Mgr. Jana Skopalíková

Jana Skopalíková (* 1993) je 3. místopředsedkyně krajského sdružení Středočeský kraj a bývalá předsedkyně místního sdružení Benešov. Angažuje se v Krajském mediálním odboru a Krajském expertním týmu životní prostředí a zemědělství. Členkou Pirátů se stala v polovině roku 2018 a v roce 2020 byla zvolena do středočeského zastupitelstva a stala se Radní pro životní prostředí a zemědělství.

Vystudovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze bakalářský obor Molekulární biologie a biochemie organismů a magisterský obor Botanika se zaměřením na cévnaté rostliny. Nyní studuje doktorský program (v rámci své disertační práce se věnuje fylogenezi rodu kurkuma) a před zvolením do uvolněné funkce pracovala v Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích.

Piráty volí už dlouho, aktivně se o ně začala zajímat po úspěchu volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Přes Pirátský guláš pro potřebné a akci Ukliďme Česko se dostala k osobnímu zapojení ve straně. Velmi si cení toho, že Piráti nedělají jen politiku, ale také se věnují i potřebným a přírodě. Politiku bere jako nástroj, jak posunout svět směrem k lepším zítřkům.

Miluje přírodu, táhne ji to směrem k zero-waste, pracovala s dětmi v přírodovědném oddílu a vede cvičení na Katedře botaniky PřF UK. Ráda hraje na kytaru, sem tam fotí a zajímá se o rekonstrukci historie.

Moje aktuality