Aktuality "komentář"

Daniel Netušil: Podporujeme mladé sportovní talenty!

Daniel Netušil: Podporujeme mladé sportovní talenty!

Finanční podpora volnočasového sportu byla v minulosti ve Středočeském kraji podceňovanou záležitostí a oproti jiným krajům bohužel stále zaostává. To se však nedá říct o podpoře vrcholového sportu. Na rozdíl od jiných krajů má Středočeský kraj poměrně propracovaný systém podpory talentovaných sportovců. Ten funguje pomocí tzv. Sportovních center mládeže Středočeského kraje (dále jen „SCM“). Součástí této podpory je navazující základní a sportovní výkonnostní činnost mládeže, zejména ve sportech zařazených do programu olympijských her. Cílem Středočeského kraje je podpora projektů sportovní přípravy talentovaných sportovců ve věkové kategorii od 7 do 23 let. Tím, že přivedeme děti a mládež k vrcholovému sportu, ale i sportu jako takovému, podpoříme nedoceňovaný význam sportu pro formování osobnosti, zodpovědnosti ke kolektivu, soudržnosti, fair play, zdravé ctižádosti a soutěživosti, pochopení významu přátelství a v případě úspěšných sportovců vytváříme i pozitivní vzory pro ostatní děti.

Z tabulky pro vyvolené se stane transparentní program

Z tabulky pro vyvolené se stane transparentní program

Výbor pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje, kterému předsedám, dostal v lednu tohoto roku k dispozici informace o podpoře cestovního ruchu prostřednictvím kulturních, společenských a sportovních akcí na období 2018–2024. Prakticky šlo o tabulku akcí, které měly na uvedené období přislíbenou podporu kraje formou individuální neinvestiční dotace.

Lenka Kozlová: Zveřejněte pravidla pro pořádání letních táborů!

Lenka Kozlová: Zveřejněte pravidla pro pořádání letních táborů!

Pirátská poslankyně Lenka Kozlová zaslala interpelaci ministrovi školství Robertu Plagovi a ministrovi zdravotnictví Petru Arenbergerovi. Žádá v ní zveřejnění plánu ohledně otevírání letních táborů a dalších volnočasových aktivit pro děti i mládež. Podle ní je potřeba, aby děti, rodiče či provozovatelé věděli, s čím mohou počítat. Tedy při jakých epidemiologických číslech se budou moci události konat a případně za jakých podmínek.

Komentář Lenky Kozlové: Vláda vyslyšela apel Pirátů na rozšíření okruhu příjemců pomoci, chceme znát dlouhodobé podmínky podpory v kultuře

Komentář Lenky Kozlové: Vláda vyslyšela apel Pirátů na rozšíření okruhu příjemců pomoci, chceme znát dlouhodobé podmínky podpory v kultuře

Vláda 14. října schválila prodloužení záchranného balíčku pro kulturu s názvem Covid – Kultura II. Na pomoc státu dlouho čekali všichni provozovatelé a pracovníci kulturních zařízení napříč republikou, nezávislí umělci i producenti. První omezení kulturních akcí přitom platila už od 10. března, další omezení a nařízení, včetně opětovného vyhlášení nouzového stavu, platí dosud a podle veškerých prognóz budou trvat do konce roku 2020. Od července jsme proto dotazovali vládu prostřednictvím interpelací a připomínek. Dnes představený balíček zohlednil naše apely na rozšíření okruhu žadatelů o podporu, nadále však existují obavy, že pomoc bude podléhat složitým byrokratickým procesům, jako tomu bylo u předchozího programu.

Šance změnit budoucnost leží v regionech. Piráti zlepší řízení krajů

Šance změnit budoucnost leží v regionech. Piráti zlepší řízení krajů

Krajské volby připomínají pohádkovou Popelku – ve srovnání s prezidentskými a sněmovními sestrami jsou přehlížené a hrají tak roli podceňovaného otloukánka. Ve skutečnosti ale skrývají potenciál, který je třeba pochopit a využít. V pohádce k tomu stačil střevíček, v realitě je třeba ukázat, o čem kraj rozhoduje a jak ovlivňuje každodenní život lidí. Piráti mají v plánu otevřít vedení kraje občanům, zveřejnit dosud utajované smlouvy a informace a udržet úzký kontakt s lidmi a jejich problémy. V tom spočívá význam hesla “Šance změnit budoucnost”. Potřebujeme vědět, jakou budoucnost naši obyvatelé chtějí, a dáváme příležitost se na její podobě podílet.

Poučení z krizového vývoje roku 2020

Poučení z krizového vývoje roku 2020

V současném stavu, kdy vlak ekonomiky vykolejila pandemie, není racionální vracet se do stavu před krizí. Naopak, krize je příležitost vyjít ze stavu nula a vydat se novým směrem – ostatně, o moc hůř už ekonomicky být nemůže, ekologicky ale ano.

Lenka Kozlová: Státní pomoc kulturním institucím je pomalá a nedostatečná, jejich znovuuzavření by bylo pro většinu likvidační

Lenka Kozlová: Státní pomoc kulturním institucím je pomalá a nedostatečná, jejich znovuuzavření by bylo pro většinu likvidační

Na začátku července jsem se po více než dvou měsících, kdy většina kulturních institucí v republice byla uzavřena a čelila silným dopadům pandemie koronaviru, vrátila k respondentům dubnového výzkumu. Opět jsem zjišťovala, jak se vyrovnávají s dopady pandemie. Stejně jako v dubnu jsme použili formu kvalitativního výzkumu na stejném vzorku kulturních institucí po celé České republice. Oslovili jsme 66 nestátních kulturních institucí z různých oblastí kulturního života a ze všech krajů.

Lenka Kozlová: Stav sbírek nevyřeší inventarizace, ale finanční a personální posílení

Lenka Kozlová: Stav sbírek nevyřeší inventarizace, ale finanční a personální posílení

Praha, 11. června 2020 – Nedávno zveřejněné výsledky kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu ve státních kulturních institucích zaměřené na ochranu sbírek muzejní povahy odhalily dlouhodobě neřešené problémy. Zjištění úřadu byla ve veřejném prostoru interpretována poněkud jinak a bez vystižení skutečných problémů. Neprávem je vina přisuzována jednotlivým muzeím a muzejním pracovníkům. Hlavní těžiště problémů totiž leží v zastaralé legislativě a nedostatku financí a s tím souvisejícím personálním podstavem.

Další štítky