Mgr. Adéla Šípová

právnička

Adéla Šípová (* 1980) se narodila v roce 1980 ve Vlašimi. Dětství prožila v Praze, odkud pochází část její rodiny. Rok 1992 strávila u své tety a strýce v Sydney, kam chodila do veřejné školy. Byla to pro ní obrovská životní zkušenost, která ji naučila být vnímavá k odlišnostem různých jazyků, národů a kultur a umět je respektovat, dokonce se jimi nechat obohatit. Ve dvanácti letech se s rodiči a bratrem přestěhovali na statek v malé obci Dolany na Kladensku. Na Kladně vystudovala gymnázium. Po maturitě se vdala a přestěhovala za svým manželem o pár kilometrů dál, do Doks, kde s pěti dětmi bydlí dosud.

Po narození první dcery zahájila studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích vstoupila do advokacie, nejdříve jako advokátní koncipientka u JUDr. Josefa Holuba, kladenského advokáta, a po advokátních zkouškách jako trvale spolupracující advokátka ve velkých advokátních kancelářích v Praze. Nyní je opět samostatnou advokátkou. Má zkušenosti se všemi právními oblastmi, včetně obhajoby v trestním řízení. Nejvíce ji vždy zajímaly kauzy běžných občanů. Svět velkých korporací ji naopak k srdci nikdy nepřirostl, protože je pro ni příliš odosobněný.

Záleží ji na budoucnosti naší země. Například na tom, aby se demokracie u nás nejen udržela, ale dokonce ještě prohlubovala. Věří schopnostem společnosti neustále nacházet nová východiska. Nemá ráda ustrnutí v mrtvém bodě a proto vždycky byla dost aktivní ve společenském životě.

Založila několik neziskových organizací a iniciovala poměrně dost občanských či kulturních aktivit. Věří tomu, že civilizovaný stát se pozná podle toho, do jaké míry mu záleží na nejslabším ze svých členů a nakolik dokáže uspokojovat oprávněné potřeby všech bez rozdílu. A k tomu je třeba zapojit se do veřejného dění. Vede k tomu se svým manželem i své děti a doufá, že se jim to daří.

V poslední době se aktivně zapojuje do diskuse ohledně sociálních témat, problematiky životního prostředí a transparentního hospodaření státu. Preferuje podporu běžných občanů před investičními pobídkami zahraničním subjektům, předběžnou opatrnost při rozhodování o zásazích do krajiny před ukvapenými megalomanskými projekty např. v energetice, maximální otevřenost úřadů při hospodaření s prostředky od daňových poplatníků před snahou zvýhodňovat vybrané společnosti při zadávání veřejných zakázek. Ve vyšší participaci občanů na informovanosti a tím pádem i kontrole úředníků vidí správný směr, kterým bychom se měli ubírat.

Svůj volný čas tráví se svou rodinou a přáteli, nejlépe na kole a v přírodě. Je vášnivá cyklistka, protože kolo je pro ni součástí jejího životního stylu. A ráda poznává vše nové a inspirující.

Adéla Šípová

BEZPP


Lidé

Matouš Adamů
Matouš Adamů Předseda místního sdružení Mladá Boleslav
Ing. Ondřej Kališ
Ing. Ondřej Kališ vedoucí KET Doprava
Mgr. Simona Luftová
Mgr. Simona Luftová krajská zastupitelka, místopředsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Poznejte celý náš tým