Pirátská senátorka Adéla Šípová prosazuje rozšíření registru vyloučených hráčů o lidi v exekucích

18. května 2023
Pirátská senátorka Adéla Šípová prosazuje rozšíření registru vyloučených hráčů o lidi v exekucích

Právě nyní Ministerstvo financí vypořádává připomínky k novele zákona o hazardních hrách, mezi kterými se objevil návrh, aby osoby v exekucích neměly přístup do heren a kasin. Na „automatech“ si již nyní nemohou zahrát osoby, které pobírají dávky v hmotné nouzi, jsou v úpadku či u kterých to například nařídil soud. Všechny tyto osoby se nacházejí v takzvaném registru vyloučených hráčů. Bohužel osoby v exekucích mají zcela volný vstup do heren, čímž se jejich problematická situace prohlubuje a na svých právech jsou ve výsledku krácení i věřitelé. To se nyní musí změnit. Zařazení osob s exekucemi do registru vyloučených hráčů ve svých připomínkách navrhlo Ministerstvo pro místní rozvoj i ministr pro legislativu Michal Šalomoun. Iniciátorem návrhu byla senátorka Adéla Šípová.

„Tvrdý hazard nesmí být záležitostí nouze a závislosti. Velký počet lidí v exekucích je problém nejen pro dlužníky samotné, ale současný stav zatěžuje i celou společnost. Lidem v dluhových pastech je potřeba citlivě a odborně pomáhat, touto pomocí ovšem rozhodně není hra na automatech,“ uvádí senátorka Adéla Šípová.

Registr vyloučených hráčů byl spuštěn v roce 2020 a již tehdy nedokázali tehdejší politici věrohodně vysvětlit, proč do tohoto registru nejsou zařazené osoby v exekucích. Tehdejší ministryně financí Alena Schillerová sdělila, že učiní maximum, aby se to změnilo, nicméně svůj slib nesplnila.

„Předkládané řešení zároveň silně sleduje zájmy věřitelů, kteří marně čekají na vypořádání svých pohledávek. O tom jsem jednala s Exekutorskou komorou i Celní správou a obě instituce jsou tomuto návrhu otevřené. Exekutorská komora dokonce popsala, jak úspěšně spolupracuje s některými resorty a úřady a s poskytnutím těchto dat nemá sebemenší problém. Navíc tato změna není technicky složitá, neboť registr vyloučených hráčů již existuje,“ doplnila Šípová.

Na počátku ledna 2023 podnikla Adéla Šípová také investigativní průzkum fungování registru vyloučených hráčů, kdy v prostorách heren natáčel skrytou kamerou analytik Pirátů Janusz Konieczny. Senátorka k tomu využila dva figuranty – osobu pobírající dávky v hmotné nouzi a osobu v exekucích – bývalého gamblera. Osoba v exekucích měla zcela volný přístup do heren, což ovšem zákon nezakazoval. Osobu pobírající dávky provozovatelé heren občas nezákonně vpustili dovnitř. Jindy, zřejmě kvůli obavě z vysoké pokuty, jí ve vstupu zabránili. 

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti na vládě podpoří přijetí Úmluvy o potírání a prevenci násilí

Piráti na vládě podpoří přijetí Úmluvy o potírání a prevenci násilí

Boj proti domácímu a sexuálnímu násilí, posílení prevence i ochrany obětí a zranitelných skupin, jako jsou třeba senioři či lidé se zdravotním postižením. To Piráti dlouhodobě podporují a prosazují. Na dnešním jednání vlády se proto jednoznačně zasadí o ratifikaci Úmluvy o potírání a prevenci násilí na evropské úrovni. Stejně tak podpoří ratifikaci Úmluvy na národní úrovní příští týden, kdy o tom bude kabinet jednat.