Aktuality "kultura"

Zapojíme veřejnost do strategického plánování v kultuře

Zapojíme veřejnost do strategického plánování v kultuře

Středočeský kraj zadal tvorbu zásadního dokumentu potřebného pro strategické plánování v oblasti kultury, kulturního dědictví a kulturně kreativních odvětví. Prostor dostanou místní samosprávy, komunity i další aktéři. Do tvorby se zapojí i předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová.

Oprava Hrabalovy chaty navrátí místu autentičnost, prostřednictvím reportáže do ní můžete nahlédnout již dnes

Oprava Hrabalovy chaty navrátí místu autentičnost, prostřednictvím reportáže do ní můžete nahlédnout již dnes

Řešení expozičního modelu Hrabalovy chaty připravil tým pod vedení prof. Václava Girsy. Cílem projektu je navrátit chatě původní vzhled, v jakém ji užíval Bohumil Hrabal, a nabídnout návštěvníkům autentický zážitek. S otevřením stálé expozice kraj počítá na jaře příštího roku u příležitosti 110. výročí narození slavného spisovatele.

Výročí narození Bohumila Hrabala: zpřístupnění chaty v Kersku se blíží

Výročí narození Bohumila Hrabala: zpřístupnění chaty v Kersku se blíží

Středočeši mají to štěstí, že mají na dosah místo vzniku našich nejvýznamnějších literárních děl 20. století. Neopakovatelnou poetiku do svých děl jako jsou Postřižiny nebo Slavnosti sněženek vetkl Bohumil Hrabal na své chatě v Kersku, kde žil a tvořil mezi lety 1966 a 1996. Výročí narození slavného spisovatele si připomínáme 28. března. Malá nemovitost s nepopiratelným geniem loci se stále těší zájmu veřejnosti, nahlédnout do ní ale mohla jen při výjimečných příležitostech. To se brzy změní, Hrabalova chata se dočká obnovy.

Lucie Cirkva Chocholová: Středočeský kraj transparentně rozdělil přes dvacet milionů na kulturu a cestovní ruch

Lucie Cirkva Chocholová: Středočeský kraj transparentně rozdělil přes dvacet milionů na kulturu a cestovní ruch

Hudební festivaly, sportovní události i svatováclavská pouť. Dotace na podporu kultury a cestovního ruchu pro rok 2023 ve Středočeském kraji znají své adresáty. Na únorovém zasedání je schválili krajší zastupitelé. Sedm akcí se díky vysokému hodnocení komise kvalifikovalo pro tzv. návaznou víceletou dotaci pro tutéž akci, a to až do roku 2025.

Lucie Cirkva Chocholová: Dotace do kultury a památek jsme letos rozdělili již v únoru!

Lucie Cirkva Chocholová: Dotace do kultury a památek jsme letos rozdělili již v únoru!

Podporujeme kulturu a cestovní ruch Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání schválilo dotace na podporu kultury, památek, knihoven a cestovního ruchu. Podařilo se nám nastavit transparentní kritéria hodnocení přihlášených projektů, která jsou všem žadatelům známá již při vypsání dotační výzvy. Těmito kritérii říká kraj, jaké typy projektů chce podporovat, aby bylo dosaženo efektivní podpory při obnově památek, rozvoji kultury nebo podpory cestovního ruchu. V letošním roce jsme v oblasti kultury podpořili 213 projektů mezi které bylo rozděleno 53 milionů Kč. V cestovním ruchu šlo o 53 projektů v celkové výši podpory téměř 14,5 milionů korun. Původní předpokládaná alokace v rámci cestovního ruchu však byla vyšší, a to celkem ve výši 18,5 mililonů korun. Znamená to, že se do dotačních řízení nepřihlásil dostatek kvalitních projektů. Je to pro nás známka toho, abychom se zaměřili na lepší informování o těchto dotačních výzvách. Všechny projekty hodnotili jak členové výborů Středočeského kraje, tak i odborníci z Národního památkové ústavu, ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska nebo zástupci Asociace turistických informačních center či CzechTourismu.

Lucie Cirkva Chocholová: Nebudeme tolerovat papalášský přístup k dotacím!

Lucie Cirkva Chocholová: Nebudeme tolerovat papalášský přístup k dotacím!

Dotační programy v oblasti kultury, památek a cestovního ruchu vypisuje Středočeský kraj s dostatečným předstihem a vždy jsou žadatelům dopředu známa jasná bodová hodnotící kritéria. Nastavením těchto kritérií říká kraj jaké typy projektů chce podporovat. Každý dotační program hodnotí komise složená z členů výboru, což jsou z velké části zkušení lidé s rozmanitou odborností. V komisích máme také zástupce odborné veřejnosti např. zástupce NPÚ, zástupce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, zástupce Asociace turistických informačních center, zástupkyně CzechTourism a dalších odborníků. Součástí hodnotící komise jsou také zástupci opozice. Každou žádost posuzuje samostatně několik hodnotitelů a výsledné hodnocení je průměrem individuálních hodnocení.

Lucie Cirkva Chocholová: Jak získat podporu kulturních projektů ve Středočeském kraji?

Lucie Cirkva Chocholová: Jak získat podporu kulturních projektů ve Středočeském kraji?

Praha 8. 12. 2021 - Podporu kultury umožňuje náš kraj prostřednictvím Středočeského fondu kultury a obnovy památek. Z fondů je možné žádat na obnovu památek, vybavení knihoven, kulturní akce či publikace. Každý přihlášený projekt hodnotí komise na základě bodových kritérií, která jsou všem žadatelům známá předem již při vyhlášení programu. Podávání žádostí se uskuteční od 9. prosince 2021 do 3. ledna 2022. Žádosti můžete podávat v elektronické podobě. Další možnost jak podpořit kulturní projekty nabízí Středočeský Fond podpory cestovního ruchu, konkrétně Program 2022 pro poskytování dotací na podporu významných kulturních, společenských a sportovních akcí přispívajících k rozvoji cestovního ruchu. U těchto projektů není hodnocen jejich přínos v oblasti kultury, ale přínos pro cestovní ruch. Podporu tak mohou získat ty projekty, které mají potenciál přivést do regionu turisty za účelem návštěvy kulturních akcí. I v tomto případě je možné podávat žádosti od 9. prosince 2021 do 3. ledna 2022

Další štítky