Ing. Bc. Jiří Snížek

Jiří Snížek (* 13. července 1989) je od listopadu 2020 radním pro regionální rozvoj a územní plánování ve Středočeském kraji. Od listopadu 2018 do listopadu 2020 byl předsedou Krajského sdružení Středočeský kraj České pirátské strany. Pochází ze Záboří nad Labem. Od roku 2015 žije v Kolíně.

Absolvoval Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Vystudoval obor Elektronika a sdělovací technika v rámci studijního programu Elektronika a informatika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze (Bc.). Napsal bakalářskou práci na téma Digitální výhybky v akustickém pásmu (Digital crossovers in acoustic range). Dále vystudoval program Inteligentní budovy, který zajišťují fakulty elektrotechnická, stavební a strojní ČVUT (Ing. – magisterskou práci vypracoval na téma Návrh realizace a řízení klimatu v bytě – Design and Control of the Clima System in the Flat).

Současně s posledním ročníkem na ČVUT jeden rok studoval filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2018 absolvoval bakalářské kombinované studium (kombinace dálkového a prezenčního studia) filosofie na Katedře filosofie Masarykovy univerzity. V rámci studia napsal a obhájil bakalářskou práci s názvem Lidské právo na sociální zabezpečení, ve které srovnal a zhodnotil přístupy Johna Rawlse, Amartyi Sena, Petera Singera a Philippa Van Parijse. Jeho vášeň pro filosofii vychází z přesvědčení, že rozhodnutí o tom, co dělat, je důležitější než rozhodnutí o tom, jak to dělat. Ve filosofii je mu nejbližší etika a politická a sociální filosofie.

7 let spolupracoval s firmou Alis s r.o., pro kterou instaloval a školil informační systém pro malé obce a školy (účetnictví, majetek, mzdy, evidence obyvatel, legalizace a vidimace, matrika, spisová služba, evidence hřbitovů, poplatky, evidence smluv, napojení na základní registry, oceňování pozemků a propojení relevantních modulů).

Související články

Kalendář