Aktuality "enviro"

Jana Skopalíková: Na Krajském úřadu se dnes setkali koordinátoři environmentální výchovy Středočeského kraje

Jana Skopalíková: Na Krajském úřadu se dnes setkali koordinátoři environmentální výchovy Středočeského kraje

Více než 70 pedagogů a dalších zástupců institucí zabývajících se výchovou pro udržitelný rozvoj se dnes zúčastnilo 15. ročníku setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje. Akci pořádá Klub ekologické výchovy ve spolupráci s Odborem životního prostředí Středočeského kraje a Přírodovědeckou fakultou UK.

Jana Skopalíková: Krajskému úřadu Středočeského kraje byl udělen certifikát Zero Waste Hero

Jana Skopalíková: Krajskému úřadu Středočeského kraje byl udělen certifikát Zero Waste Hero

Krajský úřad Středočeského kraje dnes získal certifikát Zero Waste Hero. Ten je jedním z výstupů environmentálního auditu, který na podzim provedla agentura Envirostyl. Získání certifikace znamená, že úřad zavádí přístupy vedoucí ke snižování negativního vlivu na životní prostředí. Certifikát převzali ředitel úřadu Jan Louška a radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Další štítky