Jana Skopalíková: Pomáháme obcím monitorovat kvalitu ovzduší!

Jana Skopalíková: Pomáháme obcím monitorovat kvalitu ovzduší!

Pečky 11. 1. 2022Středočeský kraj provozuje již 4. rokem mobilní monitorovací stanici pro měření kvality ovzduší. Po Čelákovicích, Úžicích a Nymburku byla letos instalována v Pečkách na Kolínsku. Město s necelými pěti tisíci obyvateli nejvíce trápí znečištění způsobené automobilovou dopravou, ale těší se i na porovnání hodnot škodlivin mezi letní a zimní sezonou, ze kterých lze vyčíst podíl lokálních topenišť na zhoršení kvality ovzduší.

Zkontrolovat instalace stanice, ale i popovídat si s vedením města o jeho plánech na revitalizaci zeleně či problémech v odpadovém hospodářství se vydala středočeská radní pro životní prostředí a zemědělství Mgr. Jana Skopalíková (Piráti) společně s vedoucí oddělení ochrany ovzduší Ing. Jitkou Doležalovou.

> „Mobilní monitorovací stanici v hodnotě jednoho milionu korun pořídil Středočeský kraj v roce 2018 z prostředků Operačního programu životní prostředí. Od té doby ji na své náklady provozuje v obcích, jež o monitoring kvality ovzduší projeví zájem. Pro získání relevantních dat je nutné provádět měření dlouhodobě a proto je stanice na jednom místě vždy umístěna na dobu jednoho roku. Její provoz stojí přibližně 260 tisíc ročně,“ přiblížila detaily tohoto projektu Mgr. Jana Skopalíková, radní pro životní prostředí a zemědělství.

V úvodu návštěvy Peček se zástupkyně kraje setkaly se starostkou Mgr. Alenou Švejnohovou a radním Tomášem Vodičkou (oba za SNK Naše Pečky). Kromě otázek znečištění ovzduší byly předmětem diskuse i plány radnice na revitalizaci parku a prostoru v okolí Benešova rybníka, kde byly v minulých letech smrkové monokultury zdecimovány kůrovcovou kalamitou. V tomto prostoru chystá město vytvořit klidovou odpočinkovou zónu pro své obyvatele i návštěvníky a část starého mlýnského náhonu přetvořit v soustavu tůní a dalších vodních prvků zadržujících vodu v krajině. Tématu vody se také týkají plány na vytvoření nové úpravny vody, rekonstrukce ČOV a kanalizace. V závěru návštěvy paní starostka pochválila komunikaci s krajským úřadem, která se dle jejích slov za poslední rok výrazně zlepšila.

{% asset 'https://a.pirati.cz/stredocesky/img/posts/2022/2022-01-11-spolecna.jpg' alt='DTM' %}

> „Projekt mobilní monitorovací stanice bude pokračovat i v dalších letech a i vaše město či obec může projevit zájem o její umístění ve vaší lokalitě. Konkrétní místo je vybíráno ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem vždy v jarních měsících na další rok,“ doplnila radní Skopalíková.

Výsledky měření můžete sledovat on-line na webových stránkách Středočeského kraje

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje
16.06.2022

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje

Setkání starostů s vedením Středočeského kraje se dnes na Výstavišti v Lysé nad Labem zúčastnily zhruba tři stovky zástupců obcí. Šlo o poslední společné setkání před komunálními volbami, které se budou konat letos v září. Součástí akce byl i tradiční veletrh služeb, kde se starostky a starostové mohli zastavit u stánků krajských příspěvkových organizací, vybraných odborů Krajského úřadu a dalších hostů.

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!
01.06.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!

V roce 2021 ve Středních Čechách vzrostl počet domácích i zahraničních hostů. Tuzemští návštěvníci tvořili 90 % klientely ubytovacích zařízení. Abychom mohli v tomto rostoucím trendu pokračovat i v příštích letech a cestovní ruch nepřinášel negativní dopady do života měst a obcí, je třeba podpořit infrastrukturu v této oblasti.Proto jsme z rozpočtu Středočeského kraje vyčlenili 20 milionů korun do Programu pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury. V roce 2022 mohou z tohoto programu žádat výhradně obce na podporu karavaningu, rekreační plavby, budování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení a poprvé také i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s projekty IROP II.