Ing. Daniel Netušil

Daniel Netušil (*1992) vystudoval na ČVUT obor Řízení regionálních projektů. Je neuvolněným radním, členem Finančního výboru a Kulturní komise města Benešov. V rámci funkce radního byl pověřen zabezpečením úkonů v oblasti tvorby korporátní architektury a implementace jejích výstupů do praxe a elektronizace orgánů města Benešov. Momentálně pracuje jako metodik projektového řízení na Generálním ředitelství Národního památkového ústavu.

Mimo zaměstnání je příležitostným divadelním hercem a písničkářem. Také je oficiálním porotcem mažoretkové asociace IFMS a dlouholetým tanečním lektorem a choreografem.

Moje aktuality