, dopravy a některé investiční akce.

Evropská rada dosáhla důležitého kompromisu ohledně Fondu obnovy. Chybou je však snížení investic do výzkumu či zdravotnictví a hrozba zneužití peněz

Evropská rada dosáhla důležitého kompromisu ohledně Fondu obnovy. Chybou je však snížení investic do výzkumu či zdravotnictví a hrozba zneužití peněz

Summit Evropské rady skončil úspěšně dohodou na Plán na podporu oživení Evropy. Unijní lídři dosáhli kompromisu, díky kterému bude možné znovu nastartovat ekonomiky členských států a Evropský jednotný trh, na který míří většina českého exportu. K podpoře Fondu obnovy vyzvali Piráti předsedu vlády usnesením Sněmovny 10. července. Piráti však považují za nešťastné snížení investic do výzkumu, zdravotnictví a Fondu spravedlivé transformace. Právě tyto fondy mohou totiž zvýšit konkurenceschopnost EU a připravit ji lépe na další krize. Piráti budou nadále prosazovat, aby unijní peníze určené pro občany a menší firmy nebyly zneužívány oligarchy.

Pirátka Lenka Kozlová navrhla 5 opatření pro podporu kulturních organizací

Pirátka Lenka Kozlová navrhla 5 opatření pro podporu kulturních organizací

Kvůli obzvlášť silným ekonomickým dopadům na celý kulturní sektor před námi stojí úkol, jak nastavit vhodná opatření k minimalizaci škod dopadajících na kulturní instituce i jednotlivé umělce. Pro získání relevantních a konkrétních informací přímo od provozovatelů kulturních institucí jsem použila formu výzkumu na vybraném vzorku kulturních institucí napříč Českou republikou. V následujícím textu je shrnutí jeho výsledků a závěrů. Ve výzkumu jsme oslovili celkem 66 nestátních kulturních institucí, návratnost dotazníku byla téměř 50 %.

Další štítky