Středočeský kraj podporuje propojení vodohospodářských soustav tak, aby občané měli dostatek pitné vody. V souladu s tímto názorem krajské zastupitelstvo na svém dnešním zasedání odsouhlasilo návrh na vydání 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Navrhované řady v rámci záměru Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3 kraje propojují dva skupinové vodovody, a to Posázavský skupinový vodovod a Skupinový vodovod Javorník – Benešov s možným napojením na jihočeskou vodárenskou soustavu.

„Vody začíná být nedostatek, vrty musí být čím dál hlubší a studny vysychají. Navrhovaný vodárenský systém umožní obcím zkvalitnění zásobení vodou v lokalitách s trvalými problémy s pitnou vodou a v dostatečné jakosti a v dostatečném množství. Navrhovaný systém umožní výhledově zásobení vodou až 20 000 obyvatel,“ potvrzuje Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

K tomu přispěje i aktualizace zásad územního rozvoje, která počítá právě s vybudováním připojení na Posázavský skupinový vodovod v Týnci n. Sázavou a na skupinový vodovod Benešov – Sedlčany v Benešově.

„Výstavba vodovodu přesahuje finanční možnosti kraje. Náklady jsou v tuto chvíli odhadovány na 1 miliardu korun. Nicméně paní kolegyně, radní Jana Skopalíková, aktivně pracuje na tom, aby vodovod vznikl a o případné dotaci jedná se státem,“ konstatuje náměstek Jiří Snížek.

Nový vodovod bude přibližně kopírovat budoucí dálnici D3. Novinkami tedy budou přiváděcí řady mezi Krhanicemi, Netvořicemi a Lažany anebo mezi Václavicemi a Benešovem.

„Počítáme s tím, že musíme při budoucí stavbě minimalizovat zásahy do ochranných pásem přírodní památky Minartice, přírodního parku Jistebnická vrchovina a do poddolovaných územích Přibyšice – Chlum a Divišovice a respektovat záplavová území Konopišťského a Janovického potoka a Mastníků. Zároveň nesmíme narušit podmínky obytného území Chlístova, Žabovřesk a Benešova,“ uzavírá náměstek Jiří Snížek s tím, že nové vodovody by měly vyjít na zhruba jednu miliardu korun.