Ing. Bc. Jiří Snížek

(* 13. července 1989)

Od listopadu 2020 jsem náměstkem hejtmanky a krajským radním pro regionální rozvoj a územní plánování ve Středočeském kraji.

Mezi listopadem 2018 a 2020 jsem působil jako předseda Krajského sdružení Středočeský kraj České pirátské strany. Pocházím ze Záboří nad Labem. Od roku 2015 bydlím v Kolíně. Absolvoval jsem Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Poté jsem vystudoval bakalářský obor Elektronika a sdělovací technika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Napsal jsem práci na téma Digitální výhybky v akustickém pásmu (Digital crossovers in acoustic range). Poté jsem vystudoval program Inteligentní budovy, který zajišťují fakulty elektrotechnická, stavební a strojní ČVUT, kde jsem získal titul Ing. Vypracoval jsem diplomovou práci na téma Návrh realizace a řízení klimatu v bytě (Design and Control of the Clima System in the Flat).

Současně s posledním ročníkem na ČVUT jsem jeden rok studoval filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2018 jsem absolvoval bakalářské studium filosofie v kombinované formě na Katedře filosofie Masarykovy univerzity.

V rámci svého studia jsem napsal a obhájil bakalářskou práci s názvem Lidské právo na sociální zabezpečení. V práci jsem srovnal a zhodnotil přístupy Johna Rawlse, Amartyi Sena, Petera Singera a Philippa Van Parijse.

Moje vášeň pro filosofii vychází z přesvědčení, že rozhodnutí o tom, co dělat, je důležitější než rozhodnutí o tom, jak to dělat. V této oblasti mě nejvíce zajímá etika, politická a sociální filosofie.

Celkem 7 let jsem spolupracoval s firmou Alis s r.o. Pro ni jsem instaloval a školil informační systém pro malé obce a školy (účetnictví, majetek, mzdy, evidence obyvatel, legalizace a vidimace, matrika, spisová služba, evidence hřbitovů, poplatky, evidence smluv, napojení na základní registry, oceňování pozemků a propojení relevantních modulů).

Související články

Kalendář

Jiří Snížek

Pirátská strana


Lidé

Martin Vlček
Martin Vlček 2. místopředseda MS Mělník
Monika Kuncová
Monika Kuncová Koordinátorka dobrovolníků pro Středočeský kraj
TEST osoba
TEST osoba Test dummy
Poznejte celý náš tým