Dačického dům – místo narození renesančního bouřliváka a kronikáře

Dačického dům – místo narození renesančního bouřliváka a kronikáře

Dačického dům, nacházející se v samotném historickém jádru Kutné Hory, je měšťanský dům z první poloviny 15. století. V roce 1555 se zde narodil nejslavnější představitel rodu Dačických z Heslova Mikuláš, který ucelil velmi významnou a faktografi cky věrohodnou kroniku, později pojmenovanou Paměti Mikuláše Dačického z Heslova.

Dům prošel několika přestavbami a devastující účinky na něj mělo především 20. století. Jeho spodní část sloužila nejprve jako hlavní prostor místní restauraci, později byl dům znárodněn a necitlivě adaptován na bytové jednotky. Na začátku 90. let v domě působilo knihařství, které později ukončilo činnost a byty byly vzhledem ke špatnému stavu vyklizeny. Dům dále chátral, až se v roce 2013 stal jeho stav kritickým a musely být provedeny nejnutnější zabezpečovací práce.

Dačického dům

Po vyhlášení výzvy Integrovaného operačního programu se zjistilo, že záměr na využití domu s touto výzvou přímo koresponduje. Byla podána žádost na dotaci a dům byl nakonec za rekordní čas 11 měsíců plně zrekonstruován. Náklady, které byly hrazeny ze 100% z fondů EU, se nakonec vyšplhaly do výše 80. mil. Kč. Dům byl jednou z posledních chátrajících památek v Kutné Hoře a v současnosti je zaměřen na prezentaci kulturního dědictví UNESCO a na uchování a prezentaci významných kulturních prvků spojených s historií města a regionu. Významný je především zachovalým gotickým jádrem a vrcholně barokní fasádou se zbytky gotických prvků. Dům následně vyhrál 1. místo v soutěží „Památka roku 2016“ v kategorii větších rekonstrukcí nad 2 mil. Kč.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu