Mgr. Adéla Šípová

právnička

Adéla Šípová (* 1980) se narodila v roce 1980 ve Vlašimi. Dětství prožila v Praze, odkud pochází část její rodiny. Rok 1992 strávila u své tety a strýce v Sydney, kam chodila do veřejné školy. Byla to pro ní obrovská životní zkušenost, která ji naučila být vnímavá k odlišnostem různých jazyků, národů a kultur a umět je respektovat, dokonce se jimi nechat obohatit. Ve dvanácti letech se s rodiči a bratrem přestěhovali na statek v malé obci Dolany na Kladensku. Na Kladně vystudovala gymnázium. Po maturitě se vdala a přestěhovala za svým manželem o pár kilometrů dál, do Doks, kde s pěti dětmi bydlí dosud.

Po narození první dcery zahájila studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích vstoupila do advokacie, nejdříve jako advokátní koncipientka u JUDr. Josefa Holuba, kladenského advokáta, a po advokátních zkouškách jako trvale spolupracující advokátka ve velkých advokátních kancelářích v Praze. Nyní je opět samostatnou advokátkou. Má zkušenosti se všemi právními oblastmi, včetně obhajoby v trestním řízení. Nejvíce ji vždy zajímaly kauzy běžných občanů. Svět velkých korporací ji naopak k srdci nikdy nepřirostl, protože je pro ni příliš odosobněný.

Záleží ji na budoucnosti naší země. Například na tom, aby se demokracie u nás nejen udržela, ale dokonce ještě prohlubovala. Věří schopnostem společnosti neustále nacházet nová východiska. Nemá ráda ustrnutí v mrtvém bodě a proto vždycky byla dost aktivní ve společenském životě.

Založila několik neziskových organizací a iniciovala poměrně dost občanských či kulturních aktivit. Věří tomu, že civilizovaný stát se pozná podle toho, do jaké míry mu záleží na nejslabším ze svých členů a nakolik dokáže uspokojovat oprávněné potřeby všech bez rozdílu. A k tomu je třeba zapojit se do veřejného dění. Vede k tomu se svým manželem i své děti a doufá, že se jim to daří.

V poslední době se aktivně zapojuje do diskuse ohledně sociálních témat, problematiky životního prostředí a transparentního hospodaření státu. Preferuje podporu běžných občanů před investičními pobídkami zahraničním subjektům, předběžnou opatrnost při rozhodování o zásazích do krajiny před ukvapenými megalomanskými projekty např. v energetice, maximální otevřenost úřadů při hospodaření s prostředky od daňových poplatníků před snahou zvýhodňovat vybrané společnosti při zadávání veřejných zakázek. Ve vyšší participaci občanů na informovanosti a tím pádem i kontrole úředníků vidí správný směr, kterým bychom se měli ubírat.

Svůj volný čas tráví se svou rodinou a přáteli, nejlépe na kole a v přírodě. Je vášnivá cyklistka, protože kolo je pro ni součástí jejího životního stylu. A ráda poznává vše nové a inspirující.