Povedlo se! Středočeský kraj zveřejňuje všechny veřejné zakázky, celkově přesahující 12 miliard korun, přehledně na jednom místě

Povedlo se! Středočeský kraj zveřejňuje všechny veřejné zakázky, celkově přesahující 12 miliard korun, přehledně na jednom místě

Středočeský kraj, 13. července 2023 – Datová platforma Golemio, kterou provozuje Pražská městská společnost Operátor ICT (OICT), ve spolupráci se Středočeským krajem spustila první nástěnku s přehledem všech krajských veřejných zakázek. Vznikla tak přehledná interaktivní vizualizace informací o veřejných zakázkách, která umožňuje sledovat jednotlivé zakázky kraje a jeho příspěvkových organizací z mnoha různých pohledů a kritérií. V tuto chvíli se jedná celkem o 4 731 zakázek v celkové hodnotě 10,99 miliard korun bez DPH. Veškerá data budou brzy zveřejněna ve strojově čitelném formátu v Národním katalogu otevřených dat.

„Digitalizace a transparentní zveřejňování informací patří mezi pirátské priority, které jsou i součástí programového prohlášení krajské rady. Proto mám velkou radost, že se nám povedlo spustit tento nástroj. Prakticky se jedná o denní export dat ze systému E-Zak Středočeského kraje, kde jsou data veřejná, ale nejsou přehledně strukturovaná. Proto jsme ve spolupráci s Operátorem ICT vytvořili dvě přehledné nástěnky. Jedna je dostupná pro veřejnost a druhá pro interní potřeby, kde jsou data do ještě většího detailu,“ popisuje novou službu Tomáš Zmuda, krajský zastupitel a předseda Komise pro ICT a digitalizaci.

Mnoho dat o Středočeském kraji již datová platforma Golemio zpracovává. Hlavně v oblasti veřejné dopravy. Cílem je tyto sady rozšířit o další data, jako je obsazenost připravovaných P+R parkovišť na území kraje. Jedním z výstupů je například transparentní přehled Standardů dopravní obslužnosti pro jednotlivé obce. Dalším krokem může být například analýza dat společnosti Waze, kde lze sledovat vytížení krajských silnic, zpoždění a úsekové průjezdy v čase či report nahlášených výtluků. Díky tomu se může Krajská správa a údržba silnic rychleji dozvědět o nutnosti opravy komunikace a upřesnit prioritizaci oprav a staveb. Jak bylo nastíněno, objem zveřejněných dat by měl i nadále narůstat.

Kraj na projektu začal pracovat na začátku letošního roku, když se společností OICT uzavřel smlouvu o spolupráci v oblasti sběru dat, vytváření datových sad, jejich správy a sdílení. Subjekt má dlouholetou zkušenost právě se sběrem, analýzou a publikací dat pomocí nástrojů jako jsou Microsoft Power BI nebo mapové aplikace. Datová platforma OICT Golemio byla veřejně spuštěna v červnu 2018, jedná se o systém na integraci, ukládání, zpracování a vizualizaci především městských dat a také na vytváření otevřených dat. Data, která publikuje, pocházejí z různých zdrojů a oblastí. Obsahují například informace z dopravy včetně údajů o parkování, městské hromadné dopravě, dále o bydlení, majetku metropole, automobilové dopravě, cyklo a pěší dopravě, sociálních službách, veřejných zakázkách atd.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články