Někteří deváťáci a jejich rodiče aktuálně prožívají dny plné nejistoty. Ti, kterým nevyšlo přijetí ani na jednu z vybraných středních škol, s obavami očekávají druhá kola přijímacích zkoušek. A protože je možné ve druhém kole podávat neomezené množství přihlášek,vzniká tak ve školách extrémní přetlak. Na jedno volné místo se sejdou přihlášky v počtu desítek a někdy i stovek, přičemž reálné počty zájemců jsou logicky podstatně nižší. To opět vyvolává v  dětech i rodičích pocity bezradnosti.

Středočeský kraj však hodlá zabránit případným excesům, které by znemožnily dětem s dobrými výsledky studium na požadované střední škole. Žákům z našeho kraje, kteří v jednotné přijímací zkoušce na čtyřleté gymnázium získali 80 a více bodů a na vybranou školu se po druhém kole přijímacích zkoušek nedostanou, bude Středočeský kraj individuálně pomáhat. Stejná možnost bude platit i pro ty, kteří získali 60 a více bodů na střední odbornou školu s maturitou. Odbor školství je připraven těmto žákům zajistit náhradní místo. 

Způsob přijímacích zkoušek na střední školy je ale pouze jedním z mnoha problémů našeho vzdělávacího systému. Dostupnost a odborné zaměření středoškolského vzdělávání, otázka potřeby jednotné přijímací zkoušky, rozevírání nůžek dostupnosti vzdělání s ohledem na sociální prostředí dětí nebo nízká propustnost vzdělávacího systému. To všechno jsou velká témata, která zasluhují v některých případech okamžité zahájení debaty a v některých případech urychlené řešení nejen na úrovni kraje, ale celkového pojetí kurikula a oborové soustavy.

Ve Středočeském kraji je v letošním roce počet žáků devátých tříd zhruba 14 000. Celková reálná kapacita středních škol v našem kraji je 17 000. V příštím roce by měl být celkový počet žáků devátých tříd 16 000. Vzhledem k tomu, že ročně se do našeho kraje přistěhuje zhruba 15 000 lidí, předpokládá se, že toto číslo nebude pouhým demografickým výkyvem, ale zůstane na stejné úrovni.

„Momentálně stojíme před problémem, který byl přehlížen více než desetiletí na mnoha úrovních politiky. Připomíná mi to hašení požáru pralesa lžičkou vody. Pro zlepšení stavu na středních školách je potřeba celková oborová reforma, digitalizace přijímacího řízení a mnoho dalšího. V brzké době také dojde k tomu, že umělá inteligence začne proměňovat trh práce, tedy i podobu vzdělávací struktury. Z úrovně kraje toho můžeme ovlivnit pouze část. Pro Piráty je však vzdělání prioritou a uděláme vše pro to, aby se stávající situace příští rok již neopakovala,“ říká předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů Lucie Cirkva Chocholová.

Největší zájem mezi žáky je o čtyřletá gymnázia a největší počet zájemců na jedno volné místo na gymnáziu je na Praze – západ. Proto se také aktuálně řeší stavby dvou nových gymnázií v Černošicích a Jesenici u Prahy. Dále pak se také budou navyšovat kapacity stávajících škol např. půdní vestavbou na gymnáziích v Berouně a Říčanech a dále bude provedena rekonstrukce jednoho z pater v gymnáziu v Hostivicích

“Cesty jsou, stačí jen odvahu se po nich vydat. Studie, které zahrnují poznatky z výše uvedeného existují, rozšíření nabídky všeobecného vzdělání v České republice dlouhodobě doporučuje OECD. Jsme jednou z mála zemí, která datům navzdory setrvává na cestě školství jako producenta pracovní síly pro průmysl. Místo toho, abychom se snažili zvýšit celkovou vzdělanost tak, aby naši absolventi mohli dělat práce s vyšší přidanou hodnotou. V kombinaci s malou podporou začínajících podnikatelů a velkou podporou již velkých etablovaných firem se stává náš systém zabetonovaný a plný tzv. úzkých hrdel, které znesnadňují nejen rozvoj školské soustavy, ale i možnosti absolventů,” doplňuje Václav Kubaljak, člen výboru pro vzdělávání a zaměstnanost.