Ing. Jiří Snížek

Jiří Snížek (* 13. července 1989) je od listopadu 2018 předsedou Krajského sdružení Středočeský kraj České pirátské strany, předtím zastával funkci čtvrtého místopředsedy. Narodil se v Kolíně. Žil v Záboří nad Labem a v Praze. Od roku 2015 žije v Kolíně. Ve volbách do zastupitelstva města Kolína v roce 2018 kandidoval na druhém místě pirátské kandidátní listiny. Je členem Komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory Rady města Kolína a členem pracovní skupiny Smart city Kolín.

Chodil na základní školy v Záboří nad Labem a v Týnci nad Labem, dále pak na Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Vystudoval obor Elektronika a sdělovací technika v rámci studijního programu Elektronika a informatika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze (Bc.). Napsal bakalářskou práci na téma Digitální výhybky v akustickém pásmu (Digital crossovers in acoustic range). Dále vystudoval program Inteligentní budovy, který zajišťují fakulty elektrotechnická, stavební a strojní ČVUT (Ing. – magisterskou práci vypracoval na téma Návrh realizace a řízení klimatu v bytě – Design and Control of the Clima System in the Flat).

Současně s posledním ročníkem na ČVUT jeden rok studoval filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2018 absolvoval bakalářské kombinované studium (kombinace dálkového a prezenčního studia) filosofie na Katedře filosofie Masarykovy univerzity. V rámci studia napsal a obhájil bakalářskou práci s názvem Lidské právo na sociální zabezpečení, ve které srovnal a zhodnotil přístupy Johna Rawlse, Amartyi Sena, Petera Singera a Philippa Van Parijse. Jeho vášeň pro filosofii vychází z přesvědčení, že rozhodnutí o tom, co dělat, je důležitější než rozhodnutí o tom, jak to dělat. Ve filosofii je mu nejbližší etika a politická a sociální filosofie.

Živí ho spolupráce s firmou Alis s r.o., pro kterou instaluje a školí informační systém pro veřejnou správu a školy (účetnictví, majetek, mzdy, evidence obyvatel, legalizace a vidimace, matrika, spisová služba, evidence hřbitovů, poplatky, evidence smluv, napojení na základní registry, oceňování pozemků a propojení relevantních modulů).

Navrhni úpravu