Schválili jsme rozdělení prostředků z fondů Středočeského kraje!

30. 06. 2021
Schválili jsme rozdělení prostředků z fondů Středočeského kraje!

Středočeský kraj poskytuje dotace na podporu aktivit v regionu prostřednictvím fondů. Tyto fondy jsou základním dotačním nástrojem umožňujícím institucím, obcím i jednotlivcům získat finanční příspěvky z krajského rozpočtu. Na posledním zasedání zastupitelstva, které proběhlo v pondělí 28. června, byla schválena celá řada dotací z fondů do mnoha oblastí.

Podpora pro malé obce

Ze Středočeského Fondu obnovy venkova určeného pro rozvoj obcí do 2000 obyvatel bylo schváleno 19 žádostí za necelých 14 milionů Kč.

“Díky Fondu obnovy venkova se do malých obcí ve Středočeském kraji v tomto volebním období dostane více než půl miliardy korun. Obce peníze z tohoto fondu využívají například na opravy chodníků, vodovodní přípojky, či nákup techniky na údržbu veřejných prostranství. To vše přispívá k větší atraktivitě středočeského venkova a zvyšování kvality života Středočechů,” vysvětlil Jiří Snížek, náměstek hejtmanky a radní pro regionální rozvoj a územní plánování.

Myslíme i na slabé a ohrožené

Ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání Sociální oblast byla vyčleněna částka 35 milionů Kč pro 92 úspěšných žádostí. Na tuto podporu nedosáhlo celkem 35 žádostí o celkové výši 12 milionů Kč z důvodu nedostatečného objemu finančních prostředků. Z hodnocení bylo vyřazeno celkem 14 žádostí v hodnotě 4,7 milionu Kč kvůli formálním nedostatkům.

“Tyto prostředky jsou určené pro pracovníky sociálních služeb v přímé péči, a to i na odměny, včetně sociálního a zdravotního pojištění,” upřesnil Milan Zelený, který je místopředsedou Výboru pro sociální věci.

Středočeši si zaslouží důstojné stáří

Celkem 2,75 milionu Kč bude rozděleno ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání Zdravotnictví, a to mezi 16 úspěšných žádostí. Z dotace byly podpořeny např. hospice a také další poskytovatelé paliativní péče. Jedna žádost byla vyřazena, protože žadatel není poskytovatelem zdravotních služeb.

“Podpora paliativní péče je touto formou již tradicí a jsem nejen rád, že v tom pokračujeme, ale že se dostalo na všechny oprávněné žadatele. Tuto péči si občané opravdu zaslouží,” uvádí předseda Výboru pro zdravotnictví Tomáš Zmuda.

Sport dostupný všem i podpora volnočasových aktivit

Finanční prostředky v celkové výši 25 milionů Kč ze Středočeského Fondu sportu a volného času byly rozdělovány podle čtyř tematických zadání:

 1. Podpora handicapovaných Celkem 500 tisíc Kč bude rozděleno mezi 8 úspěšných žadatelů. Z důvodu nedostatku prostředků se nedostalo na 3 uchazeče o dotaci, kteří žádali celkem o 240 tisíc Kč.
 2. Podpora vrcholového sportu Mezi 16 žadatelů bude rozděleno 2,5 milionu Kč.
 3. Podpora sportovních a volnočasových aktivit - investiční podpora Dotaci na investiční podporu získalo celkem 30 žadatelů, mezi které bude rozděleno 6,5 milionu Kč. Neúspěšných žadatelů bylo 116, ti žádali dohromady o necelých 21,5 milionu Kč.
 4. Podpora sportovních a volnočasových aktivit - neinvestiční podpora Celkem 15 milionů Kč bude rozděleno mezi 122 úspěšných žadatelů o neinvestiční podporu. S žádostí neuspělo celkem 168 uchazečů, kteří chtěli získat podporu za téměř 18,5 milionu Kč.

“O podporu z fondu byl tento rok obrovský zájem. Slouží totiž jako podpora investičních i neinvestičních sportovních a volnočasových aktivit pro všechny druhy sportů. U neinvestiční podpory se dotace poskytuje do výše maximálního podílu 80 % pro běžného žadatele, 70 % pro obce a 100 % pro handicapované žadatele z celkových uznatelných nákladů akce nebo projektu”, popsal krajský zastupitel Daniel Netušil, který je členem Výboru pro sport.

Ke stažení

Staráme se o odkaz našich předků i o živou kulturu

Středočeský Fond kultury a obnovy památek je rozdělen do několika tematických zadání:

 1. Knihovny Kladně bylo vyhověno celkem 43 žádostem o dotaci. Mezi knihovny, které uspěly, bude rozdělena částka 2,3 milionu Kč. Neúspěšné byly 4 žádosti.

 2. Podpora kultury Mezi 117 žadatelů bude rozdělena částka 9,8 milionu Kč.
 3. Podpora činnosti organizace Suma 453 500 Kč bude rozdělena mezi 6 žadatelů.

