Jan Lička

Jan Lička (* 24. červenec 1981) se v Pirátské straně podílí na sekci Dopravy, se specializací na automobilovou dopravu a nové technologie. Pochází z Frýdku, většinu života prožil v Kralupech nad Vltavou a od roku 2015 hospodaří na statku u Benešova.

Vystudoval francouzské lyceum Jana Nerudy v Praze a tamtéž i Vysokou školu ekonomickou, obor Mezinárodní obchod - logistika. Titul získal na základě stáže v Jaguar Cars Birmingham za studii optimalizace lidských zdrojů ve vnitropodnikové logistice.

Praxi zhodnotil v několika nadnárodních společnostech, dnes pracuje jako externí konzultant v automobilovém průmyslu.

Když zrovna není ponořen do malty a písku, věnuje se rodině, zvěři a historickým řemeslům.

Moje aktuality