Jana Skopalíková: Středočeský kraj se chce věnovat oblasti transformace energetiky více a systematicky

Jana Skopalíková: Středočeský kraj se chce věnovat oblasti transformace energetiky více a systematicky

Středočeský kraj se připojí k Memorandu o partnerství a spolupráci v oblasti transformace energetiky. Dnes o tom rozhodlo krajské zastupitelstvo. Současně byl schválen vstup kraje do Svazu moderní energetiky, a to od 1. ledna 2024.

„Považuji za důležité, aby se Středočeský kraj věnoval oblasti transformace energetiky v České republice systematicky. I když existují projekty, jako jsou například vodíkové autobusy nebo energetické úspory v budovách kraje a jeho organizací, systémový přístup k celé problematice bohužel chybí. Proto jsem chtěla, aby se náš kraj zapojil do iniciativy některých jiných krajů a jimi zřízených organizací formou uzavření memoranda. Současně jsme schválili členství kraje ve Svazu moderní energetiky,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková. Členský příspěvek pro Středočeský kraj bude činit 30 000 korun ročně.

Podpisem memoranda chce kraj přispět a navázat spolupráci v oblasti transformace energetiky a koordinovaném rozvoji obnovitelných zdrojů energie. K tomuto účelu chtějí kraje ustavit Energetickou platformu krajů ČR. Vzájemná spolupráce by měla probíhat například v oblastech posilování energetické soběstačnosti a bezpečnosti krajů, implementace energetického managementu na úrovni krajů s přesahem do měst a obcí, snižování energetické náročnosti municipalit, komunální a komunitní energetiky, rozvoje konceptu SMART Region a SMART City, ale i edukace nebo cirkulární ekonomiky.

„Kraj podpisem memoranda deklaruje svůj zájem spolupracovat na poli rozvoje a zvyšování hospodárnosti krajů. Kromě toho dáváme najevo, že si uvědomujeme potřebu participace a koordinace aktivit při rozvoji obnovitelných zdrojů energie, integraci inovativních přístupů a prostředků včetně rozvoje vodíkových a dalších k životnímu prostředí šetrných pokročilých energetických technologií a sdílení informací na tomto poli,“ uzavřela Jana Skopalíková.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Středočeský kraj vyčlenil milion korun na podporu aktivit zaměřených na třídění odpadu

Středočeský kraj vyčlenil milion korun na podporu aktivit zaměřených na třídění odpadu

Středočeský kraj chce v letošním roce zintenzivnit aktivity zaměřené na třídění odpadu, a to opět prostřednictvím spolupráce se společností EKO-KOM. Ta zajistí soutěž pro obce, vzdělávací semináře a podpoří intenzifikaci regionálního systému nakládání s komunálními a ostatními odpady. Kraj na spolupráci vyčlení částku 1 milion korun, příspěvek společnosti EKO-KOM je 1,2 mil. Kč.

Zapojte se i vy do hry „Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy“

Zapojte se i vy do hry „Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy“

Zapojte se do Návštěvnické hry a poznejte zajímavá zákoutí obou krajů, rozšiřte si své vědomosti v oblasti ochrany přírody nebo spojte návštěvu ekocentra s výletem do přírody. Hra je vhodná pro všechny věkové kategorie. Počet dílků skládačky je však omezen. Neváhejte tedy a udělejte si poznávací výlety po ekocentrech obou krajů.

Na středočeské tratě byl nasazen první RegioPanter PID

Na středočeské tratě byl nasazen první RegioPanter PID

Veřejnosti byl dnes představen první vlak RegioPanter v barvách PID. V průběhu května se s ním svezou také první cestující na lince S4 Praha – Kralupy nad Vltavou. Do konce letošního roku zamíří na tratě v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji celkem 22 nových jednotek RegioPanter PID, které navýší kapacitu příměstských elektrických vlaků o 4 950 míst. Tyto jednotky jsou plně klimatizované, bezbariérové a vybavené palubní Wi-Fi sítí. Na tratích Středočeského kraje jezdí anebo brzy jezdit budou i další, moderní vlaky, konkrétně RegioFox anebo RegioSpider.