Daniel Netušil: Podporujeme mladé sportovní talenty!

11. května 2022
Daniel Netušil: Podporujeme mladé sportovní talenty!

Finanční podpora volnočasového sportu byla v minulosti ve Středočeském kraji podceňovanou záležitostí a oproti jiným krajům bohužel stále zaostává. To se však nedá říct o podpoře vrcholového sportu. Na rozdíl od jiných krajů má Středočeský kraj poměrně propracovaný systém podpory talentovaných sportovců. Ten funguje pomocí tzv. Sportovních center mládeže Středočeského kraje (dále jen „SCM“). Součástí této podpory je navazující základní a sportovní výkonnostní činnost mládeže, zejména ve sportech zařazených do programu olympijských her. Cílem Středočeského kraje je podpora projektů sportovní přípravy talentovaných sportovců ve věkové kategorii od 7 do 23 let. Tím, že přivedeme děti a mládež k vrcholovému sportu, ale i sportu jako takovému, podpoříme nedoceňovaný význam sportu pro formování osobnosti, zodpovědnosti ke kolektivu, soudržnosti, fair play, zdravé ctižádosti a soutěživosti, pochopení významu přátelství a v případě úspěšných sportovců vytváříme i pozitivní vzory pro ostatní děti.

V roce 2021 bylo do projektu zařazeno cca 2700 sportovců. Celková částka, kterou Středočeský kraj za tento rok vynaložil, byla bezmála 41 milionů korun. Kluby si v rámci tohoto programu mohou žádat na personální zajištění, úhradu služeb, ale i na materiál.

Sportovní centra mládeže jsou zřizována se souhlasem sportovních svazů a jejich činnost je zajišťována prostřednictvím zapsaných spolků – tělovýchovných jednot, sportovních klubů nebo sportovních oddílů s právní subjektivitou.

Sportovní centra mládeže také spolupracují s tzv. paprsky. To jsou sportovní kluby, které přímo pod konkrétní SCM nespadají, ale v rámci kraje se zabývají stejným druhem sportu a zároveň jsou v dojezdové vzdálenosti. S těmi centra spolupracují nejen formou výměny zkušeností, ale i možností zapojení talentovaných sportovců do svého programu. Kraj tedy prostřednictvím SCM podporuje konkrétní sport nejen v daném centru, ale i v jeho širokém okolí. Proto považuji tento projekt za prospěšný a má mou plnou podporu.

Dalším typem krajské podpory talentovaných sportovců je také Fond sportu a volného času. V rámci Výboru pro tělovýchovu a sport Středočeského kraje, jehož jsem místopředsedou, se snažím zasadit o to, aby finanční podpora sportu byla celkově vyšší a cílila i do jiných odvětví, které splní požadovaná kritéria. SCM se nesmí stát uzavřenou skupinou klubů. Jejich činnost musíme pečlivě vyhodnocovat a dát šanci získat status SCM i jiným klubům, které v daném sportu prokážou vyšší úroveň kvality práce s dětmi a mládeží. Otázkou tedy zůstává, kdy a v jakém případě by se mělo z paprsku stát SCM a naopak. Vymyslet tento systém určení by mělo být naším dalším úkolem.

Nyní jsou v rámci SCM podporovány tyto druhy sportů:

 • atletika
 • badminton
 • baseball
 • basketbal
 • cyklistika
 • florbal
 • fotbal
 • gymnastika
 • házená hokej
 • kanoistika na divoké vodě
 • krasobruslení
 • moderní pětiboj
 • plavání
 • ragby
 • rychlostní kanoistika
 • tenis
 • volejbal
 • šachy
 • parkour
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje
16.06.2022

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje

Setkání starostů s vedením Středočeského kraje se dnes na Výstavišti v Lysé nad Labem zúčastnily zhruba tři stovky zástupců obcí. Šlo o poslední společné setkání před komunálními volbami, které se budou konat letos v září. Součástí akce byl i tradiční veletrh služeb, kde se starostky a starostové mohli zastavit u stánků krajských příspěvkových organizací, vybraných odborů Krajského úřadu a dalších hostů.

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!
01.06.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!

V roce 2021 ve Středních Čechách vzrostl počet domácích i zahraničních hostů. Tuzemští návštěvníci tvořili 90 % klientely ubytovacích zařízení. Abychom mohli v tomto rostoucím trendu pokračovat i v příštích letech a cestovní ruch nepřinášel negativní dopady do života měst a obcí, je třeba podpořit infrastrukturu v této oblasti.Proto jsme z rozpočtu Středočeského kraje vyčlenili 20 milionů korun do Programu pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury. V roce 2022 mohou z tohoto programu žádat výhradně obce na podporu karavaningu, rekreační plavby, budování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení a poprvé také i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s projekty IROP II.