Aktuality "kultura"

Lucie Cirkva Chocholová: Dotace do kultury a památek jsme letos rozdělili již v únoru!
28.02.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Dotace do kultury a památek jsme letos rozdělili již v únoru!

Podporujeme kulturu a cestovní ruch Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání schválilo dotace na podporu kultury, památek, knihoven a cestovního ruchu. Podařilo se nám nastavit transparentní kritéria hodnocení přihlášených projektů, která jsou všem žadatelům známá již při vypsání dotační výzvy. Těmito kritérii říká kraj, jaké typy projektů chce podporovat, aby bylo dosaženo efektivní podpory při obnově památek, rozvoji kultury nebo podpory cestovního ruchu. V letošním roce jsme v oblasti kultury podpořili 213 projektů mezi které bylo rozděleno 53 milionů Kč. V cestovním ruchu šlo o 53 projektů v celkové výši podpory téměř 14,5 milionů korun. Původní předpokládaná alokace v rámci cestovního ruchu však byla vyšší, a to celkem ve výši 18,5 mililonů korun. Znamená to, že se do dotačních řízení nepřihlásil dostatek kvalitních projektů. Je to pro nás známka toho, abychom se zaměřili na lepší informování o těchto dotačních výzvách. Všechny projekty hodnotili jak členové výborů Středočeského kraje, tak i odborníci z Národního památkové ústavu, ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska nebo zástupci Asociace turistických informačních center či CzechTourismu.

Lucie Cirkva Chocholová: Nebudeme tolerovat papalášský přístup k dotacím!
10.02.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Nebudeme tolerovat papalášský přístup k dotacím!

Dotační programy v oblasti kultury, památek a cestovního ruchu vypisuje Středočeský kraj s dostatečným předstihem a vždy jsou žadatelům dopředu známa jasná bodová hodnotící kritéria. Nastavením těchto kritérií říká kraj jaké typy projektů chce podporovat. Každý dotační program hodnotí komise složená z členů výboru, což jsou z velké části zkušení lidé s rozmanitou odborností. V komisích máme také zástupce odborné veřejnosti např. zástupce NPÚ, zástupce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, zástupce Asociace turistických informačních center, zástupkyně CzechTourism a dalších odborníků. Součástí hodnotící komise jsou také zástupci opozice. Každou žádost posuzuje samostatně několik hodnotitelů a výsledné hodnocení je průměrem individuálních hodnocení.

Lucie Cirkva Chocholová: Jak získat podporu kulturních projektů ve Středočeském kraji?
08.12.2021

Lucie Cirkva Chocholová: Jak získat podporu kulturních projektů ve Středočeském kraji?

Praha 8. 12. 2021 - Podporu kultury umožňuje náš kraj prostřednictvím Středočeského fondu kultury a obnovy památek. Z fondů je možné žádat na obnovu památek, vybavení knihoven, kulturní akce či publikace. Každý přihlášený projekt hodnotí komise na základě bodových kritérií, která jsou všem žadatelům známá předem již při vyhlášení programu. Podávání žádostí se uskuteční od 9. prosince 2021 do 3. ledna 2022. Žádosti můžete podávat v elektronické podobě. Další možnost jak podpořit kulturní projekty nabízí Středočeský Fond podpory cestovního ruchu, konkrétně Program 2022 pro poskytování dotací na podporu významných kulturních, společenských a sportovních akcí přispívajících k rozvoji cestovního ruchu. U těchto projektů není hodnocen jejich přínos v oblasti kultury, ale přínos pro cestovní ruch. Podporu tak mohou získat ty projekty, které mají potenciál přivést do regionu turisty za účelem návštěvy kulturních akcí. I v tomto případě je možné podávat žádosti od 9. prosince 2021 do 3. ledna 2022

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme kulturu a cestovní ruch
25.10.2021

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme kulturu a cestovní ruch

Pro podporu kultury a cestovního ruchu zřizuje Středočeský kraj dva fondy. Středočeský fond kultury a obnovy památek a Středočeský fond podpory cestovního ruchu. Tyto fondy obsahují tematicky zaměřenou podporu jednotlivých oblastí v předpokládané výši 66,5 mil. Kč. Všechny předložené projekty jsou hodnocené podle jasně definovaných kritérií, která jsou žadatelům známa dopředu.

