Jiří Snížek: Podporujeme rozvoj udržitelného potravinového systému!

Jiří Snížek: Podporujeme rozvoj udržitelného potravinového systému!

Středočeský kraj bude spolupracovat s hlavním městem Prahou a jeho Institutem plánování a rozvoje (IPR) při účasti v mezinárodním konsorciu, které usiluje o unijní grantový projekt Rurality in metropolitan governance (RMG, Venkov v metropolitní správě) v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg Europe. Aktuální výzva programu je zaměřená na meziregionální spolupráci Hlavním tématem konsorcia, do kterého byl kraj Prahou přizván, je udržitelný potravinový systém metropolitních regionů. Spolupráci na svém dnešním jednání to schválila krajská rada, zelenou projektu musí dát ještě zastupitelstvo. Kraj byl do konsorcia přizván Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

„Jsem nesmírně rád, že se na projektu můžeme podílet právě s pražským IPR a být součástí konsorcia. V rámci Interreg Europe Evropská unie usiluje o snížení rozdílů v úrovni rozvoje, růstu a kvality života v evropských regionech a mezi nimi. Záměr koresponduje s aktivitami Středočeského kraje nejen jako veřejnoprávní korporace, ale též jako partnera na evropské úrovni,“ vysvětluje Jiří Snížek, náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování a pokračuje: „Prospěch mohou z programu mít nejen regionální a místní veřejné orgány, ale i organizace na podporu podnikání, tedy rozvojové agentury, inovační agentury, obchodní komory, agentury životního prostředí, energetické agentury, nevládní organizace a další. Ti všichni pak mohou zlepšit život našim spoluobčanům,“ konstatuje. 

Navazuje na spolupráci

Konkrétně projekt RMG je zaměřen na efektivní spolupráci velkých měst a jejich zázemí v oblasti udržitelného potravinového průmyslu, soběstačnosti, zásobování potravinami, spotřeby a ochrany životního prostředí. Předmětem projektu by pak měla být výměna dobré praxe mezi metropolitními regiony a aplikace nástrojů pro zvýšení udržitelnosti lokálního potravinového průmyslu. Na této aplikaci se zároveň musí podílet orgány města Prahy a okolního regionu, tedy Středočeského kraje.

„Zaměření programu i navrhovaného projektu dobře navazuje na započatou spolupráci Středočeského kraje a Prahy, která se v posledním období posunula dál. Uzavřeli jsme s Prahou memorandum, spolupracujeme i v dalších projektech, například na Klimatickém plánu a Cirkulární Praha 2030,“ říká náměstek Jiří Snížek.

Vzhledem k časové náročnosti přípravy takové žádosti a dalších administrativních kroků se jako nejefektivnější možnost zapojení v rámci aktuální výzvy jeví účast v roli associated policy authority, tj. spolupracující politické autority. K účasti v projektu byl Středočeský kraj vyzván IPR. Finanční účast Středočeského kraje není vyžadována. Stejně tak se nepočítá s realizací veřejných zakázek.

Program nadnárodní spolupráce Interreg Europe má rozpočet ve výši 379 milionů EUR, tedy zhruba 9,3 miliardy korun. Cílem programu je zlepšit realizaci politik regionálního rozvoje prostřednictvím výměny, sdílení a přenosu zkušeností a dobrých praxí mezi partnery. Současná výzva pro příjem projektových žádostí je otevřena do 31. května 2022.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti na vládě podpoří přijetí Úmluvy o potírání a prevenci násilí

Piráti na vládě podpoří přijetí Úmluvy o potírání a prevenci násilí

Boj proti domácímu a sexuálnímu násilí, posílení prevence i ochrany obětí a zranitelných skupin, jako jsou třeba senioři či lidé se zdravotním postižením. To Piráti dlouhodobě podporují a prosazují. Na dnešním jednání vlády se proto jednoznačně zasadí o ratifikaci Úmluvy o potírání a prevenci násilí na evropské úrovni. Stejně tak podpoří ratifikaci Úmluvy na národní úrovní příští týden, kdy o tom bude kabinet jednat.