Nové gymnázium v Černošicích by mělo vyrůst do konce roku 2028. Středočeský kraj je postaví na pozemcích města, které je následně kraji věnuje. Nová škola tak rozšíří v současnosti nedostatečné kapacity gymnaziálního vzdělání v okrese Praha – západ. Představitelé kraje a města Černošice o budoucí spolupráci podepsali memorandum. 

“Zájem o gymnaziální vzdělávání mezi deváťáky roste a vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel kraje musí reagovat. Letošní rok do značné míry odhalil hloubku celého problému.  Pro zlepšení stavu na středních školách je potřeba celková oborová reforma, digitalizace přijímacího řízení a také rozšíření kapacit. Nové gymnázium v Černošicích pomůže celému okresu. Díky architektonické soutěži máme navíc možnost postavit skutečně moderní školu nové generace,” říká Lucie Cirkva Chocholová zastupitelka a předsedkyně středočeských Pirátů.

V memorandu se obě strany zavázaly ke společnému postupu při realizaci projektu. 

Středočeský kraj jako investor zajistí z vlastních finančních prostředků výstavbu budovy gymnázia a tělocvičny. Město Černošice poskytne vlastní pozemky a zároveň se pro projekt pokusí získat do svého vlastnictví také vedlejší pozemek pro rozšíření stavby. Ty má již vybrané, škola by měla vzniknout na levém břehu Berounky v ulici Radotínská, která je hlavní spojnicí mezi Černošicemi a Prahou. Vlastní i případné získané pozemky následně město za účelem zřizování gymnázia daruje kraji.  

Odhadovanou finanční náročnost projektu stanoví až návrh možné podoby gymnázia, která vzejde z architektonické studie. Nedostatečnou kapacitu gymnaziálního vzdělávání kraj intenzivně řeší. Další škola by měla vzniknout v Jesenici u Prahy. Dále se budou navyšovat kapacity stávajících škol např. půdní vestavbou na gymnáziích v Berouně a Říčanech či rekonstrukcí jednoho z pater v gymnáziu v Hostivicích.