Jana Skopalíková: Pomáháme obcím zajistit zdroje pitné vody!

Jana Skopalíková: Pomáháme obcím zajistit zdroje pitné vody!

Středočeský kraj je připraven se finančně spolupodílet na realizaci 9 strategických projektů, které mají důležitou úlohu pro zajištění dodávek pitné vody. Krajská Komise VODA – SUCHO navrhla spoluúčast kraje do výše 10 %, maximální částka byla zastropována na 10 milionů korun na 1 projekt.

> „Pokrytí sítí vodovodů je ve Středočeském kraji 86 %, což je téměř o 10 % méně, než je celorepublikový průměr. Téměř 20 % obyvatel je odkázáno na individuální zdroje zásobování pitnou vodou, které jsou suchem nejvíce ohroženy. Naší snahou je proto pomáhat obcím a jejich obyvatelům tyto zásadní problémy řešit,“ uvádí k problematice nedostatku vody radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Kraj vytipoval projekty z hlediska propojení vodárenských soustav, které mají důležitou úlohu při zajištění dodávky vody v případě krizových situací. Projekty v různých fázích připravenosti realizují jejich vlastníci a provozovatelé. Ve většině případů jsou či teprve budou řešeny a financovány individuálně nesystémovou dotací ze státního rozpočtu. Středočeský kraj nabízí, v případě jejich realizace až 10 % spoluúčast na jejich financování, maximálně však do výše 10 milionů korun na 1 projekt.

Jedná se o následující projekty:

1) Rekonstrukce vodovodní shybky skupinového vodovodu KSKM u obce Obříství 2) Rekonstrukce přívodního zásobního řadu včetně modernizace a posílení kapacity čerpací stanice Hostouň 3) Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi 4) Obnovení čerpání důlní vody na Kladensku 5) Posílení zásobování pitnou vodou oblasti Škvorecka 6) Rozšíření VDJ Kopanina 7) Úpravna vody Antonín v Rakovníku 8) Propojení skupinového vodovodu Stebno – Jesenice – Rakovník 9) Vodovodní přivaděč v koridoru dálnice D3 - „etapa 0“

Kraj se zabývá přípravou koncepčních materiálů řešících rozšíření vodárenských soustav a propojování vodárenských systémů. V současné době se nejintenzivněji zabývá zásobováním pitnou vodou v oblastech v okolí Prahy, kde dochází k výraznému nárůstu počtu obyvatel a stávající vodohospodářská infrastruktura je nedostatečná. Připravuje se také vodovodní přivaděč v koridoru dálnice D3. Prostřednictvím Středočeského infrastrukturního fondu kraj rovněž přispívá na budování vodohospodářské infrastruktury v obcích.

Řešení problematiky sucha je jednou z krajských priorit. V roce 2021 byla zřízena Komise VODA – SUCHO Středočeského kraje, v jejímž rámci začala působit pracovní skupina „Vodohospodářská infrastruktura“, složená z odborníků v oblasti vodovodů a kanalizací. Ta se zabývá přípravou klíčových projektů ve Středočeském kraji.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje
16.06.2022

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje

Setkání starostů s vedením Středočeského kraje se dnes na Výstavišti v Lysé nad Labem zúčastnily zhruba tři stovky zástupců obcí. Šlo o poslední společné setkání před komunálními volbami, které se budou konat letos v září. Součástí akce byl i tradiční veletrh služeb, kde se starostky a starostové mohli zastavit u stánků krajských příspěvkových organizací, vybraných odborů Krajského úřadu a dalších hostů.

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!
01.06.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!

V roce 2021 ve Středních Čechách vzrostl počet domácích i zahraničních hostů. Tuzemští návštěvníci tvořili 90 % klientely ubytovacích zařízení. Abychom mohli v tomto rostoucím trendu pokračovat i v příštích letech a cestovní ruch nepřinášel negativní dopady do života měst a obcí, je třeba podpořit infrastrukturu v této oblasti.Proto jsme z rozpočtu Středočeského kraje vyčlenili 20 milionů korun do Programu pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury. V roce 2022 mohou z tohoto programu žádat výhradně obce na podporu karavaningu, rekreační plavby, budování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení a poprvé také i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s projekty IROP II.