Aktuality "fondy"

Od února můžete žádat o podporu z dalších fondů Středočeského kraje!

Od února můžete žádat o podporu z dalších fondů Středočeského kraje!

Fond hejtmanky, Fond na podporu obecního bydlení či Infrastrukturní fondy, tentokrát na drobné vodohospodářské projekty a na podporu rozvoje a obnovy základních škol. To jsou další ze Středočeských fondů, které se v únoru otevřou novým žadatelům. Kromě toho je stále možnost čerpat z Fondu obnovy venkova, který je určen na podporu rozvoje obcí do 2000 obyvatel.

Od středy 12. ledna se otevřou další fondy Středočeského kraje. Kraj rozdělí přes 200 milionů korun.

Od středy 12. ledna se otevřou další fondy Středočeského kraje. Kraj rozdělí přes 200 milionů korun.

Životní prostředí, sociální služby či podpora sportu a volného času, to vše jsou oblasti, v rámci kterých mají zájemci možnost v průběhu ledna podávat své žádosti o finanční prostředky. Zároveň se otevírá Fond prevence na podporu projektů prevence kriminality a adiktologických služeb. O finanční prostředky mohou žádat rovněž sbory dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany.

Schválili jsme rozdělení prostředků z fondů Středočeského kraje!

Schválili jsme rozdělení prostředků z fondů Středočeského kraje!

Středočeský kraj poskytuje dotace na podporu aktivit v regionu prostřednictvím fondů. Tyto fondy jsou základním dotačním nástrojem umožňujícím institucím, obcím i jednotlivcům získat finanční příspěvky z krajského rozpočtu. Na posledním zasedání zastupitelstva, které proběhlo v pondělí 28. června, byla schválena celá řada dotací z fondů do mnoha oblastí.

Další štítky