Aktuality "cestovní ruch"

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!
01.06.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!

V roce 2021 ve Středních Čechách vzrostl počet domácích i zahraničních hostů. Tuzemští návštěvníci tvořili 90 % klientely ubytovacích zařízení. Abychom mohli v tomto rostoucím trendu pokračovat i v příštích letech a cestovní ruch nepřinášel negativní dopady do života měst a obcí, je třeba podpořit infrastrukturu v této oblasti.Proto jsme z rozpočtu Středočeského kraje vyčlenili 20 milionů korun do Programu pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury. V roce 2022 mohou z tohoto programu žádat výhradně obce na podporu karavaningu, rekreační plavby, budování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení a poprvé také i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s projekty IROP II.

Lucie Cirkva Chocholová: Uzavření memoranda na podporu rozvoje poutního turismu pomůže naplnit jeho nevyužitý potenciál!
23.03.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Uzavření memoranda na podporu rozvoje poutního turismu pomůže naplnit jeho nevyužitý potenciál!

Středočeský kraj jako kolébka české státnosti a národních patronů, také to je obsahem Memoranda o spolupráci, které dnes podepsal Středočeský kraj se spolkem Svatá Ludmila 1100 let. Společně se dohodli na podpoře rozvoje poutního turismu, který má podpořit poutnictví jako fenomén mající v naší civilizaci staletou tradici. Důraz bude kladen na soulad s krajinou a kulturou, vnitřní prožitek a udržitelné formy cestování.

Lucie Cirkva Chocholová: Jmenovali jsme novou ředitelku Středočeské centrály cestovního ruchu!
15.09.2021

Lucie Cirkva Chocholová: Jmenovali jsme novou ředitelku Středočeské centrály cestovního ruchu!

Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR) je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, která plní funkci marketingového a destinačního managementu pro region středních Čech. Spolupracuje s oblastními destinačními managementy, usiluje o využití turistického potenciálu regionu, podílí se na tvorbě turistické nabídky a prezentuje region na domácím a zahraničním trhu. Rovněž provozuje informační centrum v pražské Husově ulici a zřizuje filmovou kancelář.

Daniel Netušil: Udržitelný cestovní ruch je šancí k rozvoji všech regionů!
15.09.2021

Daniel Netušil: Udržitelný cestovní ruch je šancí k rozvoji všech regionů!

Daniel Netušil je 29letý pirátský kandidát do Poslanecké sněmovny ze 17. místa. Má zkušenosti z komunální politiky jako neuvolněný radní v Benešově a také jako středočeský krajský zastupitel. Vystudoval obor Řízení regionálních projektů na ČVUT a pracuje jako metodik projektového řízení na Generálním ředitelství Národního památkového ústavu.

Další štítky