(* 13. července 1989)

Od listopadu 2020 jsem náměstkem hejtmanky a krajským radním pro regionální rozvoj a územní plánování ve Středočeském kraji.

Mezi listopadem 2018 a 2020 jsem působil jako předseda Krajského sdružení Středočeský kraj České pirátské strany. Pocházím ze Záboří nad Labem. Od roku 2015 bydlím v Kolíně. Absolvoval jsem Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Poté jsem vystudoval bakalářský obor Elektronika a sdělovací technika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Napsal jsem práci na téma Digitální výhybky v akustickém pásmu (Digital crossovers in acoustic range). Poté jsem vystudoval program Inteligentní budovy, který zajišťují fakulty elektrotechnická, stavební a strojní ČVUT, kde jsem získal titul Ing. Vypracoval jsem diplomovou práci na téma Návrh realizace a řízení klimatu v bytě (Design and Control of the Clima System in the Flat).

Současně s posledním ročníkem na ČVUT jsem jeden rok studoval filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2018 jsem absolvoval bakalářské studium filosofie v kombinované formě na Katedře filosofie Masarykovy univerzity.

V rámci svého studia jsem napsal a obhájil bakalářskou práci s názvem Lidské právo na sociální zabezpečení. V práci jsem srovnal a zhodnotil přístupy Johna Rawlse, Amartyi Sena, Petera Singera a Philippa Van Parijse.

Moje vášeň pro filosofii vychází z přesvědčení, že rozhodnutí o tom, co dělat, je důležitější než rozhodnutí o tom, jak to dělat. V této oblasti mě nejvíce zajímá etika, politická a sociální filosofie.

Celkem 7 let jsem spolupracoval s firmou Alis s r.o. Pro ni jsem instaloval a školil informační systém pro malé obce a školy (účetnictví, majetek, mzdy, evidence obyvatel, legalizace a vidimace, matrika, spisová služba, evidence hřbitovů, poplatky, evidence smluv, napojení na základní registry, oceňování pozemků a propojení relevantních modulů).

Související články

Kalendář