Aktuality "Životní prostředí"

Jana Skopalíková: Motivujeme Středočechy ke třídění odpadu!
02.05.2022

Jana Skopalíková: Motivujeme Středočechy ke třídění odpadu!

67,9 kilogramu – v průměru tolik papíru, skla, plastů, kovů a nápojových kartonů vytřídil každý obyvatel Středočeského kraje v roce 2021. Meziročně si tak Středočeši připsali zlepšení skoro o 1 kilogram. Jak na tom byly ale jednotlivé obce kraje, resp. jejich třídiči? To zjišťovala tradičně soutěž My třídíme nejlépe.

Jana Skopalíková: Podporujeme ekologickou výchovu a budování menších vodních nádrží!
07.04.2022

Jana Skopalíková: Podporujeme ekologickou výchovu a budování menších vodních nádrží!

Na svém dnešním zasedání Rada Středočeského kraje projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení celkem 55 žádostí o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a programu na enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Mezi žadatele kraj rozdělí bezmála třicet milionů korun.

Jana Skopalíková: Nová úpravna vody umožní rozšiřování vodovodů na Rakovnicku!
05.04.2022

Jana Skopalíková: Nová úpravna vody umožní rozšiřování vodovodů na Rakovnicku!

Středočeský kraj chce podpořit další projekt na zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Tentokrát jde o oblast Rakovnicka. O dotaci ve výši 1 milion korun na projekt „Úpravna vody Antonín v Rakovníku a připojení vrtů u Lišanského potoka“ požádalo Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka. Radní poskytnutí dotace podpořili, konečné slovo bude mít zastupitelstvo.

Jana Skopalíková: Nová pracovní skupina pro nakládání s odpady bude podporou pro obce
10.03.2022

Jana Skopalíková: Nová pracovní skupina pro nakládání s odpady bude podporou pro obce

Středočeský kraj bude mít pracovní skupinu pro nakládání s odpady ve Středočeském kraji. Ta bude - mimo jiné - pomáhat obcím se zajištěním stabilního a udržitelného odpadového hospodářství, zejména při nakládání s komunálními odpady. Souvisí to i s chystanými změnami pravidel, kdy by podle nového zákona o odpadech neměl od roku 2030 žádný využitelný odpad končit na skládkách. Ustanovení pracovní skupiny dnes schválila rada kraje.

Jana Skopalíková: Soutěž v třídění odpadu letos dozná změn!
02.02.2022

Jana Skopalíková: Soutěž v třídění odpadu letos dozná změn!

Připravovaný 17. ročník soutěže středočeských obcí v třídění odpadu, který zhodnotí, jak si obce vedly v roce 2021, proběhne podle aktualizovaných kritérií. Jednou ze zásadních změn v soutěži My třídíme nejlépe je úprava velikostních kategorií tak, aby se pokud možno vyrovnaly počty obcí v jednotlivých kategoriích. Dochází také ke změnám v bodování. Novinkou je i pravidlo dvakrát a dost, podle kterého dostanou šanci na lepší umístění další obce.

Jana Skopalíková: Pomáhám obcím v procesu přípravy vyhlášení Národního parku Křivoklátsko!
01.02.2022

Jana Skopalíková: Pomáhám obcím v procesu přípravy vyhlášení Národního parku Křivoklátsko!

Středočeský kraj završil avizovaná jednání s obcemi, kterých by se týkalo vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Vyhlášení zhruba šestiny území stávající chráněné krajinné oblasti národním parkem podpořili krajští zastupitelé už loni v červnu. Nejcennější část Křivoklátska by tak získala nejvyšší stupeň ochrany. O záměru zahájit proces vyhlašování národního parku dnes informovalo Ministerstvo životního prostředí.

Jana Skopalíková: Podpořili jsme moderní projekty v environmentální výchově!
16.12.2021

Jana Skopalíková: Podpořili jsme moderní projekty v environmentální výchově!

Praha 16. prosince 2O21 - Rada Středočeského kraje schválila dvě žádosti o poskytnutí individuální dotace na podporu moderních vzdělávacích projektů EVVO (Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta). Jedná se o projekty, které se snaží reagovat na pandemii Covid-19 a s tím související omezení realizace EVVO ve Středočeském kraji.

Jana Skopalíková: Zahájila jsem diskusi s obcemi o záměru vyhlášení NP Křivoklátsko!
10.12.2021

Jana Skopalíková: Zahájila jsem diskusi s obcemi o záměru vyhlášení NP Křivoklátsko!

Středočeský kraj zahájil avizovaná jednání s obcemi, kterých by se týkalo vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Ten by měl zabírat zhruba šestinu stávající chráněné krajinné oblasti, a to právě v přírodně nejcennějším území. Vyhlášení Národního parku Křivoklátsko podpořili středočeští zastupitelé letos v červnu.

Jana Skopalíková: Podpora biodiverzity je naší prioritou!
25.10.2021

Jana Skopalíková: Podpora biodiverzity je naší prioritou!

Zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí dvou individuálních dotací na kofinancování projektů podpořených z Operačního programu životního prostředí, které přispívají ke zvýšení schopnosti zadržovat vodu v krajině, posilují biologickou rozmanitost a napomáhají zastavit její úbytek. První projektem, který obdrží 805,6 tisíc korun, je Budování a obnova tůní na Podblanicku ze ZO ČSOP Vlašim. Dotace ve výši 2,16 mililiónu bude poskytnuta projektu Revitalizace Jizbické pískovny u Nymburka.

Jana Skopalíková: Vyhlásili jsme 9. ročník Školy udržitelného rozvoje
20.10.2021

Jana Skopalíková: Vyhlásili jsme 9. ročník Školy udržitelného rozvoje

V prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje se dne 18. října 2021 uskutečnilo 13. setkání koordinátorů ekologické výchovy ze škol Středočeského kraje. Akci již tradičně pořádá Klub ekologické výchovy ve spolupráci s KÚ Středočeského kraje. Letošní ročník podpořila také Přírodovědecká fakulta UK, geologická sekce. Jednání zahájila a účastníky přivítala radní pro oblast životního prostředí Mgr. Jana Skopalíková, zúčastnily se zástupkyně odboru životního prostředí a školství Ing. Simona Jandurová a Ing. Věra Chobotová.

Dominika Poživilová Michailidu: Chci narovnat vztah mezi veřejností, zemědělci a ochranáři přírody!
24.09.2021

Dominika Poživilová Michailidu: Chci narovnat vztah mezi veřejností, zemědělci a ochranáři přírody!

Dominika Poživilová Michailidu je pirátská kandidátka z 9. místa v letošních volbách do Poslanecké sněmovny. Je zastupitelkou v obci Krnsko. Věci veřejné se tak staly nedílnou součástí jejího života. Na manželově rodinné farmě má na starosti administrativu a komunikaci s úřady. Tam se také začala více zajímat o souvislosti mezi zemědělstvím a životním prostředím. Je vystudovanou výtvarnicí, i proto má blízko také ke kultuře.

Další štítky