Jana Skopalíková: Pomáháme obcím monitorovat kvalitu ovzduší!

Jana Skopalíková: Pomáháme obcím monitorovat kvalitu ovzduší!

Pečky 11. 1. 2022Středočeský kraj provozuje již 4. rokem mobilní monitorovací stanici pro měření kvality ovzduší. Po Čelákovicích, Úžicích a Nymburku byla letos instalována v Pečkách na Kolínsku. Město s necelými pěti tisíci obyvateli nejvíce trápí znečištění způsobené automobilovou dopravou, ale těší se i na porovnání hodnot škodlivin mezi letní a zimní sezonou, ze kterých lze vyčíst podíl lokálních topenišť na zhoršení kvality ovzduší.

Zkontrolovat instalace stanice, ale i popovídat si s vedením města o jeho plánech na revitalizaci zeleně či problémech v odpadovém hospodářství se vydala středočeská radní pro životní prostředí a zemědělství Mgr. Jana Skopalíková (Piráti) společně s vedoucí oddělení ochrany ovzduší Ing. Jitkou Doležalovou.

„Mobilní monitorovací stanici v hodnotě jednoho milionu korun pořídil Středočeský kraj v roce 2018 z prostředků Operačního programu životní prostředí. Od té doby ji na své náklady provozuje v obcích, jež o monitoring kvality ovzduší projeví zájem. Pro získání relevantních dat je nutné provádět měření dlouhodobě a proto je stanice na jednom místě vždy umístěna na dobu jednoho roku. Její provoz stojí přibližně 260 tisíc ročně,“ přiblížila detaily tohoto projektu Mgr. Jana Skopalíková, radní pro životní prostředí a zemědělství.

V úvodu návštěvy Peček se zástupkyně kraje setkaly se starostkou Mgr. Alenou Švejnohovou a radním Tomášem Vodičkou (oba za SNK Naše Pečky). Kromě otázek znečištění ovzduší byly předmětem diskuse i plány radnice na revitalizaci parku a prostoru v okolí Benešova rybníka, kde byly v minulých letech smrkové monokultury zdecimovány kůrovcovou kalamitou. V tomto prostoru chystá město vytvořit klidovou odpočinkovou zónu pro své obyvatele i návštěvníky a část starého mlýnského náhonu přetvořit v soustavu tůní a dalších vodních prvků zadržujících vodu v krajině. Tématu vody se také týkají plány na vytvoření nové úpravny vody, rekonstrukce ČOV a kanalizace. V závěru návštěvy paní starostka pochválila komunikaci s krajským úřadem, která se dle jejích slov za poslední rok výrazně zlepšila.

DTM

„Projekt mobilní monitorovací stanice bude pokračovat i v dalších letech a i vaše město či obec může projevit zájem o její umístění ve vaší lokalitě. Konkrétní místo je vybíráno ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem vždy v jarních měsících na další rok,“ doplnila radní Skopalíková.

Výsledky měření můžete sledovat on-line na webových stránkách Středočeského kraje

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články