Aktuality "ekologie"

Zapojte se i vy do hry „Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy“

Zapojte se i vy do hry „Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy“

Zapojte se do Návštěvnické hry a poznejte zajímavá zákoutí obou krajů, rozšiřte si své vědomosti v oblasti ochrany přírody nebo spojte návštěvu ekocentra s výletem do přírody. Hra je vhodná pro všechny věkové kategorie. Počet dílků skládačky je však omezen. Neváhejte tedy a udělejte si poznávací výlety po ekocentrech obou krajů.

Kraj podpoří péči o více než tisíc středočeských stromů

Kraj podpoří péči o více než tisíc středočeských stromů

Výsadba nových stromů přispívá k lepšímu životnímu prostředí v obcích, důležitá je však i následná péče o stromy. Kromě pravidelné zálivky se jedná třeba o výchovný řez či opravy kůlů a kotvení. Stromy nejen zlepšují ovzduší, ale také pomáhají zadržovat vodu a vyrovnávat teplotní extrémy. Obce mohou žádat o částku 1 500 Kč na péči o jeden vysazený strom. Krajští radní schválili rozdělení 1,9 milionů korun mezi 13 obcí.

Proběhlo vyhlášení výsledků soutěže Škola udržitelného rozvoje. Středočeské školy mají o enviromentální výchovu zájem

Proběhlo vyhlášení výsledků soutěže Škola udržitelného rozvoje. Středočeské školy mají o enviromentální výchovu zájem

V rámci 16. ročníku Setkání koordinátorů environmentální výchovy byly vyhlášeny (27. 3. 2024) výsledky soutěže Školy udržitelného rozvoje. Cílem soutěže je motivovat školy a školská zařízení v aktivitách podporující ekologii a udržitelný rozvoj.

Středočeský kraj opět věnuje obcím peníze na péči o nově vysazené stromy

Středočeský kraj opět věnuje obcím peníze na péči o nově vysazené stromy

Středočeský kraj věnuje obcím další finance na péči o nově vysazené stromy. Zastupitelé dnes schválili poskytnutí částky celkem bezmála 460 000 korun pro čtyři obce. Peníze jsou vyhrazené ve Středočeském Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů.

Kraj podpořil projekt na nakupování bez obalů, díky kterému se eliminuje množství odpadu

Kraj podpořil projekt na nakupování bez obalů, díky kterému se eliminuje množství odpadu

Projekt na podporu bezobalového prodeje zboží dnes podpořili radní. O dotaci kraj požádala nezisková organizace Bezobaly, která spojuje bezobalové obchody a šíří osvětu o nakupování bez vytváření zbytečného odpadu. Projekt plně naplňuje krajskou Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2021–2026, jejímž cílem je podporovat projekty zaměřené na využití nových, alternativních či málo využívaných metod při nakládání s odpadem. Radní dotaci ve výši 200 000 korun schválili.

Obce budou moci i letos požádat o peníze na péči o nově vysazené stromy, v rozpočtu jsou na to vyčleněny 2 miliony korun

Obce budou moci i letos požádat o peníze na péči o nově vysazené stromy, v rozpočtu jsou na to vyčleněny 2 miliony korun

I v letošním roce bude Středočeský kraj podporovat obce v péči o nově vysazené stromy. Pravidla 2024 pro poskytování darů obcím ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů dnes schválilo krajské zastupitelstvo. Ve fondu jsou celkem dva miliony korun.

Úřadu bylo uděleno prodloužení certifikátu Zero Waste Hero

Úřadu bylo uděleno prodloužení certifikátu Zero Waste Hero

Ve středu 24. ledna bylo úřadu uděleno prodloužení certifikátu Zero Waste Hero. Závazky, ke kterým jsme se zavázali v roce 2023, máme splněné na 89 %. Patří mezi ně například: zavedení třídění bioodpadů, rozšíření počtu sběrných míst a nádob na tříděný odpad v budově, úsporu vody (pořízením perlátorů na kohoutky), zavedení ekologické drogerie a preference nákupu ekologicky šetrných výrobků, osvěta externích subjektů (týkající se toho, jak správně nakládat s odpady, tak aby byly správně používány kontejnery krajského úřadu) nebo zrušení jednorázových obalů na akcích do 20 osob. „Těší mě, že jsme splnili závazky, které jsme si stanovili. Opětovné obdržení certifikátu je pro nás motivací v zelených opatřeních pokračovat a jít v rámci státní správy příkladem v oblasti enviromentální odpovědnosti,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Jan Louška.

Jana Skopalíková: Na osvětové aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí půjde příští rok 8 milionů korun z krajského rozpočtu

Jana Skopalíková: Na osvětové aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí půjde příští rok 8 milionů korun z krajského rozpočtu

Středočeský kraj i v příštím roce podpoří aktivity zaměřené na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO). V rozpočtu je alokováno 8 milionů korun na Program 2024 na poskytování dotací na EVVO, který dnes schválilo krajské zastupitelstvo.

Jana Skopalíková: Péči o nově vysazené stromy chce kraj podporovat i v příštím roce

Jana Skopalíková: Péči o nově vysazené stromy chce kraj podporovat i v příštím roce

I v příštím roce by měly mít středočeské obce možnost získat z rozpočtu kraje dary na výsadbu stromů, respektive na následnou péči o nově vysazené stromy. Radní se dnes seznámili s návrhem pravidel pro jejich poskytování. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu je stejně jako letos 2 miliony korun. Konečné slovo bude mít zastupitelstvo.

Další štítky