Bc. Petra Smutná

Petra Smutná (* 1977) je předsedkyní místního sdružení Mladá Boleslav, členkou a jednatelkou Republikového výboru Pirátů.

Narodila se v Mladé Boleslavi, kde trvale žije. Ač pochází z lékařské rodiny, zvolila si jinou profesní dráhu a v r. 2002 získala bakalářský titul na Fakultě Sociálně Ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v oboru Podniková ekonomika .

Od střední školy pracuje, nejprve na dohodu o práci, posléze již na hlavní zaměstnanecký poměr, a to v oblasti bankovnictví - pojišťovnictví, kde během čtrnácti let postupně získala a dále prohloubila znalosti z oboru financí se saměřením na investování do cenných papírů.

Začínala jako asistentka Náměstka generálního ředitele v České pojišťovně, v Komerční bance pak získávala nejen obchodní, ale postupně i manažerské zkušenosti. Tyto zúročila zejména v ČP Invest na pozici Regionální ředitelky, kde měla na starosti tým více než 200 obchodníků a manažerů skupin, a následně v Oberbank jako Vedoucí filiálky, kterou personálně stabilizovala a vrátila ze ztrátovosti do ziskových čísel. Podílela se také na vybudování a rozvoji rodinné firmy spravující síť stomatologických klinik ve Středočeském kraji, která před svým prodejem v r. 2014 patřila mezi největší v ČR.

Nyní řeší přestupky proti majetku, občanskému soužití, veřejnému pořádku a proti pořádku ve státní správě. Svůj čas rozkládá mezi práci, rodinu a Piráty. Ráda čte knihy, navštěvuje divadelní představení a výstavy, lyžuje, cestuje po historicky zajímavých místech a vzhledem ke své profesi intenzívně studuje právo.

CHCI VĚDĚT VÍCE