Aktuality "Milovice"

Přírodní rezervace v Milovicích má smysl, musí ale plnit svůj účel

Přírodní rezervace v Milovicích má smysl, musí ale plnit svůj účel

Středočeský kraj bezplatně zapůjčuje pozemky v národní přírodní rezervaci Mladá o celkové výměře 205,5 ha společnosti Česká krajina. Cílem bezplatné výpůjčky je zachování biodiverzity místních velmi bohatých společenstev, které je zajištěno šetrným spásáním stády velkých kopytníků. Ti spásají rozsáhlé luční porosty a pomáhají tak zvyšovat druhovou rozmanitost rostlin i živočichů, například hořců a na něj vázaného vzácného modráska.

První měření v Milovicích neprokázalo přítomnost azbestových vláken v ovzduší

První měření v Milovicích neprokázalo přítomnost azbestových vláken v ovzduší

Ve vzorcích prvního kontrolního měření ovzduší v milovickém areálu nebyla identifikována žádná azbestová vlákna. Kraj k měření ovzduší v lokalitách, kde docházelo k demolici staveb, přistoupil na základě informací Policie ČR o výskytu eternitových úlomků s obsahem azbestu v okolí.

Další štítky