(*13. července 1989, Kolín)

Jiří pochází ze Záboří nad Labem na Kutnohorsku. Od roku 2015 žije v Kolíně, nyní již se svou ženou a dvěma dětmi. Vystudoval ČVUT v Praze, konkrétně bakalářský obor Elektronika a sdělovací technika a následně program Inteligentní budovy. Absolvoval také bakalářské studium filosofie na Masarykově univerzitě v Brně. Sedm let profesně spolupracoval na instalaci a školení informačních systémů pro veřejnou správu a školy.

Od listopadu 2020 je Jiří náměstkem hejtmanky a krajským radním pro regionální rozvoj a územní plánování ve Středočeském kraji. Při své práci pro kraj klade důraz na setkávání s vedením obcí i jejich občany. Během svého působení navštívil na 200 obcí v hospodářsky a sociálně ohrožených oblastech, které dosud nedostatečně využívaly možnosti čerpání dotací na svůj rozvoj. Podporuje místní akční skupiny, s občany diskutuje nad dopady a benefity velkých dopravních a dalších strategických staveb v jejich okolí. Zasazuje se o efektivnější komunikaci všech aktérů a institucí kraje a transparentnější nakládání s veřejnými prostředky.

Když nepracuje, věnuje se Jiří svým dvěma malým dětem.