Jiří Snížek: Znevýhodněným oblastem středních Čech pomůžeme!

Jiří Snížek: Znevýhodněným oblastem středních Čech pomůžeme!

Jiří Snížek: Cílem podpory regionálního rozvoje je zajistit dynamický a vyvážený rozvoj

Na okrajích Středočeského kraje se nachází osm oblastí, které jsou "sociálně a hospodářsky ohrožené".

Jiří Snížek, náměstek středočeské hejtmanky Petry Peckové a radní pro regionální rozvoj, tato místa průběžně navštěvuje a jedná s představiteli místních obcí o možnostech rozvoje těchto regionů.

> “Cílem podpory regionálního rozvoje je zajistit dynamický a vyvážený rozvoj území České republiky se zřetelem na kvalitu života a životního prostředí, přispět ke snižování regionálních rozdílů a zároveň umožnit využití místního potenciálu pro zvýšení hospodářské a sociální úrovně jednotlivých regionů," popisuje Jiří Snížek.

O jaké oblasti se jedná?

> “Zásady územního rozvoje vymezují 8 specifických oblastí. Kraj v současnosti bohužel z hlediska fondů, kde přerozděluje půl miliardy ročně, nijak tyto oblasti nezvýhodňuje, přestože si to dal za úkol ve strategii rozvoje kraje. Nepsaná politická dohoda je v tuto chvíli taková, že mám redefinovat tyto oblasti, protože jejich definice je 15 let stará a při jejím vzniku byla použita metoda na pomezí vědy a umění, kterou se mně ani úředníkům již nepodařilo dohledat a rozklíčovat," upřesňuje Jiří Snížek, jaký je jeho dlouhodobý úkol.

1. Brdy – Rožmitálsko Je to poměrně malá oblast, do které se nepočítá vojenský prostor Brdy, na který zmíněná oblast navazuje ve své severní části. Žije tu cca 3,5 tisíce obyvatel. Největšími obcemi jsou Hvožďany a Věšín. Ani jedna z těchto obcí nemá tisíc obyvatel.

2. Klučenicko – Petrovicko Oblast se nachází na Sedlčansku a Příbramsku. Významným potenciálem cestovního ruchu jsou lokality na pravém břehu vodní nádrže Orlík: Trhovky, Podskalí a Radava. Předpokladem rozvoje této oblasti je zlepšení silniční sítě a realizace turistické infrastruktury pro celoroční využívání. > "Výstavbu v této oblasti omezuje množství vody, kterou dávají místní studny a vrty, proto další vodu chtějí obce přivést vodovodem z Jihočeského kraje. Zjišťujeme, proč některé obce ve specifických oblastech nevyužívají peníze z fondu obnovy venkova, do kterého středočeské zastupitelstvo vyčlenilo více než půl miliardy korun," uvedl Jiří Snížek, který oblasti postupně navštěvuje.

3. Neustupovsko – Načeradecko Menší oblast ležící jihovýchodně Votic a jižně CHKO Blaník. Toto území obývá 2,7 tisíce lidí.

> "Jankov, Neustupov, Ratměřice, Zvěstov, Kamberk, Louňovice pod Blaníkem a Načeradec patří mezi chudší obce ve Středočeském kraji. V těchto obcích je dostatek míst ve školách. Obce dokonce platí jednotky milionů korun ročně za to, aby u nich stát školu ponechal. To je situace zcela opačná od situace v oblasti kolem Prahy. Se starosty a starostkami jmenovaných obcí hledáme cesty, jak sem přivést rodiny s dětmi. Jednou z možností je změna územních plánů, které jsou z hlediska zastavitelné plochy mnohem skromnější než ty kolem Prahy. Stavební pozemek zde stojí 350 korun za metr čtvereční. V Praze stojí metr přes 10 tisíc," dodává náměstek středočeské hejtmanky.

4. Dolní Kralovicko – Zbýšovsko Jedná se o poměrně rozsáhlou oblast na pomezí Středočeského kraje, Jihočeského kraje a Vysočiny. Osídlení oblasti je mimořádně slabé a dlouhodobě tu ubývají obyvatelé. Územím prochází dálnice D1. K rozvoji ekonomiky ve střediscích oblasti (Zruč nad Sázavou a Čechtice) by mohlo přispět zlepšení silniční sítě. V území trvale žije kolem 7 tisíc obyvatel.