Zveme vás na Den Středočeského kraje se spoustou akcí
22.10.2021

Zveme vás na Den Středočeského kraje se spoustou akcí

Ve čtvrtek 28. října nebude ve středních Čechách prostor na nudu. Na území celého Středočeského kraje se uskuteční spousta zajímavých akcí, které stojí za návštěvu. Řada muzeí a galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje, bude mít symbolické vstupné 1 Kč a některé zcela volný vstup. Na co se můžete těšit v jednotlivých okresech?

Štěpán Drtina: Kultura a kreativní průmysl musí být nedílnou součástí moderní ekonomiky!
28.09.2021

Štěpán Drtina: Kultura a kreativní průmysl musí být nedílnou součástí moderní ekonomiky!

Štěpán Drtina kandiduje za Piráty z 6. místa v letošních volbách do Poslanecké sněmovny a zvolil si heslo: “Kultura nebude sedět v koutě”. Vystudoval Pedagogickou a Filozofickou fakultu v Hradci Králové. Nyní pracuje jako asistent pirátské poslankyně Lenky Kozlové. Zkušenosti nabral také v komunální politice v Kutné Hoře, kde se stal radním pro kulturu a památkovou péči a předsedou památkové komise. Jako poslanec by se rád věnoval především otázkám kultury, památkové péče, nezávislosti veřejnoprávních médií a duševního zdraví.

Štěpán Drtina: Budu bojovat za ochranu a rozvoj naší kultury!
21.09.2021

Štěpán Drtina: Budu bojovat za ochranu a rozvoj naší kultury!

Kulturu tvrdě zasáhla opatření proti covidu-19. Financování kultury u nás navíc dlouhodobě neodpovídá vyspělým státům. Rozdělování dotací není srozumitelné a transparentní. Kultura je přitom nedílnou součástí demokratického státu a kulturního dědictví. Zásadně přispívá ke vzdělanosti, rozvoji občanské společnosti a v souvislosti s rozvojem kulturních a kreativních odvětví nabývá na významu její ekonomický potenciál. Společně s Ondřejem Chrástem budeme za ochranu a rozvoj naší kultury ve sněmovně bojovat!

Tereza Kvitová: Zjednodušme proces zařazování žadatelů o adopci a pěstounství!
10.09.2021

Tereza Kvitová: Zjednodušme proces zařazování žadatelů o adopci a pěstounství!

Tereza Kvitová je naše kandidátka z 21. místa do poslanecké sněmovny. Vyrůstala v Praze a po maturitě vystudovala Pomocné vědy historické na Filosofické fakultě brněnské Masarykovy univerzity. Její láska ke kultuře a historii ji přivedla až na pozici předsedkyně Krajského expertního týmu (KET) pro kulturu a cestovní ruch a členky Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch. Též je předsedkyní Místního sdružení (MS) Kolín. Bydlí s rodinou ve Vinařicích u Týnce nad Labem.

Radní schválili dotace pro vodohospodářské projekty, nákup sanitek i nové členy školských rad
12.08.2021

Radní schválili dotace pro vodohospodářské projekty, nákup sanitek i nové členy školských rad

Praha čtvrtek 12. srpna - Dnes se uskutečnilo další zasedání Rady Středočeského kraje. Naši radní podpořili návrh na udělení investičních dotací do vodohospodářské infrastruktury, nákup deseti sanitních vozů typu B. Byli jsme i pro návrh, aby české vodáctví bylo zapsáno na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Středočeského kraje. Naši podporu získal také návrh na jmenování nových členů do školských rad na roky 2021-2024.

Podporujeme vznik tůní a mokřadů, zefektivňujeme středočeskou dopravu a spolupracujeme s Památníkem tří odbojů
29.07.2021

Podporujeme vznik tůní a mokřadů, zefektivňujeme středočeskou dopravu a spolupracujeme s Památníkem tří odbojů

Čtvrtek 29. července 2021 - Rada Středočeského kraje schválila výzvu na poskytnutí dotací ke spolufinancování projektů na posílení biodiverzity v krajině. Radní také odsouhlasili záměr na zefektivnění veřejné dopravy s cílem snížit náklady. Dále schválili dokument upravující technické standardy P+R parkovišť. V rámci uzavřeného Memoranda o spolupráci se Mašínův statek - památník tří odbojů rada tento čtvrtek krajská rada učinila další krok směřující k otevření Památníku tří odbojů v Lošanech.

Další štítky