Mgr. Jana Skopalíková

Jana Skopalíková (* 1993) je 3. místopředsedkyně krajského sdružení Středočeský kraj a bývalá předsedkyně místního sdružení Benešov. Také se angažuje v Krajském mediálním odboru a Krajském expertním týmu životní prostředí a zemědělství. Členkou Pirátů se stala v polovině roku 2018 a nyní kandiduje z 2. místa do krajských voleb ve Středočeském kraji.

Pochází z Olomouce, studovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde dokončila bakalářský obor Molekulární biologie a biochemie organismů a magisterský obor Botanika se zaměřením na cévnaté rostliny. Nyní studuje doktorský program (v rámci své disertační práce se věnuje fylogenezi rodu kurkuma) a pracuje v Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích.

Piráty volí už dlouho, aktivvně se o ně začala zajímat po úspěchu volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Přes Pirátský guláš pro potřebné a akci Ukliďme Česko se dostala k osobnímu zapojení ve straně. Velmi si cení toho, že Piráti nedělají jen politiku, ale také se věnují i potřebným a přírodě. Politiku bere jako nástroj, jak posunout svět směrem k lepším zítřkům.

Miluje přírodu, táhne ji to směrem k zero-waste, pracuje s dětmi v přírodovědném oddílu a vede praktika na Katedře botaniky PřF UK. Ráda hraje na kytaru a zpívá u táboráku, věnuje se americkému stepu (cloggingu), někdy fotí, zajímá se o rekonstrukci historie a po večerech šije dobové kostýmy.

Navrhni úpravu