> "Tato oblast Středočeského kraje je významná zejména proto, že se zde nachází vodní nádrž Švihov, známá jako Želivka, která napájí vodou velkou část Středočeského kraje a také Prahu. Žije zde 7 tisíc lidí," upřesnil náměstek Jiří Snížek.

5. Kněžicko - Rožďalovicko Tato oblast se rozléhá při hranici s Královéhradeckým krajem. Nejvýznamnějším malým střediskem severozápadní části jsou Rožďalovice. V jihovýchodní části nejsou větší obce. Poměrně dobře dostupné je lokální centrum Městec Králové s dobrou sociální infrastrukturou, ale relativně slabým ekonomickým potenciálem. Navíc toto město leží mimo hlavní silnice.

> "V Rožďalovicích se narodil tiskař Melantrich a Kněžice jsou z energetického hlediska soběstačná obec," doplňuje Jiří Snížek.

6. Mšensko

> "Na Mšensku je možné rozvíjet cestovní ruch, protože zasahuje do Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj, možná znáte tamní skalní útvary, tzv. Mšenské pokličky. Jezdí sem Kokořínský rychlík. Naplánujte si sem výlet," uvádí náměstek Jiří Snížek.

7. Bílichovsko - Pochvalovsko Je to velmi malé území při hranici s Ústeckým krajem. Oblast je na území Přírodního parku Džbán, který na území Ústeckého kraje dosahuje téměř k Žatci. V území nejsou žádná větší sídla.

> "V některých veřejných budovách je zdrojem tepla kotel na uhlí. Plynofikace zde neproběhla. V některých obcích není vodovod ani splašková kanalizace. Základní školy v Bílichově a Pochvalově ukončily činnost za socialismu. Srbeč na provoz mateřské školy doplácí 200 tisíc ročně. Dobrá zpráva je, že se v Pozdeni se chystají obnovovat polní cesty a tím rozdělit zcelená pole a podpořit udržení vody v krajině," popisuje neduhy regionu Jiří Snížek.

8. Jesenicko - Čistecko Toto území je součástí zřejmě nejvýznamnější vnitřní periferie České republiky, která mimo Rakovnicka zasahuje i do území Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje.

Co specifické oblasti spojuje?

Každá z osmi oblastí má svá specifika, téměř vždy přesahují také do území sousedních krajů. I přes rozdíly mají několik věcí společných: * Nemají žádné nebo mají pouze velmi slabé lokální centrum. * Jsou odlehlé od radiálních os rozvoje i od významnějších center. * Nejsou dostatečně pokryté hromadnou dopravou i veřejnou infrastrukturou. * Mají vyšší podíl primárního sektoru. (tj. průmyslu, který se podílí na těžbě a sběru přírodních zdrojů.) * Obyvatelstvo je méně vzdělané a má nízkou pracovní kvalifikaci. * V některých případech je rozvoj limitován ochranou přírody. * Mají obvykle velmi nízkou ekonomickou výkonnost. * Většina sociálních charakteristik obyvatelstva i stavu bytového fondu je nepříznivá. Naopak má sestupnou tendenci. * Většinou se jedná o oblasti s dobrými až nadprůměrnými podmínkami pro životní prostředí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje
16.06.2022

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje

Setkání starostů s vedením Středočeského kraje se dnes na Výstavišti v Lysé nad Labem zúčastnily zhruba tři stovky zástupců obcí. Šlo o poslední společné setkání před komunálními volbami, které se budou konat letos v září. Součástí akce byl i tradiční veletrh služeb, kde se starostky a starostové mohli zastavit u stánků krajských příspěvkových organizací, vybraných odborů Krajského úřadu a dalších hostů.

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!
01.06.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!

V roce 2021 ve Středních Čechách vzrostl počet domácích i zahraničních hostů. Tuzemští návštěvníci tvořili 90 % klientely ubytovacích zařízení. Abychom mohli v tomto rostoucím trendu pokračovat i v příštích letech a cestovní ruch nepřinášel negativní dopady do života měst a obcí, je třeba podpořit infrastrukturu v této oblasti.Proto jsme z rozpočtu Středočeského kraje vyčlenili 20 milionů korun do Programu pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury. V roce 2022 mohou z tohoto programu žádat výhradně obce na podporu karavaningu, rekreační plavby, budování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení a poprvé také i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s projekty IROP II.