Aktuality "odpady"

Středočeský kraj má od září svou cirkulární manažerku. Nová pracovní pozice na Krajském úřadu vznikla na podporu zavedení principů cirkulární ekonomiky do odpadového hospodářství v kraji

Středočeský kraj má od září svou cirkulární manažerku. Nová pracovní pozice na Krajském úřadu vznikla na podporu zavedení principů cirkulární ekonomiky do odpadového hospodářství v kraji

Středočeský kraj nechal zpracovat Cirkulární sken Středočeského kraje – Návrh opatření 2022, tj. návrh opatření pro zavádění principů cirkulární ekonomiky do odpadového hospodářství.

Brandýs bude mít odpad pod dohledem

Brandýs bude mít odpad pod dohledem

Velká označovací akce všech popelnic nyní probíhá v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Všechny kontejnery a nádoby na odpad dostanou svou nálepku. Radnice nejprve nechala označit všechny popelnice na tříděný odpad, tedy na plast a papír, nyní přicházejí na řadu všechny nádoby na směsný komunální odpad.

Jana Skopalíková: Motivujeme Středočechy ke třídění odpadu!

Jana Skopalíková: Motivujeme Středočechy ke třídění odpadu!

67,9 kilogramu – v průměru tolik papíru, skla, plastů, kovů a nápojových kartonů vytřídil každý obyvatel Středočeského kraje v roce 2021. Meziročně si tak Středočeši připsali zlepšení skoro o 1 kilogram. Jak na tom byly ale jednotlivé obce kraje, resp. jejich třídiči? To zjišťovala tradičně soutěž My třídíme nejlépe.

Jana Skopalíková: Nová pracovní skupina pro nakládání s odpady bude podporou pro obce

Jana Skopalíková: Nová pracovní skupina pro nakládání s odpady bude podporou pro obce

Středočeský kraj bude mít pracovní skupinu pro nakládání s odpady ve Středočeském kraji. Ta bude - mimo jiné - pomáhat obcím se zajištěním stabilního a udržitelného odpadového hospodářství, zejména při nakládání s komunálními odpady. Souvisí to i s chystanými změnami pravidel, kdy by podle nového zákona o odpadech neměl od roku 2030 žádný využitelný odpad končit na skládkách. Ustanovení pracovní skupiny dnes schválila rada kraje.

Jana Skopalíková: Soutěž v třídění odpadu letos dozná změn!

Jana Skopalíková: Soutěž v třídění odpadu letos dozná změn!

Připravovaný 17. ročník soutěže středočeských obcí v třídění odpadu, který zhodnotí, jak si obce vedly v roce 2021, proběhne podle aktualizovaných kritérií. Jednou ze zásadních změn v soutěži My třídíme nejlépe je úprava velikostních kategorií tak, aby se pokud možno vyrovnaly počty obcí v jednotlivých kategoriích. Dochází také ke změnám v bodování. Novinkou je i pravidlo dvakrát a dost, podle kterého dostanou šanci na lepší umístění další obce.

Jana Skopalíková: Cirkulární ekonomika snižuje produkci odpadu!

Jana Skopalíková: Cirkulární ekonomika snižuje produkci odpadu!

Ve dnech 3. – 4. února 2021 uspořádalo Středočeské inovační centrum dvoudenní webinář s názvem CoLoRe Circle, který by angličtinář mohl přeložit jako barevný kruh, ale v názvu projektu se skrývá mnohem více ( acronym z angličtiny COnnecting LOcal government and the REsearch communityto address REsource efficiency) – tedy propojení veřejných institucí s výzkumnými kapacitami pro využití plného potenciálu cirkulární ekonomie.

Další štítky