Mgr. Simona Luftová

učitelka

(* 1973)

Jsem členkou Pirátské strany, krajskou zastupitelkou ve Středočeském kraji a místopředsedkyní Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a druhou místopřededkyní zastupitelského klubu. Současně jsem také první místopředsedkyní místního sdružení Příbram. Zastupuji Piráty v Kontrolním výboru, v Komisi pro vzdělávání a školství a Zahraniční komisi v mé domovské Příbrami. Jsem členkou krajského expertního týmu pro oblast vzdělávání. V roce 2020 jsem za Piráty kandidovala do Senátu na Příbramsku.

Jako dítě jsem emigrovala s rodiči do Rakouska a následně do Jihoafrické republiky, kde jsem vystudovala soukromou dívčí církevní školu (Convent of St. Agnes, Welkom). V roce 1992 jsem se vrátila do ČSFR a nastoupila na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem studovala anglistiku-amerikanistiku a politologii. Během studia jsem absolvovala dvě studijní stáže v USA na Suffolk University v Bostonu, kde jsem se věnovala americkým studiím. Vystudovala jsem Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde jsem získala magisterský titul v oboru Politologie. O několik let později jsem absolvovala rozšiřující studium pedagogiky a didaktiky AJ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

V současné době pracuji přes 10 let jako středoškolská učitelka a také píšu a koordinuji mezinárodní vzdělávací projekty pro studenty a učitele v rámci programu Erasmus+. Na těchto projektech spolupracuji s učiteli a řediteli z různých zemí. Díky této spolupráci jsem získala přehled o vzdělávání a vzdělávacích systémech v celé řadě zemí EU.

Mám zkušenosti z oblasti projektového řízení, vedení týmů na místní a mezinárodní úrovni. Zajímám se o inovativní směry a moderní trendy ve vzdělávání a jedním z mých cílů je podpora modernizace vzdělávacího systému u nás. Jsem členkou Učitelské platformy. Důležitá jsou pro mě také témata, která se týkají životního prostředí, nakládání s odpady, dětských exekucí a lidská práva.

V minulosti jsem pracovala jako asistentka poslance, tlumočnice, lektorka, asistentka právníků a marketingová koordinátorka pro mezinárodní firmy. Angažuji se v místním sdružení na ochranu městské zeleně. Jsem vdaná a mám tři děti a moje rodina je pro mě velmi důležitá. Velmi ráda cestuji a poznávám nové zajímavé lidi a místa.

Související články