Bc. Štěpán Drtina

Mgr. Štěpán Drtina (* 2. května 1994) je od listopadu 2018 prvním místopředsedou krajského sdružení Středočeský kraj. Narodil se v Čáslavi, ale celý život žije v Kutné Hoře, kde také navštěvoval základní školu a následně Církevní gymnázium. Po maturitě odešel studovat Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, kde v červnu roku 2017 získal bakalářský titul v oboru Historie – společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. Následně na Filozofické fakultě stejné univerzity vystudoval obor Novodobé české a československé dějiny. Ve své bakalářské práci se věnoval studiu pozdně středověkých kutnohorských městských knih. V diplomové prci se zabýval opět nepoznanou stránkou místních dějin, kdy mapuje činnost KSČ po roce 1945 a především události roku 1948 na Kutnohorsku. Kromě jiného rád pracuje s mládeží, kdy několik sezón po sobě jezdil jako vychovatel na školy v přírodě. Je též aktivním sportovcem. Pracuje jako asistent pirátské poslankyně Lenky Kozlové v oblasti kultury.

Byl lídrem pirátské kandidátky v Kutné Hoře a po úspěšných komunálních volbách se zde stal jedním ze dvou pirátských zastupitelů a po úspěšných koaličních jednáních též radním s gescí kultura a památková péče.

Navrhni úpravu