Jiří Snížek: Podporujeme rozvoj udržitelného potravinového systému!

Jiří Snížek: Podporujeme rozvoj udržitelného potravinového systému!

Středočeský kraj bude spolupracovat s hlavním městem Prahou a jeho Institutem plánování a rozvoje (IPR) při účasti v mezinárodním konsorciu, které usiluje o unijní grantový projekt Rurality in metropolitan governance (RMG, Venkov v metropolitní správě) v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg Europe. Aktuální výzva programu je zaměřená na meziregionální spolupráci Hlavním tématem konsorcia, do kterého byl kraj Prahou přizván, je udržitelný potravinový systém metropolitních regionů. Spolupráci na svém dnešním jednání to schválila krajská rada, zelenou projektu musí dát ještě zastupitelstvo. Kraj byl do konsorcia přizván Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

„Jsem nesmírně rád, že se na projektu můžeme podílet právě s pražským IPR a být součástí konsorcia. V rámci Interreg Europe Evropská unie usiluje o snížení rozdílů v úrovni rozvoje, růstu a kvality života v evropských regionech a mezi nimi. Záměr koresponduje s aktivitami Středočeského kraje nejen jako veřejnoprávní korporace, ale též jako partnera na evropské úrovni,“ vysvětluje Jiří Snížek, náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování a pokračuje: „Prospěch mohou z programu mít nejen regionální a místní veřejné orgány, ale i organizace na podporu podnikání, tedy rozvojové agentury, inovační agentury, obchodní komory, agentury životního prostředí, energetické agentury, nevládní organizace a další. Ti všichni pak mohou zlepšit život našim spoluobčanům,“ konstatuje. 

Navazuje na spolupráci

Konkrétně projekt RMG je zaměřen na efektivní spolupráci velkých měst a jejich zázemí v oblasti udržitelného potravinového průmyslu, soběstačnosti, zásobování potravinami, spotřeby a ochrany životního prostředí. Předmětem projektu by pak měla být výměna dobré praxe mezi metropolitními regiony a aplikace nástrojů pro zvýšení udržitelnosti lokálního potravinového průmyslu. Na této aplikaci se zároveň musí podílet orgány města Prahy a okolního regionu, tedy Středočeského kraje.

„Zaměření programu i navrhovaného projektu dobře navazuje na započatou spolupráci Středočeského kraje a Prahy, která se v posledním období posunula dál. Uzavřeli jsme s Prahou memorandum, spolupracujeme i v dalších projektech, například na Klimatickém plánu a Cirkulární Praha 2030,“ říká náměstek Jiří Snížek.

Vzhledem k časové náročnosti přípravy takové žádosti a dalších administrativních kroků se jako nejefektivnější možnost zapojení v rámci aktuální výzvy jeví účast v roli associated policy authority, tj. spolupracující politické autority. K účasti v projektu byl Středočeský kraj vyzván IPR. Finanční účast Středočeského kraje není vyžadována. Stejně tak se nepočítá s realizací veřejných zakázek.

Program nadnárodní spolupráce Interreg Europe má rozpočet ve výši 379 milionů EUR, tedy zhruba 9,3 miliardy korun. Cílem programu je zlepšit realizaci politik regionálního rozvoje prostřednictvím výměny, sdílení a přenosu zkušeností a dobrých praxí mezi partnery. Současná výzva pro příjem projektových žádostí je otevřena do 31. května 2022.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Středočeský kraj vyčlenil milion korun na podporu aktivit zaměřených na třídění odpadu

Středočeský kraj vyčlenil milion korun na podporu aktivit zaměřených na třídění odpadu

Středočeský kraj chce v letošním roce zintenzivnit aktivity zaměřené na třídění odpadu, a to opět prostřednictvím spolupráce se společností EKO-KOM. Ta zajistí soutěž pro obce, vzdělávací semináře a podpoří intenzifikaci regionálního systému nakládání s komunálními a ostatními odpady. Kraj na spolupráci vyčlení částku 1 milion korun, příspěvek společnosti EKO-KOM je 1,2 mil. Kč.

Zapojte se i vy do hry „Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy“

Zapojte se i vy do hry „Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy“

Zapojte se do Návštěvnické hry a poznejte zajímavá zákoutí obou krajů, rozšiřte si své vědomosti v oblasti ochrany přírody nebo spojte návštěvu ekocentra s výletem do přírody. Hra je vhodná pro všechny věkové kategorie. Počet dílků skládačky je však omezen. Neváhejte tedy a udělejte si poznávací výlety po ekocentrech obou krajů.

Na středočeské tratě byl nasazen první RegioPanter PID

Na středočeské tratě byl nasazen první RegioPanter PID

Veřejnosti byl dnes představen první vlak RegioPanter v barvách PID. V průběhu května se s ním svezou také první cestující na lince S4 Praha – Kralupy nad Vltavou. Do konce letošního roku zamíří na tratě v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji celkem 22 nových jednotek RegioPanter PID, které navýší kapacitu příměstských elektrických vlaků o 4 950 míst. Tyto jednotky jsou plně klimatizované, bezbariérové a vybavené palubní Wi-Fi sítí. Na tratích Středočeského kraje jezdí anebo brzy jezdit budou i další, moderní vlaky, konkrétně RegioFox anebo RegioSpider.