Aktuality "ekologická výchova"

Jana Skopalíková: Na Krajském úřadu se dnes setkali koordinátoři environmentální výchovy Středočeského kraje

Jana Skopalíková: Na Krajském úřadu se dnes setkali koordinátoři environmentální výchovy Středočeského kraje

Více než 70 pedagogů a dalších zástupců institucí zabývajících se výchovou pro udržitelný rozvoj se dnes zúčastnilo 15. ročníku setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje. Akci pořádá Klub ekologické výchovy ve spolupráci s Odborem životního prostředí Středočeského kraje a Přírodovědeckou fakultou UK.

Jana Skopalíková: Na rok 2023 jsou navržené dotace do oblasti životního prostředí ve výši 137 milionů korun

Jana Skopalíková: Na rok 2023 jsou navržené dotace do oblasti životního prostředí ve výši 137 milionů korun

Celkem 137 milionů korun chce Středočeský kraj v příštím roce rozdělit prostřednictvím dotací z fondů zaměřených na životní prostředí. Návrhy takzvaných Programů 2023 dnes projednali radní a doporučili je ke schválení krajskému zastupitelstvu.

Jana Skopalíková: Podporujeme ekologickou výchovu a budování menších vodních nádrží!

Jana Skopalíková: Podporujeme ekologickou výchovu a budování menších vodních nádrží!

Na svém dnešním zasedání Rada Středočeského kraje projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení celkem 55 žádostí o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a programu na enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Mezi žadatele kraj rozdělí bezmála třicet milionů korun.

Jana Skopalíková: Podpořili jsme moderní projekty v environmentální výchově!

Jana Skopalíková: Podpořili jsme moderní projekty v environmentální výchově!

Praha 16. prosince 2O21 - Rada Středočeského kraje schválila dvě žádosti o poskytnutí individuální dotace na podporu moderních vzdělávacích projektů EVVO (Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta). Jedná se o projekty, které se snaží reagovat na pandemii Covid-19 a s tím související omezení realizace EVVO ve Středočeském kraji.

Jana Skopalíková: Podporujeme ekologickou výchovu

Jana Skopalíková: Podporujeme ekologickou výchovu

Středočeské zastupitelstvo schválilo přidělení dotací na environmentální vzdělávání a osvětu. Sedm milionů korun bude rozděleno mezi 28 projektů, které byly během 3. až 18. března podány přes aplikaci eDotace. > „Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu ve Středočeském kraji podporujeme nejen slovy, ale i finančními prostředky. V pondělí 31. května jsme na zasedání Zastupitelstva schválili rozdělení prostředků z Programu 2021 v celkové výši 7 milionů Kč pro celkem 28 projektů, které získaly nejvyšší průměrné bodové skóre od členů hodnotící komise dle předem daných kritérií,“ uvedla pirátská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková

Další štítky