  “Osobně mám velkou radost z podpory Hudebního festivalu Dvořákova Nelahozeves, Slánského muzejního léta, tradiční přehlídky nonverbálního a pouličního divadla Gasparáda či festivalu s tématikou nového cirkusu Circus Culture Fest. Za návštěvu bude stát také Divadelní festival Kutná Hora nebo výstavní projekt Géniové na periferii, který se chystá v krásném prostředí Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou,” uvedla Lucie Cirkva Chocholová, předsedkyně Výboru pro památkovou, péči, kulturu a cestovní ruch.

 4. Obnova kulturních památek Pro 30 úspěšných žadatelů o tuto dotaci je určena částka 7,5 milionu Kč. Neuspělo 32 institucí, které žádaly celkem o sumu převyšující 6,6 milionu Kč.
 5. Obnova památek určených ke společenskému využití Částka 27,5 milionu Kč bude rozdělena mezi 15 úspěšných žadatelů o dotaci. Neuspělo celkem 30 institucí, které žádaly dohromady o 60 milionů Kč.

“Díky této podpoře dojde k opravě střech Zámku Líšno, bude zrenovován objekt sýpky v areálu kulturní památky Památník Antonína Dvořáka. Dojde k obnově vnějšího pláště Městského Tylova divadla v Kutné Hoře, obnoví se krov a střecha mlýnice u vodního mlýna ve Vepřku nebo podpoříme stratigrafický průzkum barokních maleb v Zámku Kácov,” uzavírá Lucie Cirkva Chocholová.

Ke stažení

Aby se v našem kraji dobře žilo a udržitelně hospodařilo

Zastupitelé schválili poskytnutí dotací ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství pro 28 uchazečů, mezi které bude rozděleno přes 23 milionů Kč.

“Tato částka je vyhrazena především na podporu a rekonstrukce rybníků, malých vodních nádrží, revitalizaci i budování dešťových kanalizací a vodních tůní,” upřesnila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Neuspělo celkem 6 žadatelů kvůli nedostatku prostředků a jeden uchazeč byl vyřazen z důvodu formálních nedostatků.

“Členové hodnotící komise žádosti hodnotili prostřednictvím internetové aplikace podle předem zveřejněných hodnotících kritérií. Pořadí žadatelů bylo sestaveno podle průměrného bodového hodnocení od nejvyššího k nejnižšímu a v druhé úrovni podle data a času elektronického podání žádosti,“ popsala průběh hodnocení žádostí Jana Skopalíková.

Pro vaše větší bezpečí

Dotace ze Středočeského Fondu podpory hasičů a složek IZS jsou rozděleny do několika tematických zadání:

 1. Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2020 z rozpočtu Středočeského kraje Mezi 73 úspěšných žadatelů bude rozdělena částka převyšující 39 milionů Kč.
 2. Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva Dotaci 3,3 milionu Kč získal jeden úspěšný žadatel.
 3. Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany Přes 1,5 milionu Kč bude rozděleno mezi 17 žadatelů.

“Jsem rád, že se podařilo navýšit rozpočet Fondu pro podporu dobrovolných hasičů. Na cisternové automobilové stříkačky bylo vyčleněno celkem 12 milionů Kč. Hasiči si tuto pomoc za svou obětavou práci bezesporu zaslouží,” řekl zastupitel Milan Zelený, který je členem krajské Komise pro bezpečnost a IZS.

Ke stažení

Včasná prevence předchází zbytečným nákladům

Krajští zastupitelé schválili také Návrh na poskytnutí dotací z Programu 2021 pro poskytování dotací ze Středočeského Fondu prevence, který se dělí do třech tematických zadání:

 1. Primární prevence Přes 4 miliony Kč bude rozděleno mezi 48 úspěšných žadatelů.
 2. Prevence kriminality Více než půlmilionovou dotaci si rozdělí 5 žadatelů.
 3. Rozvoj a udržitelnost sítě adiktologických služeb Celková suma převyšující 1,8 milionu Kč připadne dvěma žadatelům.

“Prevence je věcí, kterou nesmíme nikdy podceňovat, protože právě prevencí předcházíme vzniku možných problémů a komplikací do budoucna. Mám proto radost, že předpokládaný celkový objem finančních prostředků z Fondu prevence byl letos vyhodnocen na 6,5 milionu Kč,” dodal Milan Zelený.

Ke stažení

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Naši radní schválili nákup pozemků pro výstavbu P+R parkoviště v Úvalech, investiční záměr cyklostezky na Kutnohorsku a pozastavili přípravu Klánovické spojky
15.07.2021

Naši radní schválili nákup pozemků pro výstavbu P+R parkoviště v Úvalech, investiční záměr cyklostezky na Kutnohorsku a pozastavili přípravu Klánovické spojky

Praha 15. 7. 2021 - V Úvalech u Prahy v následujících letech vznikne nové záchytné P+R parkoviště. Rada Středočeského kraje totiž ve čtvrtek 15. července schválila výkup pozemků o výměře přes 12 tisíc metrů čtverečních...

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE