Aktuality "odpady"

Jana Skopalíková: Motivujeme Středočechy ke třídění odpadu!

Jana Skopalíková: Motivujeme Středočechy ke třídění odpadu!

67,9 kilogramu – v průměru tolik papíru, skla, plastů, kovů a nápojových kartonů vytřídil každý obyvatel Středočeského kraje v roce 2021. Meziročně si tak Středočeši připsali zlepšení skoro o 1 kilogram. Jak na tom byly ale jednotlivé obce kraje, resp. jejich třídiči? To zjišťovala tradičně soutěž My třídíme nejlépe.

Jana Skopalíková: Nová pracovní skupina pro nakládání s odpady bude podporou pro obce

Jana Skopalíková: Nová pracovní skupina pro nakládání s odpady bude podporou pro obce

Středočeský kraj bude mít pracovní skupinu pro nakládání s odpady ve Středočeském kraji. Ta bude - mimo jiné - pomáhat obcím se zajištěním stabilního a udržitelného odpadového hospodářství, zejména při nakládání s komunálními odpady. Souvisí to i s chystanými změnami pravidel, kdy by podle nového zákona o odpadech neměl od roku 2030 žádný využitelný odpad končit na skládkách. Ustanovení pracovní skupiny dnes schválila rada kraje.

Jana Skopalíková: Soutěž v třídění odpadu letos dozná změn!

Jana Skopalíková: Soutěž v třídění odpadu letos dozná změn!

Připravovaný 17. ročník soutěže středočeských obcí v třídění odpadu, který zhodnotí, jak si obce vedly v roce 2021, proběhne podle aktualizovaných kritérií. Jednou ze zásadních změn v soutěži My třídíme nejlépe je úprava velikostních kategorií tak, aby se pokud možno vyrovnaly počty obcí v jednotlivých kategoriích. Dochází také ke změnám v bodování. Novinkou je i pravidlo dvakrát a dost, podle kterého dostanou šanci na lepší umístění další obce.

Jana Skopalíková: Cirkulární ekonomika snižuje produkci odpadu!

Jana Skopalíková: Cirkulární ekonomika snižuje produkci odpadu!

Ve dnech 3. – 4. února 2021 uspořádalo Středočeské inovační centrum dvoudenní webinář s názvem CoLoRe Circle, který by angličtinář mohl přeložit jako barevný kruh, ale v názvu projektu se skrývá mnohem více ( acronym z angličtiny COnnecting LOcal government and the REsearch communityto address REsource efficiency) – tedy propojení veřejných institucí s výzkumnými kapacitami pro využití plného potenciálu cirkulární ekonomie.

Další štítky