V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje

16. června 2022
V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje

Setkání starostů s vedením Středočeského kraje se dnes na Výstavišti v Lysé nad Labem zúčastnily zhruba tři stovky zástupců obcí. Šlo o poslední společné setkání před komunálními volbami, které se budou konat letos v září. Součástí akce byl i tradiční veletrh služeb, kde se starostky a starostové mohli zastavit u stánků krajských příspěvkových organizací, vybraných odborů Krajského úřadu a dalších hostů.

Na úvod všichni minutou ticha uctili památku náměstka hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslava Michalika, který náhle zemřel v neděli 12. června. Hejtmanka Petra Pecková připomněla, jak výraznou osobností Věslav Michalik byl a vyzdvihla jeho upřímný a opravdový zájem o dění v obcích, o komunikaci se starosty. „Byl vždycky připravený, věcný a rychle nacházel řešení. Bude nám chybět nejen jako skvělý člověk, ale i jako vynikající odborník,“ řekla mimo jiné hejtmanka

V průběhu dopoledne postupně jednotliví radní v prezentacích shrnuli činnost svých resortů a představili nejbližší cíle a výhled do budoucna. Hejtmanka v úvodu poděkovala starostům za to, jak se po těžkých měsících spojených s covidem postavili k ukrajinské krizi., jak pomáhali nejen s ubytováním. Ve své prezentaci se věnovala například postupující digitalizaci ve státní správě, zopakovala výhody Platebního portálu Středočeského kraje a vyzvala k jeho využívání, protože pro obce je zcela bezplatný. Obce a města mohou rovněž využít zdarma aplikaci pro Participativní rozpočet. Se zavedením participativního rozpočtu získají obce, které ho dosud neměly, dotaci 50 000 korun takzvaně „na rozjezd.“

V oblasti zdravotnictví se za uplynulý rok podařilo zlepšit koordinaci spolupráce a komunikaci mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Krajské nemocnice procházejí modernizací, například v Benešově se staví urgentní příjem spojený s dostavbou interního pavilonu, což je akce celkem za zhruba 600 milionů korun V Kostelci nad Černými Lesy je nové výjezdové stanoviště záchranky a jak prozradil náměstek pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík, další nová stanoviště záchranné služby se připravují například v Brandýse, Benešově a Říčanech.

Náměstek pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek se zaměřil na informace ke vznikající digitální technické mapě Středočeského kraje. Digitální technické mapy krajů musí být podle zákona v provozu od 1. 7. 2023. „Obce v tuto chvíli nemusí nic připravovat, pro ně je digitální technická mapa nepovinná,“ řekl náměstek Snížek. Mluvilo se také například o surovinové politice, jejíž návrh bude zveřejněn a projednán s lidmi.

Prezentace na téma Hospodaření se společně ujali hejtmanka a radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký. Ten na úvod připomněl, že rozpočet Středočeského kraje stále trpí špatným nastavením rozpočtového určení daní. V přepočtu na jednoho obyvatele a rok má kraj k dispozici na obyvatele 7,5 tisíce korun, což je 4. nejnižší částka ze všech krajů v republice. Středočeský kraj má přitom nejrozsáhlejší veřejnou dopravu, síť silnic, zdravotnictví a podobně. „Je to neudržitelná situace a my chceme i nadále prosazovat změnu rozpočtového určení daní, protože jinak za 4 až 5 let narazíme na dluhovou brzdu,“ varoval Petr Borecký. Současně připomněl, že v roce 2021 bylo zrealizováno více než 210 projektů za téměř 6 mld. Kč. Kraj nejvíce čerpá z programu IROP (7,6 mld. Kč) a z národních zdrojů (6,3 mld. Kč). „V roce 2021 jsme zrealizovali celkem 67 investičních akcí za téměř 650 mil. Kč z vlastních zdrojů, letos už jich je 38 za 364 mil. Kč. Dále se realizuje dalších 185 investičních akcí plně z vlastních zdrojů kraje. Pro budoucí rozvoj Středočeského kraje se chystá dalších více než 1 304 projektů za téměř 43,3 mld. Kč,“ zaznělo při prezentaci. Hejtmanka vyzvala zástupce obcí k většímu využívání krajských fondů, kde je pro letošní rok alokováno celkem 663 milionů korun.

Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, informoval o tom, že se podařilo navýšit a zrychlit majetkoprávní převody pozemků mezi krajem, obcemi, státem, fyzickými a právnickými osobami o 30 %. „Dokončili jsme také prodej zbytného majetku Středočeského kraje vlastněného mimo území kraje a pokračuje proces pasportizace majetku kraje,“ uvedl Libor Lesák. Cílem pasportizace je zjistit, v jakém skutečném stavu majetek je a co potřebuje, jaká je energetická náročnost budov nebo jaké jsou problémy s vytápěním. Taková data dosud nikdy centrálně neměl k dispozici. „Správný hospodář se ale nemůže dobře starat, pokud neví, jak majetek vypadá a v jakém je stavu. Podle našeho odhadu se díky pasportizaci může ušetřit 200 až 300 milionů korun ročně,“ uvedl radní Lesák.

Radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha ve své prezentaci shrnul dosavadní změny v resortu – například snížení byrokratické zátěže ředitelů, změnu v odměňování nebo zavedení sdíleného virtuálního prostoru Ředitelna. Zmínil také zvýšení objemu peněz určených na dotace pro sport a volný čas, kde je nyní o 35 % více. V rámci výhledu do budoucna mluvil radní Vácha hlavně o nutnosti optimalizace sítě škol a modernizaci oborové struktury.

Středočeská krajská síť poskytovatelů sociálních služeb zahrnuje v roce 2022 zhruba 270 poskytovatelů a téměř 600 poskytovaných služeb. Středočeský kraj má 59 příspěvkových organizací, které poskytují celkem 131 sociálních služeb. Prezentace na téma sociální věci se za nepřítomného radního pro oblast sociálních věcí Martina Hrabánka ujal náměstek Pavel Pavlík, který upozornil, že v současné době podle posledního sběru dat od poskytovatelů služeb v sociální oblasti a propočtů kraje chybí cca 580 mil. Kč. Jen navýšení plateb za energie u pobytových služeb se odhaduje na cca 167 mil. Kč, odhad navýšení plateb za energie u ostatních služeb (terénní, ambulantní, prevence) cca 35 mil. Kč. Pozitivní zprávou ze sociální oblasti jsou statistiky ohledně počtu dětí umístěných do ústavní péče. V přepočtu na 1000 dětí v kraji má Středočeský kraj 3. nejnižší počet dětí v ústavní výchově v ČR a dlouhodobě se zvyšuje počet dětí svěřených do náhradní rodinné péče oproti počtu dětí umístěných do institucionální péče.

Radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Václav Švenda zahájil své vystoupením statistikou k cestovnímu ruchu. Mezi lety 2019 a 2020 došlo k poklesu počtu přenocování v kraji o zhruba 30 procent. V uplynulé sezóně byl zaznamenán růst zhruba 11 procent, republikový průměr byl 1,8 procenta. Podle radního je to mimo jiné i díky dobrému marketingu Středočeské centrály cestovního ruchu. Václav Švenda dále vyzval starosty k využití fondu na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury v cestovním ruchu, který je aktuálně otevřený a žádosti se budou přijímat až do 8. července 2022. Oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu je velmi široká a Středočeský kraj má v této oblasti celou řadu projektů a plánů.

Možnost čerpání z krajských fondů připomněla i radní pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková. Obce mohou využívat například dotace na rybníky a malé vodní nádrže, na vodohospodářské projekty, na výsadbu stromů a podobně. Středočeský kraj podporuje i ekologickou výchovu, mezi 27 projektů bylo rozděleno 7 milionů korun. Radní zmínila i strategické projekty pro řešení sucha a nedostatku vody, ale i drobnější projekty například pro chovatele včel.

V oblasti veřejné a silniční dopravy zazněly novinky týkající se Standardů dopravní obslužnosti a aktuálním postupu při uzavírání smluv s městy a obcemi, o financování dopravní obslužnosti v našem regionu. Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy, informoval i o kompletní integraci Středočeského kraje do systému Pražské integrované dopravy, o přípravě soutěží na nové autobusové a železniční dopravce, o dotacích na cyklistickou infrastrukturu a také o nově rekonstruovaných silnicích či plánech do budoucna.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!
01.06.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!

V roce 2021 ve Středních Čechách vzrostl počet domácích i zahraničních hostů. Tuzemští návštěvníci tvořili 90 % klientely ubytovacích zařízení. Abychom mohli v tomto rostoucím trendu pokračovat i v příštích letech a cestovní ruch nepřinášel negativní dopady do života měst a obcí, je třeba podpořit infrastrukturu v této oblasti.Proto jsme z rozpočtu Středočeského kraje vyčlenili 20 milionů korun do Programu pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury. V roce 2022 mohou z tohoto programu žádat výhradně obce na podporu karavaningu, rekreační plavby, budování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení a poprvé také i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s projekty IROP II.

Jiří Snížek: Rozšíření vodárenské soustavy dostalo od zastupitelstva zelenou
30.05.2022

Jiří Snížek: Rozšíření vodárenské soustavy dostalo od zastupitelstva zelenou

Středočeský kraj podporuje propojení vodohospodářských soustav tak, aby občané měli dostatek pitné vody. V souladu s tímto názorem krajské zastupitelstvo na svém dnešním zasedání odsouhlasilo návrh na vydání 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Navrhované řady v rámci záměru Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3 kraje propojují dva skupinové vodovody, a to Posázavský skupinový vodovod a Skupinový vodovod Javorník – Benešov s možným napojením na jihočeskou vodárenskou soustavu.