Piráti Středočeského kraje zvolili nové vedení

Piráti Středočeského kraje zvolili nové vedení

Novým předsedou středočeských Pirátů je devětadvacetiletý Jiří Snížek z Kolína. Piráti si ho zvolili v přímé volbě, stejně jako čtyři nové místopředsedy.

“Hlavním cílem, který aktuálně stojí před námi, jsou krajské volby. Naší ambicí je, abychom je vyhráli, a já osobně pro to udělám maximum. Znamená to růst členské základny, spolupráci s odborníky (vytvoření volebního programu), podporu vzniku nových místních sdružení a růstu dosavadních a výběr dobrého volebního manažera,”

uvedl Jiří Snížek ve svém programovém prohlášení.

Jiří Snížek je kolínský rodák, vystudoval Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Ve studiu pokračoval na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze (Bc., obor Elektronika a sdělovací technika). Dále vystudoval program Inteligentní budovy, který zajišťují fakulty elektrotechnická, stavební a strojní ČVUT (Ing.).

Současně s posledním ročníkem na ČVUT jeden rok studoval filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2018 absolvoval bakalářské kombinované studium (kombinace dálkového a prezenčního studia) filosofie na Katedře filosofie Masarykovy univerzity. V rámci studia napsal a obhájil bakalářskou práci s názvem Lidské právo na sociální zabezpečení, ve které srovnal a zhodnotil přístupy Johna Rawlse, Amartyi Sena, Petera Singera a Philippa Van Parijse. Jeho vášeň pro filosofii vychází z přesvědčení, že rozhodnutí o tom, co dělat, je důležitější než rozhodnutí o tom, jak to dělat.

Živí ho spolupráce s firmou Alis s r.o. (www.alis.cz), pro kterou instaluje a školí informační systémy pro veřejnou správu a školy.

Dalšími členy předsednictva byli zvoleni Štěpán Drtina (1. místopředseda), Jan Korbel (2. místopředseda), Petra Smutná (3. místopředsedkyně) a Michal Trešl (4. místopředseda). Funkční období nového vedení je dvouleté.

Štěpán Drtina (1994) studoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, kde získal bakalářský titul v oboru Historie – společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, dále studuje magisterský obor Novodobé české a československé dějiny. Ve své bakalářské práci rekonstruoval životy několika zdejších neznámých měšťanů. V diplomové práci se věnuje opět nepopsané stránce místních dějin, kdy odkrývá činnost komunistické strany po roce 1945 a především události roku 1948 na Kutnohorsku. Kromě jiného rád pracuje s mládeží, několik sezón po sobě jezdil jako vychovatel na školy v přírodě. Při studiu dělá asistenta pirátské poslankyni Lence Kozlové a současně je zastupitelem v Kutné Hoře.

Jan Korbel (1979) vystudoval slaboproudou elektroprůmyslovku, obor výpočetní technika, ale s počítači začal už v roce 1988 na kroužku programování. Po střední objevoval zákoutí globální sítě ze Silicon Hillu v dobách jeho největší undergroundové slávy. Díky tomu zažil éru opravdu svobodného internetu – dobu, kdy většina lidí o síť neměla zájem a ta byla omezená jen rychlostí modemu nebo koaxiálního kabelu.

Další školu dostal při plnění civilní služby na Ústavu informatiky Akademie věd. Nyní se živí správou Linuxových serverů, různých síťových zařízení a bezpečností. Českou pirátskou stranu sleduje od jejího vzniku na abclinuxu.cz a sdílí myšlenku svobodného přístupu k informacím. První pirátskou akcí, které se zúčastnil, byl protest proti ACTA v roce 2012.

Petra Smutná (1977) získala v roce 2002 bakalářský titul v oboru Podniková ekonomika na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Již při studiích pracovala na hlavní zaměstnanecký poměr, a to v oblasti bankovnictví – pojišťovnictví, kde během čtrnácti let postupně získala obchodní a manažerské zkušenosti. Nyní svoji energii věnuje především České pirátské straně. Je také členkou Republikového výboru a členkou Mediálního týmu. Ve volném čase ráda čte knihy, navštěvuje divadelní představení, cestuje po historicky zajímavých místech a pečuje o opuštěná zvířata.

Michal Trešl (1993) začínal ve veřejném životě jako aktivista bojující za zachování skate-parku v Černošicích. V této aktivitě se spojil s volebním uskupením Volba pro město (VPM), za které kandidoval v předchozím volebním období do zastupitelstva Černošic.

Během pěti let nasbíral řadu zkušeností o fungování Černošic i komunální politiky obecně, zvláště poté, co nahradil původního lídra VPM v zastupitelstvu. Po fúzování VPM se STANem se rozhodl pokračovat v politice pod pirátskou vlajkou a na pirátské kandidátce se znovu probojoval do zastupitelstva Černošic.

Kromě politiky se zajímá také o umění, turistiku i filozofii a historii. Sílu čerpá z komunitního života a velkou životní oporou mu jsou přátelé z Černošic a okolí. Pracuje jako umělecký kovář.

Odkazy:

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu