Aktuality "školství"

Pracujeme na zlepšení kvality života dětí v dětských domovech. Středočeský kraj začal s jejich transformací

Pracujeme na zlepšení kvality života dětí v dětských domovech. Středočeský kraj začal s jejich transformací

V 14 dětských domovech zřizovaných Středočeským krajem v současnosti vyrůstá 423 dětí, z toho 39 v předškolním věku a 311 plnících základní školní docházku. Nyní kraj započal cestu k tomu, aby mohly vyrůstat v co nejvíce přirozeném a podnětném prostředí – nastartoval cestu k deinstitucionalizaci dětských domovů.

Piráti  hlasovali pro elektronické přihlášky na střední školy. Digitalizace  celý proces dětem i jejich rodičům zjednoduší už v tomto školním roce

Piráti hlasovali pro elektronické přihlášky na střední školy. Digitalizace celý proces dětem i jejich rodičům zjednoduší už v tomto školním roce

Pirátští poslanci hlasovali pro změnu zákona, která umožní elektronické přihlášky na střední školy. Jde o změnu, na které vydělají děti, rodiče i stát. Navržená úprava nahradí neefektivní systém zápisových lístků a umožní výrazné zrychlení celého procesu. Uchazeči budou moci nově podávat až tři přihlášky. Zároveň budou muset seřadit školy, na které se hlásí, podle svých priorit.

Středočeský kraj podporuje zelená města a péči o zeleň!

Středočeský kraj podporuje zelená města a péči o zeleň!

Městská zeleň je podstatnou součástí přívětivé atmosféry v ulicích měst i obcí. Měnící se klima ale charakter květinové a zelené výzdoby podstatně mění. Zeleň současně může přispět k tomu, aby bylo v létě ve městech příjemněji. I proto vznikla první evropská platforma pro městskou zeleň - projekt European Platform for Urban Greening (EPLUG). Českou republiku v něm zastupuje krajská VOŠ a SZeŠ Benešov.

Středočeský kraj ve spolupráci s městem postaví nové gymnázium v Černošicích

Středočeský kraj ve spolupráci s městem postaví nové gymnázium v Černošicích

Nové gymnázium v Černošicích by mělo vyrůst do konce roku 2028. Středočeský kraj je postaví na pozemcích města, které je následně kraji věnuje. Nová škola tak rozšíří v současnosti nedostatečné kapacity gymnaziálního vzdělání v okrese Praha – západ. Představitelé kraje a města Černošice o budoucí spolupráci podepsali memorandum.

Lucie Cirkva Chocholová: Nenecháme deváťáky na holičkách

Lucie Cirkva Chocholová: Nenecháme deváťáky na holičkách

Někteří deváťáci a jejich rodiče aktuálně prožívají dny plné nejistoty. Ti, kterým nevyšlo přijetí ani na jednu z vybraných středních škol, s obavami očekávají druhá kola přijímacích zkoušek. A protože je možné ve druhém kole podávat neomezené množství přihlášek,vzniká tak ve školách extrémní přetlak. Na jedno volné místo se sejdou přihlášky v počtu desítek a někdy i stovek, přičemž reálné počty zájemců jsou logicky podstatně nižší. To opět vyvolává v dětech i rodičích pocity bezradnosti.

Piráti plní slib: Sněmovna schválila navázání platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy

Piráti plní slib: Sněmovna schválila navázání platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy

Sněmovna schválila novelu zákona, která bude poprvé v historii garantovat růst platů učitelů. Piráti navrhovali navázání platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy již v minulém volebním období, hnutí ANO to ale zablokovalo. Přitom dobré podmínky pro učitele a pro pracovníky ve školství obecně jsou klíčové pro kvalitní vzdělávání a tedy i budoucnost dětí a celé země.

Václav Kubaljak: Musíme investovat do nových řešení ve školách!

Václav Kubaljak: Musíme investovat do nových řešení ve školách!

Václav Kubaljak je náš kandidát z 19. místa do poslanecké sněmovny. Vystudoval chemii a biologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Je mu 32 let a žije ve Struhařově. Nyní pracuje jako konzultant e-learningu na volné noze. Je předsedou místního sdružení (MS) Benešov a Krajského expertního týmu (KET) školství Středočeského kraje. Působí také ve Výboru pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost Středočeského kraje.

Simona Luftová: Méně biflování a více rozvíjení vlastního potenciálu!

Simona Luftová: Méně biflování a více rozvíjení vlastního potenciálu!

Simona Luftová je naše kandidátka v letošních volbách do Poslanecké sněmovny na 31. místě. Je jí 48 let. Přes 10 let pracuje jako středoškolská učitelka a také koordinuje mezinárodní vzdělávací projekty pro studenty a učitele v rámci programu Erasmus+. V dětství žila a studovala v Jihoafrické republice. Začátkem 90. let se už jako dospělá vrátila do Československa a vystudovala politologii na Fakultě sociální věd a rozšiřující pedagogické vzdělávání na Pedagogické fakultně Univerzity Karlovy.

Radní schválili dotace pro vodohospodářské projekty, nákup sanitek i nové členy školských rad

Radní schválili dotace pro vodohospodářské projekty, nákup sanitek i nové členy školských rad

Praha čtvrtek 12. srpna - Dnes se uskutečnilo další zasedání Rady Středočeského kraje. Naši radní podpořili návrh na udělení investičních dotací do vodohospodářské infrastruktury, nákup deseti sanitních vozů typu B. Byli jsme i pro návrh, aby české vodáctví bylo zapsáno na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Středočeského kraje. Naši podporu získal také návrh na jmenování nových členů do školských rad na roky 2021-2024.

Simona Luftová: Podporujeme vzdělávání ve Středočeském kraji

Simona Luftová: Podporujeme vzdělávání ve Středočeském kraji

Krajské vzdělávání má svůj akční plán, který se nezastavil ani během dlouhotrvající koronavirové pandemie. Projekt Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje (IKAP II) si klade za cíl podporovat na území Středočeského kraje následující oblasti: * Zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání. * Podnícení zájmu dětí o technické obory a řemesla cestou spolupráce napříč školami a zaměstnavateli. * Podpora polytechnického vzdělávání a rozvoj digitální gramotnosti. * Vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro ty, kterým hrozí školní neúspěch.

Vyjádření zastupitelského klubu k optimalizaci gymnázií v Příbrami

Vyjádření zastupitelského klubu k optimalizaci gymnázií v Příbrami

Na základě analýz krajského expertního týmu, doporučení pirátského resortního týmu, ale také po diskuzi s radním pro oblast vzdělávání a sportu Mgr. Milanem Váchou jsme došli k závěrům, že nemůžeme navrženou optimalizaci gymnázií v Příbrami podpořit. Podporujeme svobodnou volbu při rozhodování se o studiu na střední škole. Klademe důraz na všeobecné vzdělávání a reflektujeme zájem o gymnaziální vzdělávání.

Další štítky